Senaste nytt

 

 • 2019-05-04  Under portalen "Mät- Testteknik" har vi under knappen "Avionik" sammanställt en mängd artiklar som handlar om "Testmetoder och Testutrustningar för avionikutrustningar 1945-1990".
  Läs om utvecklingen från en enkel "Radioprovare" för flygradion FR-7 i Mustangen fram till autotestutrustningar för avioniken i flygplan 37 Viggen.
  CVA i Arboga hade en ledande roll i denna utveckling.
   

 • 2019-04-25   Inställt! Den planerade resan till Oljeön mm 20 maj har vi tyvärr tvingats ställa in på grund av för dåligt intresse.
   

 • 2019-03-06  Vi har påbörjat ett nytt, stort digitaliseringsprojekt, nämligen tidningen Radio och Television från åren 1954 till 1983. Vi har till dags datum publicerat 58 nummer. Du kan följa projektet här!
  Sammanställning av samtliga digitaliserade "Amatörtidningar" finns här. Mycket nöje!
   

 • 2019-01-16 Sammanställning av besöksstatistiken 2018 för vår webbplats visar på REKORD!
  Antalet sessioner (besök) var 70 006 år 2018. En ökning med nästan 5% jämfört med 2017. Antalet sidvisningar var 179 144, en ökning med nästan 10% jämfört med 2017. Det är de högsta siffror vi uppmätt under våra 12 år på nätet. Uppmuntrande siffror för oss!

  Här listar vi de mest besökta sidorna under 2018.
   

 • 2018-12-27   Ett nyhetsbrev utlagt på Medlemssidan.
   

 • 2018-12-12   Svårt att hitta på vår webb? Här är några lästips varifrån du kan fortsätta att "surfa".
   

 • 2018-12-07  Några bilder från gårdagens julbord är nu utlagda på medlemssidan.
   

 • 2018-11-17  Vår mätinstrumentportal är nu sjösatt!
  Vi har nu nått målet som vi satte upp när vi bildade AEF nämligen, att publicera de instrument som vi fått som gåva, i ett mätinstrumentmuseum på nätet. Efter mer än 12 år med gemensamma ansträngningar kan vi nu visa upp ett museum som har vuxit till cirka 660 instrument, sannolikt det största mätinstrumentmuseet på nätet.

  Tack alla som under dessa år medverkat med instrumentrengöring, fotografering, bildbehandling och notisskrivande. Dessutom det omfattande arbetet med utformning och presentation av vårt digitala museum.

  Stig Hertze
  Ordförande AEF
   

 • 2018-11-04  Den första onsdagen i månaden kommer det tills vidare att i samband med fikarasten bjudas på ett föredrag av någon medlem. Vi startar nu på onsdag 7/11 med att Roland berättar och visar bilder från en resa till USA i somras. Nästa gång (5/12) är det Stigs tur att berätta om en resa till Indien
   

 • 2018-11-02  Några bilder från besöket vid Arlanda Flygsamlingar 2018-10-30 är utlagda på medlemssidan.
   

 • 2018-10-31  Radiotidningar från 1923-36 är nu inskannade och återfinns under Elektronikutveckling/tidskrifter.
  Fler äldre publikationer tillkommer efterhand, bland annat  Elektronik och Radio & Television.
  Läs och förundras över hur avancerad radiotekniken var redan på den tiden, samt njut av alla vackra annonser!
   

 • 2018-10-11  Minnesord över vår medlem Alf Gustafsson som avled
  1 oktober.
   

 • 2018-07-15  Internet Archive är en icke-kommersiell organisation i USA som har som mål att skapa universell tillgång till all kunskap. Biblioteket omfattar mer än 15 petabyte material bestående av över 400 miljarder webbsidor (!), spel och appar, musik, filmer och fler än fyra miljoner böcker. Även AEF:s webb finns dokumenterad hos Internet Archive från 2008 och framåt.
  Läs mer om Internet Archive och hur du kommer åt information och hur du kan hjälpa till att komplettera uppgifterna.
   

 • 2018-05-22  En mycket dold publikation, ”ServiceNytt” är nu digitaliserad och utlagd till beskådan.

  Kungliga flygförvaltningens Materielavdelning utgav denna skrift för att sprida kunskap till den tekniska personalen.  Den utgavs sporadiskt under åren 1950 till 1960 och innehåller användartips, upptäckta problemområden, teknisk information och lustigheter.

  Klart värd att offra lite tid på!
   

 • 2018-05-21  Ett reportage från medlemsresan till Femörefortet finns här.
   

 • 2018-05-03 Vi har kompletterat ett antal notiser med länkar till digitaliserade originalbeskrivningar.

 • 2018-05-03  Vi har lagt ut några filmer:

  • B17 Jubileumsplanet

   En 47 minuter lång film från SVT som visar tillverkningen av planet, provflygningen 1940, intervju med provflygaren och piloter, restaureringen av ett exemplar och första flygningen med det restaurerade exemplaret 11/6 1997.

  • I Drakens år
   En fem minuter lång film  om utvecklingen av Flygplan 35 Draken. Ingen text.

    

 • 2018-03-01  Vi har kompletterat ett antal notiser med länkar till digitaliserade originalbeskrivningar.

   

 • 2018-02-13  Vi har nu fullföljt digitaliseringen av samtliga utgivna nummer av tidningen Populär Radio från första numret 1929 till sista numret 1953. Totalt 25 årgångar och 293 tidningar. En unik samling radiohistoria!
  Ett tack till Radiomuseet i Göteborg för välvillig hjälp med de nummer vi saknat!
   

 • 2018-02-12  Vi har publicerat en notis och beskrivning om Talfyren som var ett unikt svenskt navigationshjälpmedel utvecklat av AGA i början av 1950-talet. Uppskattad för sin enkla användning och inga krav på speciell utrustning i flygplanet.
   

 • 2018-02-10  Vi publicerar en notis om Radiosystem RA 162MT. Ett system avsett för räddningspersonal vid höga bullernivåer och som var utrustad med en hjässbensmikrofon.
  Vi har även uppdaterat notiserna om flygplanen Saab B17 och S26 Mustang.

   

 • 2018-02-07 Uppdateringar av notisen om Attacklansen A32A har gjorts med bland annat en länk till en film om introduktionen av flygplanet på förbanden.
   

 • 2018-02-02  Vi har digitaliserat ett stort antal personaltidningar som riktade sig till personal vid företagen som utvecklats ur det som 1945 startade som CVA och CFA i Arboga. Vi har begränsat oss till tiden fram till och med 1990.
  Vi har digitaliserat allt vårt eget och Robotföreningens innehav.
  Vi saknar fortfarande ett antal nummer som härmed efterlyses!  Har du saknade nummer så hör av dig till webmaster@aef.se
  Tidningarna är samlade under fliken Historik och knappen Personaltidningar.

   

 • 2018-02-01  Vad har AEF och Grönköping gemensamt? Kolla under Kuriosa så får du veta.
   

 • 2017-12-27  En kompletterande artikel om J35 Drakens Krigsfunktion har lagts ut på vår webb under Avioniksystem. Nu gäller det den ur beväpningssynpunkt mest avancerade versionen, J35F. Flygplanet var nu beväpnat med flygrobotar för anfall mot mål på mötande kurs och som tillsammans med dess elektronik var det modernaste i sitt slag i Europa när det togs i bruk från 1966.
  Sedan tidigare finns artiklarna om krigsfunktionen i versionerna J35A och J35BD publicerade.
  Artiklarna är skrivna av Göran Hawée.
   

 • 2017-09-01 Motmedel och dess betydelse  

  Vi har under rubriken Avionik/Motmedel publicerat fem artiklar relaterade till motmedel.  Bakgrunden till detta är att vi avser att under året publicera notiser om motmedel, operativa i svenska stridsflygplan. Vidare kommer utrustningar för övningsändamål att behandlas.
  Motmedlens betydelse vid samordnade operationer låter sig självfallet inte beskrivas ur ett svenskt perspektiv. Däremot finns goda beskrivningar, från andra världskriget och kalla kriget, av motmedlens stora och ofta avgörande betydelse. Dessa erfarenheter låg ofta till grund för den svenska utvecklingen av motmedel.