Senaste nytt

 

 •  2023-03-09  Tisdagen  11 April åker vi till Motala och besöker Rundradiomuseet och Motala motormuseum . Vi besöker först Rundradiomuseet med guidning av vår medlem Morgan Lorin. Radiostationen sände från 1927 till 1962 med 150 kW på långvåg. Här visas sändaren och även Luxors historia i staden.
  Efter lunch besöker vi Motala Motormuseum, där det förutom fordon visas allmän teknikhistoria inom radio och foto. Det finns även ett akvarium på samma plats. Samling vid Rundradiomuseet kl 9:30.
  Från Arboga ordnar vi samåkning i egna bilar. Avresa  7:30. Ange om du kan ställa upp med egen bil.
  Kostnad 100 + 100 kr inträde och guide plus ersättning till chaufför.
  Anmälan till info@aef.se före 1/4.
   

 • 2023-02-10  Vi gjorde i höstas ett besök vid Motmedelsmuseet vid Saab i Järfälla. Vi frågade då guiden och skaparen, Gottfrid Strindlund, om han ville skriva om museet för AEF. Det har han nu gjort och dokumentet "EW-museum" finns under vår flik Avionik/Motmedel. Det är en utförlig beskrivning i text och bild över de apparater som visas i museet. Dokumentet är i pdf-format.
   

 • 2023-02-03  Tidningen Radio & Televison. Efter flera års jagande och arbete är vi äntligen i mål, en komplett serie 1954 - 1983 omfattande 337 nummer!
  Över 30 000 sidor är bearbetade, skannade, OCR:ade för sökbarhet och sedan inordnade i snyggt format på webben. Tack till alla inom AEF som utfört arbetet och till alla som skänkt/lånat tidningar till oss. Som någon sade - "En kulturgärning!"
  För läsning - starta här.
  Jonny, Ordförande AEF
   

 • 2023-01-27 Henry Fellhammar har skrivit artikeln "Luxor Radio 1923 - 1979. 100 år sedan start"  Det är nämligen 100 år sedan "Firma Radiofabriken Luxor, Axel Holstensson" startades i Motala.
   

 • 2023-01-10  Uppdaterat medlemsregister finns på Medlemssidan.
   

 • 2022-12-15  En serie av händelser gav oss möjlighet att fotografera och dokumentera en sats med äldre fjärrskriftutrustning för armén. Det har resulterat i en artikel "Stationsutrustning 3 och 32 med Fjärrskrivmaskin 308B"
   

 • 2022-12-15 Några bilder från föreningens besök vid Agitator Whiskydestilleri i Arboga finns på Medlemssidan.
   

 • 2022-12-12  Vår utställning i foajén till restaurang Gyllene Balken vid Arboga Teknikpark har fått delvis nytt innehåll. I en glasmonter visar vi nu en kavalkad av elektronrör från olika tidsepoker tillsammans med en del information.
  Se bilder här. Den övergivna kioskens fönster pryds som tidigare av ett bildspel över elektronikutvecklingen under Kalla Kriget. Det är en bearbetning av tidslinjen som finns på vår webb.
   

 • 2022-12-07   Arne Larsson har skrivit en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-15. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns i Sala 1968 - 1985 för att distribuera väderinformation till försvarets förband.

   

 • 2022-11-07  Vi publicerar en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-11. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns på Vänersviks gård i Ölme socken i Värmland några mil väster om Kristinehamn åren 1961 - 1985. Sändaren användes för att distribuera väderinformation till försvarets förband.
   

 • 2022-11-05  Stöd vår verksamhet genom att bli medlem i AEF!
  Inbetald medlemsavgift under november eller december gäller för 2023.
  Läs mer om hur du blir medlem.
   

 • 2022-10-26  Vi har kommit över några filmer om "Gamla CVA". En film om avtackningen av CVA:s förste styresman Otto Dahlin 30/8 1961 och en om händelser under åren 1954 - 1963.
  Dessa filmer och annat om CVA:s historia finns här.
   

 • 2022-10-10  En av AEF:s grundare och eldsjäl, Lennart Höglund, avled 11 september. Föreningens minnesord.
   

 • 2022-10-04  En historisk film som visar Flygvapnets första kvartssekel med scener från bl. a. Stockholm, Östersund, Trollhättan och Ljungbyhed kan nås från sidan Flygvapnet/Allmänt.
   

 • 2022-09-25  Vi har lagt ut en artikel med titeln "Underhållsfilosofi för Kommunikationsutrustningar i Försvarets Telenät". Artikeln beskriver hur underhållet utvecklats från 60-talets tidsbundna, hårt reglerade åtgärder fram till dagens teknik med automatiserade, uppkopplade övervakningssystem. Artikeln finns tillsammans med övriga artiklar inom området under fliken Marktele/Övervakning.
   

 • 2022-08-01 Googles statistik visar att vår webbplats varit flitigt besökt under juli månad. Till exempel har vi haft 36% fler besök och 26% fler sidvisningar jämfört med juli förra året. Glädjande siffror för våra skribenter!
  Mer statistik finns på Medlemssidan.
   

 • 2022-06-30  Från en engagerad medlem har vi fått några bilder på utrustning till kuriositeten "Trådradio". Därför har vi uppdaterat en gammal artikel med dessa bilder och lite till. Artikeln finns under "Kuriosa".
   

 • 2022-06-18  Vi har nu skannat och publicerat 323 av 337 utgivna nummer av tidningen Radio och Television från åren 1954-1983. Vi efterlyser nu de 14 saknade numren från 1970, 1971 och 1972 för att samlingen ska bli komplett. Se sammanställningen.
   

 • 2022-05-12  Vår utställning i foajén till restaurang Gyllene Balken vid Arboga Teknikpark har fått nytt innehåll. Den övergivna kioskens fönster pryds nu av ett bildspel över elektronikutvecklingen under Kalla Kriget. Det är en bearbetning av tidslinjen som finns på vår webb. I en glasmonter visar vi tre telefoner från olika tidsepoker, 1909, 1937 och 1987. Se bilder här.
   

 • 2022-04-19 Under vår flik Kuriosa har vi lagt ut en artikel om  "Carl-Gustaf von Rosen, flygare med ett äventyrligt liv"  skriven av Henry Fellhammar.
   

 • 2022-04-13 Tyvärr blir det inget studiebesök 4/5 i motmedelsmuseet i Järfälla på grund av för få intresserade. Vi gör ett nytt försök i höst!
   

 • 2022-02-18  ÖPPET HUS!   Vi tar nu bort tidigare restriktioner för lokalen, så välkomna åter till våra möten i källaren! Viss smittspridning finns ju kvar, så vi håller avstånd och avstår även i fortsättningen från kindpussar.
  Onsdag förmiddag är ju vår "normala" mötesdag, så välkomna då till ett förhoppningsvis normalare år 2022!
   

 • 2022-02-02  För utbildning på avioniksystemen i flygplan 35 Draken togs speciella Teletestriggar fram. Testriggarna användes även vid test av Servicebussarna, för apparatmodifieringar och för felsökning av utbytesenheter med intermittenta felbilder. Vid Robotmuseet i Arboga har en fungerande testrigg för version J35J återskapats. Funktionen beskrivs utförligt  i den här artikeln.
   

 • 2022-01-15  Medlemsbrev nr 1 2022 ligger nu på vår Medlemssida.
   

 • 2021-12-16  Marktelegruppen har en tid ägnat sig åt att inventera och dokumentera  olika antenner och antennanläggningar. Färdig för publicering är sammanställningen av de omfattande antennkomplex för kortvåg som fanns inom Luftoperativa Radionätet, LOPRA.  Göran Gustafsson har gjort sammanställningen.
   

 • 2021-11-19 Ett medlemsbrev har sänts till alla medlemmar. Brevet kan också läsas på vår Medlemssida här på webben. Brevet innehåller senaste nytt inom föreningen och en anmälan till vårt julfirande 9:e december.
   

 • 2021-11-04  Vårt Digitala Mätinstrumentmuseum omfattar idag 720 mätinstrument av 150 fabrikat och omspänner en tidsperiod av 90 år. Vi presenterar instrumenten i  bildportaler varifrån man når högupplösta bilder, teknisk information, tillverkare mm. Många intressanta instrument har även öppnats för att dokumentera konstruktionsdetaljer. Samtliga bilder är tagna av våra egna fotografer.
   

 • 2021-10-28  Vi skannar nu årgångarna 1961 till 1971 av tidningen Elektronik i teori och praktik. Djuplodande artiklar för ingenjörer om dåtidens elektronikutveckling,  inklusive information om nya produkter och industriförändringar. Stor del av tidningen består av annonser, men det är ju också intressant för att se utvecklingen.
   

 • 2021-10-19  Vår tidigare styrelsemedlem Lars V Larsson avled 2021-10-02. Föreningens minnesord kan läsas här.
   

 • 2021-09-03 Ett medlemsbrev har sänts till alla medlemmar. Brevet kan också läsas på vår Medlemssida här på webben. Brevet innehåller information om hur vi försiktigt startar upp efter pandemin.
   

 • 2021-08-22  Vid Centrala Flygverkstaden i Arboga bedrevs en lärlingsskola under åren 1946 till 1969. Flera av eleverna har beskrivit livet på skolan och i Arboga med personliga texter och bilder. Dessa finns under fliken Historik/Lärlingsskolan. Två nya bidrag har nu lagts ut.
   

 • 2021-08-15  Vi publicerar en artikel av Göran Hawée med titeln "Flygburna övningsmotmedel för FV jaktradarsystem perioden 1965 – 1998"  
  Artikeln är en redogörelse för betydelsen av de övningsmotmedel som togs fram för identifierings- och handhavandeträning vid störning mot jaktflygradar och beväpningssystem under realistiska övningsförhållanden.
  Artikeln kompletteras med  "Synpunkter på effekten av störning på jaktflygplansradar" , skrivna av chefen för huvudavdelningen för FMV:Flyg, Gunnar Lindqvist.
  Alla artiklar om motmedel finns samlade under fliken Avionik/Motmedel.
   

 • 2021-07-28  Vår medlem Stig Möller avled 2021-07-23.
  Föreningens minnesord.
   

 • 2021-06-04 På vår Medlemssida presenterar vi varje månad besöksstatistik för vår webb. Vi har sedan 2016 använt oss av Google Analytics som ger oss en utmärkt uppfattning om intresset för det vi publicerar. För att nämna några siffror så hade vi under maj 5845 användare som besökte 17710 sidor. För maj månad ser vi ett ökat intresse för våra artiklar under fliken "Omvärlden".
   

 • 2021-05-23  Inom telefontekniken har det tidigare gått många år mellan teknikskiften. Tekniska apparater har därför konstruerats för livstider på över 40 år. Vi har tidigare skrivit om Fingerskivan som funnits i 100 år och som fortfarande används. Nu presenterar vi en annan teknikklassiker, 500-väljaren, som var i drift c:a 60 år. Läs om dess funktion och uppbyggnad i den här artikeln:
  LM Ericssons 500-väljare,  En slitvarg inom automattelefonin

   

 • 2021-03-26  Göran Gustafsson har skrivit två artiklar som kompletterar artikeln om Dataminnets utveckling, nämligen:

 • 2021-03-08  AEF har i sin ägo dataminnen som visar 60 års teknikutveckling, från ferritkärnminnen och trådminnen till SSD-minnen. Vi har dokumenterat utvecklingen i en artikel med många högupplösta detaljbilder.
  Artikeln heter Dataminnets utveckling under 60 år
   

 • 2021-02-22 Vi publicerar två nya artiklar i dag.

 • 2021-01-14  Vi publicerar en notis om  Radiostation Tmr-17 som användes i  Flygvapnets räddningsfordon för kommunikation i samband med incidenter och olyckor.

   

 • 2021-01-01  På nyårsdagen är det dags att summera besöksstatistiken för vår webbplats för det gångna året.
  Totala antalet besök under 2020 var 64283, vilket är något lägre än föregående år, men i gengäld stannade varje besökare längre tid och besökte fler sidor vid varje besök. Högsta månadsresultat nåddes i maj med 7286 besök. Totalt besöktes 184078 sidor under året. Mer information finns på Medlemssidan.
   

 • 2020-12-27 Vi har nu påbörjat det stora projektet med att komplettera bildportalerna i Instrumentmuseet med högupplösta detaljbilder ur vårt omfattande bildarkiv. Senaste veckorna har portalerna Philips, Magnetic, Sivers Lab, Siemens och Rohde & Schwarz färdigställts. Totalt har 140 instrumenttyper försetts med över 1600 detaljbilder.
   

 • 2020-12-25  Två nya notiser publicerar vi idag:

  •  "Siktessystem JA37,   Siktesberäkning Automatkanon och Robot"
   Ett siktessystem för Optisk inriktning av vapen och som beräknades i flygplanets Centraldator CD-107 samt presenterades med dess Elektroniska Presentationssystem EP-12.

  • Radiolänk 03/031 som användes på 1980-talet för överföring av tal och data (OPUS) från LS-torn till luftbevakningscentraler.

    

 • 2020-11-24  År 2005, alltså för 15 år sedan, bildades den ideella föreningen AEF. För att celebrera detta har vi tagit fram en broschyr som berättar vad vi uträttat.
  Läs broschyren här. (pdf-format)
   

 • 2020-11-21 Vi har inventerat vårt Bibliotek och publicerar uppdaterade tabeller över innehållet. Tabellerna innehåller länkar till de dokument vi har lagt ut på vår webb och som därför är möjliga att läsa digitalt.
   

 • 2020-11-03 Nya medlemmar - sök medlemskap här!
   

 • 2020-10-25 Vi introducerar en ny Startsida med delvis uppdaterad layout och med en snabblänk till vårt mätinstrumentmuseum.
   

 • 2020-10-25 Vi publicerar i dag fyra nya notiser:

 • 2020-09-16   Vår skanning av radiotidningar börjar närma sig slutet. Roland har utfört huvuddelen av arbetet med att skanna och vi har nu bland annat publicerat 651 nummer av QTC. Vi ska nu söka saknade nummer, men njut av de redan insamlade med alla dess artiklar och annonser från 1925 och framåt. Sändaramatörerna har oftast legat i framkant av teknikutvecklingen!
   

 • 2020-09-04 Höstens första styrelsemöte hölls 1/9 under coronasäkra former.
  På Medlemssidan kan du läsa protokollet och medlemsbrevet som reglerar verksamheten under pandemin.
   

 • 2020-08-17  Vi publicerar en initierad artikel om  Navigeringssystemet i flygplansversionerna AJ37A, SK37, AJ37SF och AJ37SH.
  Alla artiklar om avionikutrustningar i krigsflygplanen hittar du under fliken Avionik.
   

 • 2020-07-30  Vi har genom ett vänligt lån fått tillgång till närmare 200 av oss saknade nummer av amatörradiotidningen QTC. I lånet finns några cirkulär från 1925, då man beslöt bilda SSA och det första numret av QTC från 1927. Skanning pågår nu febrilt och resultatet kan följas här!
   

 • 2020-07-10  På vår webbplats finns över 1000 artiklar. Många av artiklarna kan vara svåra att hitta i vår struktur. Här några utvalda artiklar inom olika områden att läsa i hemestertider.

   

  • Naustasmällen 1957. Under 50-talet var anfall mot Sverige med atombomb ett stort hot. För att studera en stötvågs påverkan på utrustningar, byggnader och terräng utfördes 28/8 1957 en sprängning av 36 ton nitrolit på låg höjd på försöksplatsen Nausta. Personal från Arboga deltog i förberedelserna och uppföljningen efter smällen. Projektet gick under täcknamnet VEGA.

  • Fingerskivan. Ett hundraårig pryl som den yngre generationen aldrig använt. Hur fungerar den? Hur låter den?

  • Det militära hotet mot Sverige 1949.Reportage från Bildtidningen Se 1949

  • Arbogas flygfält. 1944 gjordes den första landningen på flygfältet. Läs om flyguppvisningar, O-ringen, Trafikledning mm.

  • Mingografen. I slutet av 40-talet konstruerade Rune Elmqvist en bläckstråleskrivare för att mäta hjärtats elektriska aktivitet, EKG. Vi har dissekerat en sådan apparat och beskriver i ord och bild hur den fungerar.

  • Hilding Björklund. Här får vi inblick i en enormt kunnig ingenjörs liv från 1926 till 1974. Stor del av hans arbetsgärning bedrevs vid ELLAB, FMV´s elektroniklaboratorium i Frösunda, Stockholm. En av de första uppgifterna var att prova gniststationer! Sedan fortsätter han med framtagning och utprovning av många utrustningar, som han beskriver på ett kunnigt och roligt sätt i sin biografi.
   Då hans arbete var nyskapande i många stycken, har hans kunnande samlats i en handbok: Konstruktionspraxis för elektronisk materiel, utgiven av Kungliga Armétygförvaltningen 1962.


  Tips! Sök efter artiklar i sökfunktionen på startsidan.
   

 • 2020-07-02  Vad är det som lockar läsare till vår webb? Här är de 20 mest besökta sidorna första halvåret 2020.
   

 • 2020-06-22  Göran Gustavsson har skrivit om Kalibreringspulsgenerator KPG 7 som han har varit med att konstruera. Många bilder.
   

 • 2020-06-22  Göran Hawée har skrivit två notiser inom ämnet "Motmedel", nämligen:

   

   

  Alla artiklar inom "Motmedel" finns samlade under fliken Avionik/Motmedel.
   

 • 2020-05-21 Som säkert många uppmärksammat har vår styrelseledamot Göran Hawée försett AEF med många högklassiga artiklar inom flygavioniken. Nyfiken på vem Göran är? Läs denna artikel publicerad i tidskriften TIFF nummer 3 2019.
   

 • 2020-05-11 Flygplan 35 Draken tjänstgjorde i Flygvapnet i olika versioner mellan 1961 och 1999, alltså nästan 40 år. Flygplanets avionik och beväpning anpassades successivt till teknikutvecklingen på dessa områden och för samverkan med stridsledningssystemet STRIL-60. Göran Hawée har skrivit fyra artiklar som utförligt beskriver den s.k. Jaktprofilen med dess olika skeden under flygplanets uppdrag att bekämpa bombflygplan på hög höjd. Artiklarna har den gemensamma rubriken:

  ”FPL35 Draken, SAAB 35 - Det första svenska Systemflygplanet för jaktuppdrag i överljudsfart”.

  De versioner som beskrivs är System J35A, System J35BD, System J35F och System J35J.
   

 • 2020-05-03 Artiklar skrivna av Göran Hawée som nu är mogna för publicering:
   


  Alla artiklar om avionikutrustningar hittar du under fliken Avionik.
   

 • 2020-04-27  Minnesord över vår medlem Lennart Torstensson som avled 3 april.
   

 • 2020-04-24  Läsa gamla tidningar är en bra sysselsättning i dessa tider, inte minst dåtidens annonser.
  Vi har nu lagt in ytterligare 326 nummer av QTC, Sveriges sändaramatörers tidskrift. Äldre tidningar tillkommer efterhand. De flesta är gåvor från två amatörer, SM3ULU och SM3PJQ. Stort tack!

  Alla Populär Radio finns också läsbara. QTC använde denna tidskrift under krigsåren. Radiotidningar från 1923 och framåt, t.ex Radioamatören finns också.
  Alla Radio & Television fram till 1969 finns inlästa, många teknikartiklar i dessa.

  Starta läsningen här!
   

 • 2020-04-10  Intresserad av frimärken? Läs Ulf Edéns inställda föredrag "Från frimärksamlare till filatelist" under vår rubrik "Kuriosa".
  Under rubriken Kuriosa har vi dessutom samlat en del udda artiklar som kanske kan pigga upp i Coronatider.
   

 • 2020-03-31  Två mastiga dokument från Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT, finns nu nerladdade till vår webb. Det är:
   


  Intressant läsning för den historieintresserade under Coronatider.
   

 • 2020-03-23 Museerna vid F11 och F13 har meddelat att de är stängda tills vidare. Vår resa som var planerad till 21 april får vi därför skjuta upp och återkomma senare .
   

 • 2020-03-17  Visserligen inte utegångsförbud i Sverige än, men vi tillhör ju riskgruppen. Därför gör vi uppehåll i mötesverksamheten för AEF tills vidare.
  Men det är inget som hindrar produktion på egen kammare, för publicering på vår webb (som förhoppningsvis är virusfri).
   

 • 2020-03-05  Föreningens minnesord över vår medlem Kalle Gardh som avled 2 februari.