Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Instrumenttabell 10               Tillverkare Siemens                 Till Startsida Typkatalog

Tillverkare

Modell

Tillverkare
Alternativ

Ursprunglig
benämning

Svensk
benämning

Länk till katalogblad

Reg-
datum

Siemens AG

120 V

Siemens

Isolationsmesser

Isolationsprovare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

500 V

Siemens

Isolationsmesser

Isolationsprovare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

FS SK 5664/1/K

Siemens

 

Distorsionssändare

Specifikation

1974-07-01

Siemens AG

K1077

Siemens

Rauschklirrmessplatz

Brusmätutrustning

Specifikation

 

Siemens AG

M273-A2

Siemens

Einknopf-Messbrücke

Resistansmätbrygga

Specifikation

1968-07-01

Siemens AG

MULTIZÄTA 24/25

Siemens

Multizäta

Volt-Amperemeter

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 B 16

Siemens

Pegelmesser

Lf-mätenhet

Specifikation

 

Siemens AG

REL 3 B 75

Siemens

Kapacitive Spannungs-teiler 40-120 dB

Dämpare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 D 110 A

Siemens

Attenuator

Dämpare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 D 110 B

Siemens

Attenuator

Dämpare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 D 327 D 1A

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1968-11-01

Siemens AG

REL 3 D 355 A 2 C

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 K 117 F

Siemens

Messkoffer

Lf-mätenhet

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 K 119 B 2 B

Siemens

Messkoffer

Lf-mätenhet

Specifikation

1966-10-01

Siemens AG

REL 3 K 211 B

Siemens

Pegelbildgerät

Lf-mätenhet

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 126 B

Siemens

PPM-Prüfoszillograph

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 32 D

Siemens

 

Psofometer

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 33 G 2

Siemens

 

Psofometer

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 81 A

Siemens

Termischer Leistungsmesser

HF-effektmeter

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 83 A

Siemens

Leistungsteiler

Effektdelare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 84 A 1 A

Siemens

Termischer Leistungsmesser

HF-effektmeter

Specifikation

1967-12-01

Siemens AG

REL 3 U 87 A

Siemens

Leistungsteiler

Effektdelare

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 U 95

Siemens

Gebläse

Fläkt

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 W 320 A

Siemens

Pegelsender

LF-generator

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 3 W 328 B

Siemens

Pegelsender

LF-generator

Specifikation

1968-11-01

Siemens AG

REL 3 W 330 A 2 B

Siemens

Pegelsender

LF-generator

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

REL 33 K 125

Siemens

Pegelmesser

Lf-mätenhet

Specifikation

1967-06-01

Siemens AG

REL 3D 327D 1 A

Siemens

Pegelmesser

Lf-mätenhet

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

S22562-H102-A1

Siemens

Datentester

Distorsionsmeter

Specifikation

1974-07-01

Siemens AG

S22562-H102-A3

Siemens

Datentester

Distorsionsmeter

Specifikation

1978-10-01

Siemens AG

S44034-K2019-A302

Siemens

Pegelmesser

Lf-mätenhet

Specifikation

1979-10-23

Siemens AG

S44034-P2010-A722

Siemens

Messplatz

PCM-mätenhet

Specifikation

1977-01-01

Siemens AG

S45034-D2023-A102

Siemens

Digital Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1979-10-17

Siemens AG

S45034-D2057-A102

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1972-07-01

Siemens AG

S45034-D2057-B112

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1975-07-01

Siemens AG

S45034-D349-B302

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1975-10-01

Siemens AG

S45034-D355-B302

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1970-02-01

Siemens AG

S45034-D466-A703

Siemens

 

Batterienhet

Specifikation

 

Siemens AG

S45034-W2057-A102

Siemens

Pegelsänder

Oscillator

Specifikation

1972-07-01

Siemens AG

S45034-W232-C102

Siemens

Pegelsänder

Oscillator

Specifikation

1970-12-01

Siemens AG

SIEM 237971

Siemens

Erdungsmesser

Jordningsmätbrygga

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

T MSE 89 B

Siemens

 

Distortionsmeter

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

T SEND 79 B

Siemens

Fernschreib-Mess-Sender

Signalgenerator

Specifikation

1966-08-01

Siemens AG

TUD 110

Siemens

Pegelmesser

Nivåmeter

Specifikation

1977-12-01

Siemens AG

TUR 400

Siemens

Relay Tester

Reläprovare

Specifikation

1977-12-01