Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Instrumenttabell 11                  Tillverkare Tektronix                  Till Startsida Typkatalog

Tillverkare

Modell

Tillverkare
Alternativ

Ursprunglig
benämning

Svensk
benämning

Länk till katalogblad

Reg-
datum

Tektronix

80

TEK

Plug in Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

81

TEK

Plug in adapter

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

105

TEK

Square Wave Generator

Fyrkantvåggenerator

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

162

TEK

Waveform Generator

Pulsgenerator

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

321

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

323

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1969-10-01

Tektronix

360

TEK

Indicator

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

422

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1968-09-01

Tektronix

453

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1967-07-01

Tektronix

454

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1969-03-01

Tektronix

464

TEK

Portable Storage Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1975-10-01

Tektronix

465

TEK

Dual Trace Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1973-12-01

Tektronix

475

TEK

Dual Trace Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1973-12-01

Tektronix

485

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1976-10-01

Tektronix

502

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

503

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

531

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

532

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

533

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

535

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

541

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

545

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

551

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1970-07-01

Tektronix

564

TEK

Storage Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

564

TEK

Storage Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

585

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

1106

TEK

Batteri Unit

Batteritillsats

Specifikation

1973-12-01

Tektronix

7603

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1973-10-01

Tektronix

010-0001-00

TEK

Probe P 510 A

Mätkropp Mt

Specifikation

1970-06-01

Tektronix

010-0020-00

TEK

Probe P 6000

Mätkropp Mt

Specifikation

1970-06-01

Tektronix

010-0038-00

TEK

Probe P 6017

Mätkropp Mt

Specifikation

1970-06-01

Tektronix

010-0132-00

TEK

Probe Package

Högspännmätkropp

Specifikation

 

Tektronix

010-0172-00

TEK

Probe Package

Högspännmätkropp mt

Specifikation

1969-08-01

Tektronix

010-0188-00

TEK

Probe

Mätkropp mt

Specifikation

1967-07-01

Tektronix

010-0238-00

TEK

Current Probe

Strömmätkropp mt

Specifikation

1974-10-01

Tektronix

010-6065-13

TEK

Probe

Mätkropp mt

Specifikation

1975-07-01

Tektronix

011-0049-00

TEK

Feedthrough Termination

Avslutare

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

011-0049-01

TEK

Feedthrough Termination

Avslutare

Specifikation

1970-03-01

Tektronix

015-0045-00

TEK

Probe Package

Strömmätkropp

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

015-0068-00

TEK

Probe Package

Strömmätkropp mt

Specifikation

1968-10-01

Tektronix

016-012

TEK

Fan Base for 310

Fläkttillsats Mt

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

104A

TEK

Square Wave Generator

Fyrkantvåggenerator

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

10A2A

TEK

Dual-Trace Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1970-03-01

Tektronix

11B2A

TEK

Sweep Delay Time Base

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1970-03-01

Tektronix

1501-3

TEK

Time Domain Reflectometer

Kabelfelsökare

Specifikation

1973-12-01

Tektronix

160A

TEK

Power Supply

Likriktare

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

180A

TEK

Time-Mark Generator

Tidmarkgenerator

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

181 MOD 110

TEK

Time-Mark Generator

Tidmarkgenerator

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

1A1

TEK

Dual-Trace Plug-in Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

1A4

TEK

Four-Trace Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1968-11-01

Tektronix

1L30

TEK

Spectrum Analyzer Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-10-01

Tektronix

1L5

TEK

Spectrum Analyzer

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1969-11-01

Tektronix

206-0015-00

TEK

Probe P 410

Spets Rak Kort

Specifikation

1968-04-01

Tektronix

221-1

TEK

Portable Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1977-02-01

Tektronix

2A60

TEK

Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

2A63

TEK

Differential Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

2B67

TEK

Time Base Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

310A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

337-0002-00

TEK

Molded Rubber eye-piece

Ljusskärm

Specifikation

1970-06-01

Tektronix

354-0126-00

TEK

Light Shield 5"

Ljusskärm

Specifikation

1970-06-01

Tektronix

3A1

TEK

Dual Trace Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

3A6

TEK

Dual Trace Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

3A74

TEK

Four Trace Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

3B3

TEK

Time Base Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

3B3 MOD 427Y

TEK

Time Base Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

422-125B

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1971-04-01

Tektronix

453A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1971-07-01

Tektronix

453A-5

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1974-04-01

Tektronix

454A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1971-04-01

Tektronix

465-7

TEK

Dual Trace Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1973-12-01

Tektronix

465B

TEK

Dual Trace Oscilloscope

Oscilloskop Mt

Specifikation

1979-11-06

Tektronix

492-01/02/03

TEK

Spectrum Analyzer

Spektrumanalysator

Specifikation

1980-05-06

Tektronix

514AD

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1974-10-01

Tektronix

515A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

531A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

535A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1970-07-01

Tektronix

545A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

545B

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

561A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

564B

TEK

Storage Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1970-04-01

Tektronix

5A15N

TEK

Single-Channel  Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1971-07-01

Tektronix

5B10N

TEK

Time Base/Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1971-07-01

Tektronix

7623A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1975-12-01

Tektronix

7A15A

TEK

Single-Trace Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1975-12-01

Tektronix

7A18

TEK

Dual-Trace Amplifier

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1973-10-01

Tektronix

7A26

TEK

Plug-In

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1976-05-01

Tektronix

7B50

TEK

Time Base

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1975-12-01

Tektronix

7B53A

TEK

Dual Time Bases

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1973-10-01

Tektronix

B

TEK

High Gain Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

C

TEK

Plug-In Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

CA

TEK

Plug in Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

D

TEK

High Gain Differential Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

G

TEK

Wide Band Differential Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

H

TEK

Wide Band High Gain DC

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

K

TEK

Fast Rise DC Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

L

TEK

Fast Rise Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

M

TEK

Four Trace DC Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

Q

TEK

Tranducer and Strain Gage Unit

Oscilloskoptills Mt

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

R

TEK

Plug in Unit

Oscilloskoptills Mt

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

R647A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1968-10-01

Tektronix

RM16

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

RM31A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1970-07-01

Tektronix

RM33

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

RM35

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1970-07-01

Tektronix

RM545B

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

RM561A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1966-08-01

Tektronix

T922

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1977-02-01

Tektronix

T935

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1976-12-01

Tektronix

T935A

TEK

Oscilloscope

Oscilloskop

Specifikation

1978-10-01

Tektronix

W

TEK

Differential Comparator Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-10-01

Tektronix

Z

TEK

Differential Comparator Unit

Oscilloskoptillsats

Specifikation

1966-08-01