Fpl 34

 

TOMT Antal
sidor
Avser Datum Bearbetad vid Fastställd av Bläckändrad enligt Kommentar

34-80-1

 

Översyns- och tillsynsperioder

 

 

 

 

Saknas

34-80-1B

14

Översyns- och tillsynsperioder

18 dec 1957

UHD1/K E Johansson

P Jurander/S Ögren

:58, :60, :65, :72, :73, :77,
:80, :83, :85, :92, :102, :107, :109

 

34-80-1C

19

Översyns- och tillsynsperioder

13 sept 1963

UHD1/ Å Hellström

S Ögren/E Wiljanen

 

Utgår enligt 8-901.284 89