Senaste nytt

 

 • 2018-09-20  Datum för besöket vid Arlanda Flygsamlingar är nu spikat till tisdag 2018-10-30. Vi återkommer med mer information.
   

 • 2018-09-04  Vid dagens styrelsemöte beslöts att undersöka intresset för en medlemsresa till Arlanda Flygsamlingar någon gång i slutet av oktober eller början av november.
  Intresse meddelas till Roland via e-post eller telefon 073-0388615.
   

 • 2018-07-15  Internet Archive är en icke-kommersiell organisation i USA som har som mål att skapa universell tillgång till all kunskap. Biblioteket omfattar mer än 15 petabyte material bestående av över 400 miljarder webbsidor (!), spel och appar, musik, filmer och fler än fyra miljoner böcker. Även AEF:s webb finns dokumenterad hos Internet Archive från 2008 och framåt.
  Läs mer om Internet Archive och hur du kommer åt information och hur du kan hjälpa till att komplettera uppgifterna.
   

 • 2018-05-22  En mycket dold publikation, ”ServiceNytt” är nu digitaliserad och utlagd till beskådan.

  Kungliga flygförvaltningens Materielavdelning utgav denna skrift för att sprida kunskap till den tekniska personalen.  Den utgavs sporadiskt under åren 1950 till 1960 och innehåller användartips, upptäckta problemområden, teknisk information och lustigheter.

  Klart värd att offra lite tid på!
   

 • 2018-05-21  Ett reportage från medlemsresan till Femörefortet finns här.
   

 • 2018-05-03 Vi har kompletterat ett antal notiser med länkar till digitaliserade originalbeskrivningar.

 • 2018-05-03  Vi har lagt ut några filmer:

  • B17 Jubileumsplanet

   En 47 minuter lång film från SVT som visar tillverkningen av planet, provflygningen 1940, intervju med provflygaren och piloter, restaureringen av ett exemplar och första flygningen med det restaurerade exemplaret 11/6 1997.

  • I Drakens år
   En fem minuter lång film  om utvecklingen av Flygplan 35 Draken. Ingen text.

    

 • 2018-03-27 Vi har i dag bytt lösenord till vår Medlemssida.
   

 • 2018-03-10 Tisdagen 27/3 byter vi lösenord till vår Medlemssida. Våra medlemmar kommer att få ett e-brev med de nya uppgifterna. Medlem som inte nåtts av de nya uppgifterna kan kontakta webmaster per e-post webmasteraef3@gmail.com eller någon i styrelsen per telefon.
   

 • 2018-03-01  Vi har kompletterat ett antal notiser med länkar till digitaliserade originalbeskrivningar.

   

 • 2018-02-13  Vi har nu fullföljt digitaliseringen av samtliga utgivna nummer av tidningen Populär Radio från första numret 1929 till sista numret 1953. Totalt 25 årgångar och 293 tidningar. En unik samling radiohistoria!
  Ett tack till Radiomuseet i Göteborg för välvillig hjälp med de nummer vi saknat!
   

 • 2018-02-12  Vi har publicerat en notis och beskrivning om Talfyren som var ett unikt svenskt navigationshjälpmedel utvecklat av AGA i början av 1950-talet. Uppskattad för sin enkla användning och inga krav på speciell utrustning i flygplanet.
   

 • 2018-02-10  Vi publicerar en notis om Radiosystem RA 162MT. Ett system avsett för räddningspersonal vid höga bullernivåer och som var utrustad med en hjässbensmikrofon.
  Vi har även uppdaterat notiserna om flygplanen Saab B17 och S26 Mustang.

   

 • 2018-02-07 Uppdateringar av notisen om Attacklansen A32A har gjorts med bland annat en länk till en film om introduktionen av flygplanet på förbanden.
   

 • 2018-02-02  Vi har digitaliserat ett stort antal personaltidningar som riktade sig till personal vid företagen som utvecklats ur det som 1945 startade som CVA och CFA i Arboga. Vi har begränsat oss till tiden fram till och med 1990.
  Vi har digitaliserat allt vårt eget och Robotföreningens innehav.
  Vi saknar fortfarande ett antal nummer som härmed efterlyses!  Har du saknade nummer så hör av dig till webmaster@aef.se
  Tidningarna är samlade under fliken Historik och knappen Personaltidningar.

   

 • 2018-02-01  Vad har AEF och Grönköping gemensamt? Kolla under Kuriosa så får du veta.
   

 • 2018-01-30  En 17 minuter lång film som visar hur man bygger en 212 meter hög fackverksmast har lagts ut. Inget arbete för höjdrädda! Bygget utfördes 1962 av personal från dåvarande CVA i Arboga.
  En annan, 4 minuter lång film, visar hur samma mast fälls 30 år senare.
  Dessa filmer och en del andra filmer från markteleverksamheten finns här.
   

 • 2018-01-10 Ett nyhetsbrev med viktig information till medlemmarna utlagt på Medlemssidan.
   

 • 2017-12-27  En kompletterande artikel om J35 Drakens Krigsfunktion har lagts ut på vår webb under Avioniksystem. Nu gäller det den ur beväpningssynpunkt mest avancerade versionen, J35F. Flygplanet var nu beväpnat med flygrobotar för anfall mot mål på mötande kurs och som tillsammans med dess elektronik var det modernaste i sitt slag i Europa när det togs i bruk från 1966.
  Sedan tidigare finns artiklarna om krigsfunktionen i versionerna J35A och J35BD publicerade.
  Artiklarna är skrivna av Göran Hawée.
   

 • 2017-12-15 Några bilder från  gårdagens julbord i föreningslokalen finns på Medlemssidan..
   

 • 2017-12-08  Robotföreningen i Arboga sätter upp en testrigg för J35J i en lokal i Arkivcentrum, Arboga. Inför AEF:s julbord 14/12 kan intresserade få en visning av riggen. Mer information finns på Medlemssidan..
   

 • 2017-12-06  Påminnelse om föreningens julbord torsdag 14/12. Sista anmälningsdagen är i morgon! Läs mera här.
   

 • 2017-11-20  Som den uppmärksamme besökaren på vårt digitala museum redan noterat, har under Elektronikutveckling tillkommit en ny knapp Tidskrifter.
  Här har vi börjat med att lägga ut den digitala versionen av Populär Radio.
  Vi har sedan länge planerat att digitalisera alla nummer av denna tidskrift som kom ut under åren 1929 till 1954. Populär Radio var den första svenska tidskriften som behandlade utvecklingen inom radioområdet.
  Att med vår dokumentskanner digitalisera denna samling i huvudsak ur vårt dokumentarkiv, är ett tidskrävande arbete. Mer än 10 000 sidor ska skannas, kontrolleras och formateras för vårt museum. Vi hoppas dock vara klara i början av 2018, men publicerar det som är klart under arbetets gång.
  Värt att notera är, att det finns endast en komplett samling av Populär Radio registrerad i Libris, nämligen på KTH:s bibliotek i Stockholm.
  Digitalisering av vad som endast finns i ett magasin på KTH:s bibliotek och göra detta tillgängligt för framtida användare av Internet över hela världen kan med fog kallas en ”kulturhistorisk gärning” eller hur?
   

 • 2017-11-16  Torsdagen 14/12 kan de medlemmar som så önskar samlas i föreningslokalen för att dricka glögg, äta en jultallrik med diverse tillbehör och mingla med gamla kompisar.   Mer info finns här!
   

 • 2017-10-29  Vem var Hilding Björklund? (1897-1981)
  Björklund blev 1926 laboratorieingenjör vid Fälttelegrafkåren och var 1930–1937 teknisk chef vid Fortifikationens laboratorium. Han blev 1937 tygingenjör och 1948 armédirektör i Arméingenjörkåren. Åren 1954–1963 var han överingenjör i Armétygförvaltningen. Björklund invaldes 1946 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
  AEF har lagt ut två dokument, skrivna av Björklund:

   

 • 2017-09-23  Ett nyhetsbrev till våra medlemmar finns nu på Medlemssidan.
   

 • 2017-09-06   AEF planerar att under ledning av Göran Gustavsson ordna en kurs i "Digital bildbehandling" för medlemmar. Mer information.
   

 • 2017-09-05   På vår webb har vi ungefär 1100 textsidor.
  Här är de mest besökta hittills under 2017.
   

 • 2017-09-01 Motmedel och dess betydelse  

  Vi har under rubriken Avionik/Motmedel publicerat fem artiklar relaterade till motmedel.  Bakgrunden till detta är att vi avser att under året publicera notiser om motmedel, operativa i svenska stridsflygplan. Vidare kommer utrustningar för övningsändamål att behandlas.
  Motmedlens betydelse vid samordnade operationer låter sig självfallet inte beskrivas ur ett svenskt perspektiv. Däremot finns goda beskrivningar, från andra världskriget och kalla kriget, av motmedlens stora och ofta avgörande betydelse. Dessa erfarenheter låg ofta till grund för den svenska utvecklingen av motmedel.

 • 2017-07-17  Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med ett svenskt presentationssystem, EP-12.
  Vi lägger nu ut två artiklar om EP-12, dels Elektronisk Presentation EP  JA37, skriven av Göran Hawée, som beskriver den tekniska funktionen, dels en artikel  som beskriver Programutveckling och modifieringar av EP-12, skriven av Håkan Algefors.
   

 • 2017-05-22   EFTERLYSNING!    AEF har i sin ägo ett antikt instrument som vi inte kan identifiera. Det är någon sorts mätbrygga och vi vill gärna veta mer om den.
  Läs mer och se bilder här.
   

 • 2017-05-14  Vi har lagt ut två nya artiklar. Dels en om 50 års elektronikutveckling kallad "Från elektronrör till SiP" , dels en om Siktlinjesindikatorer" till AJ37, JA37 och JAS39.

   

 • 2017-05-02  1983, nästan exakt två år efter den otroliga händelsen med en sovjetisk ubåt U137 med kärnvapen ombord på grund i Karlskronas skyddsområde, var det dags igen. Nu med aktiviteter, som ägde rum i stor hemlighet 30 mil söder om Karlskrona, som fick U137-episoden att förblekna. Där pågick nämligen NATO:s årliga stabsövning ABLE ARCHER 83. Denna övning gav den sovjetiska statsledningen anledningen att beordra flygplan i högsta beredskap, försedda med atomvapen, inför en förebyggande attack västerut, då man var övertygade om att ABLE ARCHER 83 var en täckmantel för ett kärnvapenanfall mot Sovjetunionen.
   

 • 2017-04-24 I samband med arbete med det Virtuella Instrumentmuseet har ofta frågan "Vad använde man alla dessa instrument till?" kommit upp. Hans-Göran Johansson, som arbetat med radiolänk under hela sitt yrkesverksamma liv, har försökt förklara hur instrumenten användes under materielens hela livscykel. Upplägget har samlats under rubriken Tjänster under portalen Marktele.

   

 • 2017-02-21 Under Flygvapnet, Flottiljer och Baser har vi lagt ut
  F 22 Flygvapnets FN-insats i Kongo
  En sammanställning av en mycket omfattande information om alla delar av denna mission dessutom med ett stort antal personliga minnen. F22 var en unik insats, där J29-systemet testade i en tropisk krigsmiljö, resultatet- imponerande.
   

 • 2017-01-18  En film om "Målflygdivisionen på Malmen 1967 - 1997" är utlagd.
   

 • 2016-12-29 Ett reportage från sista landningen med  A32A Lansen med serienummer 1 på Johannisbergs flygfält i Västerås 19/2 1959 kan läsas under Flygvapnet/Flygplan/A32A.
   

 • 2016-12-08 Ett bildkollage från föreningens julbord finns nu på Medlemssidan.
   

 • 2016-11-21  En artikel om Fiberoptik har lagts ut under avsnittet Elektronikutveckling. Här kan du läsa om fiberoptikens historia, grundläggande optiska egenskaper, numerisk apertur, dispersion, absorption, fototransistorer, skarvteknik, mätmetoder mm. Kort sagt allt som är värt att veta om optofibrer! Artikeln kompletteras med en bildbilaga med förklarande bilder.
   

 • 2016-08-02 Under avsnittet "Personliga minnen" har vi lagt ut ett unikt tidsdokument. Bengt Föllinger (1918-1994) berättar på band om sitt omväxlande yrkesliv som radiotekniker i försvaret. Många roande och spännande episoder!
   

 • 2016-07-06 Intresserad av att besöka ett intakt Lgc från 1954? Läs mer under "Tips".
   

 • 2016-05-23   Oscilloskophistoria 1930 - 1980

  Oscilloskopet var under hela trettio år det dominerande instrumentet vid utveckling och underhåll av elektronikmateriel. Ett företag, Tektronix, stod för en banbrytande utveckling genom att omvandla ett observationsinstrument till ett mätinstrument, dessutom med en teknisk briljans.

  Men oscilloskophistoria handlar om mycket mer. Tiden före Tektronix, hotet från Hewlett Packard, den dominerande instrumentleverantören, som motvilligt påbörjade tillverkning av oscilloskop. Den parallella utvecklingen av instrument för frekvensdomänen. Dessutom hur den tekniska utvecklingen gynnade lågpristillverkarna och slutligen hur mikroprocessorn i ett slag minskade behovet av oscilloskop.
   

 • 2016-04-18 Lite nytt kuriosa under "Kuriosa".
   

 • 2016-04-14 Två nya notiser publiceras under Marktele/Markradio, nämligen Radiostation Ra-151 och Radiostation Tmr-19.
   

 • 2016-04-14  Vi publicerar dokumentet "Radioplan 55, Översyn" från 1958 som låg till grund för organisationen av Flygvapnets radionät.
   

 • 2016-02-10 Vårt stora arkiv av unika dokument har upptäckts av besökare från hela världen. Vår bibliotekarie Ulf får många förfrågningar om kopior ur arkivet som han besvarar snabbt. Läs vad några nöjda "kunder" skriver.