Stig Möller
1936 - 2021


                                      

Föreningens minnesord

Vår medlem Stig Möller avled 2021-07-23.

 

Stig blev medlem i AEF redan 2006 och hade medlemsnummer 56.

 

Stig började sin karriär inom teletekniken redan då han gjorde sin värnplikt i Flottan som telegrafist. Efter värnplikten jobbade han på dåvarande Televerket i Gävle. Han tog ingenjörsexamen i Köping 1958 och började på CVA i Arboga 1960 på Markteleavdelningens Trådtransmissionsdetalj.

 

Redan 1962 blev han chef över detaljen som snabbt växte och snart bestod av 8 man, de flesta nyutexaminerade ingenjörer, varav jag var en.

Under 60- och 70-talet rådde ”Kalla kriget” och försvarets trådnät moderniserades med hög takt.

 

Detaljen svarade under Stigs ledning för leveranskontroller av ny materiel, installationsunderlag och driftsättningar vilket bland annat medförde resor till luftbevakningscentraler runt om i hela landet. Stig avverkad många mil i sin då nya Renault Dauphine med 32 hk och ”kanadavärme” i kupén - höjden av lyxåk. Jag hade förmånen att resa ihop med Stig under många år. En trevlig tid för två unga män.

 

Tekniken utvecklades och vi med den. Datakommunikation och bredbandsutrustningar gjorde sitt intåg och ställde nya krav på mätmetoder och mätinstrument. Stig kom att bli en auktoritet inom området och blev anlitad som heltidskonsult åt Flygförvaltningens Underhållsbyrå när det gällde anskaffning av mätinstrument inom teknikområdet.

Som sådan blev det många besök hos tillverkare och på mässor såväl inom landet som i utlandet. En uppgift som passade Stig utmärkt med hans tekniska och sociala kompetens.

 

Stig hade lätt att formulera sig i skrift och på vår webb finns många exempel på det. Här finns personliga, kåserande texter om hur det var att arbeta och göra tjänsteresor på 60- och 70-talet. Mycket läsvärda artiklar!

 

Stig har även skrivit artiklar för tidningen TIFF om så vitt skilda saker som nya instrument, kabelskarvning, smörjmetoder för fjärrskrivmaskiner och mycket mer.

 

Stigs minne fördunklades sista åren men innan dess satt årtalen perfekt till stor nytta och glädje för en historisk förening.

 

Stig, AEF saknar dig, men du lever kvar på vår webb och i våra minnen.

 

För AEF

Roland Persson