Startsida

 

 

 

 

Radiolänkantenner i FTN
 

Teletestbil 037
 

Flygplan B17

 

 Arboga Elektronikhistoriska Förening
AEF


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
tillönskas våra besökare

Föreningen har som mål att dokumentera historien om det svenska flygvapnets utveckling inom elektronikområdet under det kalla kriget 1945 – 1990 och förmedla denna kunskap i ord och bild i ett virtuellt museum.

Elektronikutvecklingen under denna period gick mycket fort. Elektronikens byggstenar förändrades radikalt, från elektronrör via transistorer till integrerade kretsar. Därtill datorer med systemegenskaper realiserade i programvara.

Den snabba utvecklingen bidrog i hög grad till Försvarsmaktens och försvarsindustrins förmåga att höja vapensystemens prestanda och att hantera en ständigt ökad informationsmängd.

 

 Flygvapnets elektronikhistoria behandlas inom tre områden:

  • Avionik, den flygburna elektroniken, som har en avgörande betydelse för stridsflygplanens prestanda
  • Marktele, den markbaserade elektroniken, med komplexa system för ledning, luftbevakning, stridsledning och flygverksamheten
  • Mätteknik, för att effektivt säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för alla system under dess livslängd

För att ge en bakgrund skildras även händelser i vår omvärld, den internationella utvecklingen inom data- och elektronikområdet och den allmänna utvecklingen inom det svenska flygvapnet, den drivande kraften.  

 

Vi dokumenterar dessutom den lokala historien med tonvikt på den kompetens som byggdes upp i Arboga.

 

Har du synpunkter på vår webb, skriv till vår webbmaster. 

 
 

Innehåll i AEF Bibliotek

 


 

Flygradio Fr-1
 

Siktesradar PS-02