Fpl 29

 
TOMT Antal
sidor
Avser Datum Bearbetad vid Fastställd av Bläckändrad enligt Kommentar

29-80-10

6

Översyns- och tillsynsperioder

3 nov 1955

UHD 1

S Bjarnholt/Ögren

   

29-80-10B

6

Översyns- och tillsynsperioder

3 febr 1956

UHD 1

G Magnusson/B Selander

   

29-80-10C

9

Översyns- och tillsynsperioder

14 febr 1957

UHD 1

P Jurander/S Ögren

   

29-80-10D

12

Översyns- och tillsynsperioder

28 juli 1958

UHD 1/K E Johansson

S Bjarnholt/Ögren

   

29-80-10E

12

Översyns- och tillsynsperioder

6 febr 1961

UHD1/K Westin

P Jurander/S Ögren

29-80-10E:1,:2,:3

 

29-80-10F

15

Översyns- och tillsynsperioder

30 juli 1965

UHD/E Andersson

J O Arman/E Wintheden

29-80-10F:1,:2,:3

 

29-80-10G

17

Översyns- och tillsynsperioder

28 sept 1967

UHD/E Andersson

R Klitte/E Vintheden

29-80-10G:1,:3

Upphör enligt 8-901.462