Senaste nytt

 

 

 • 2021-03-26  Göran Gustafsson har skrivit två artiklar som kompletterar artikeln om Dataminnets utveckling, nämligen:

 • 2021-03-08  AEF har i sin ägo dataminnen som visar 60 års teknikutveckling, från ferritkärnminnen och trådminnen till SSD-minnen. Vi har dokumenterat utvecklingen i en artikel med många högupplösta detaljbilder.
  Artikeln heter Dataminnets utveckling under 60 år
   

 • 2021-02-22 Vi publicerar två nya artiklar i dag.

 • 2021-01-14  Vi publicerar en notis om  Radiostation Tmr-17 som användes i  Flygvapnets räddningsfordon för kommunikation i samband med incidenter och olyckor.

   

 • 2021-01-01  På nyårsdagen är det dags att summera besöksstatistiken för vår webbplats för det gångna året.
  Totala antalet besök under 2020 var 64283, vilket är något lägre än föregående år, men i gengäld stannade varje besökare längre tid och besökte fler sidor vid varje besök. Högsta månadsresultat nåddes i maj med 7286 besök. Totalt besöktes 184078 sidor under året. Mer information finns på Medlemssidan.
   

 • 2020-12-27 Vi har nu påbörjat det stora projektet med att komplettera bildportalerna i Instrumentmuseet med högupplösta detaljbilder ur vårt omfattande bildarkiv. Senaste veckorna har portalerna Philips, Magnetic, Sivers Lab, Siemens och Rohde & Schwartz färdigställts. Totalt har 140 instrumenttyper försetts med över 1600 detaljbilder.

 • 2020-12-25  Två nya notiser publicerar vi idag:

  •  "Siktessystem JA37,   Siktesberäkning Automatkanon och Robot"
   Ett siktessystem för Optisk inriktning av vapen och som beräknades i flygplanets Centraldator CD-107 samt presenterades med dess Elektroniska Presentationssystem EP-12.

  • Radiolänk 03/031 som användes på 1980-talet för överföring av tal och data (OPUS) från LS-torn till luftbevakningscentraler.

    

 • 2020-11-24  År 2005, alltså för 15 år sedan, bildades den ideella föreningen AEF. För att celebrera detta har vi tagit fram en broschyr som berättar vad vi uträttat.
  Läs broschyren här. (pdf-format)
   

 • 2020-11-21 Vi har inventerat vårt Bibliotek och publicerar uppdaterade tabeller över innehållet. Tabellerna innehåller länkar till de dokument vi har lagt ut på vår webb och som därför är möjliga att läsa digitalt.
   

 • 2020-11-03 Nya medlemmar - sök medlemskap här!
   

 • 2020-10-25 Vi introducerar en ny Startsida med delvis uppdaterad layout och med en snabblänk till vårt mätinstrumentmuseum.
   

 • 2020-10-25 Vi publicerar i dag fyra nya notiser:

 • 2020-09-16   Vår skanning av radiotidningar börjar närma sig slutet. Roland har utfört huvuddelen av arbetet med att skanna och vi har nu bland annat publicerat 651 nummer av QTC. Vi ska nu söka saknade nummer, men njut av de redan insamlade med alla dess artiklar och annonser från 1925 och framåt. Sändaramatörerna har oftast legat i framkant av teknikutvecklingen!
   

 • 2020-09-04 Höstens första styrelsemöte hölls 1/9 under coronasäkra former.
  På Medlemssidan kan du läsa protokollet och medlemsbrevet som reglerar verksamheten under pandemin.
   

 • 2020-08-17  Vi publicerar en initierad artikel om  Navigeringssystemet i flygplansversionerna AJ37A, SK37, AJ37SF och AJ37SH.
  Alla artiklar om avionikutrustningar i krigsflygplanen hittar du under fliken Avionik.
   

 • 2020-07-30  Vi har genom ett vänligt lån fått tillgång till närmare 200 av oss saknade nummer av amatörradiotidningen QTC. I lånet finns några cirkulär från 1925, då man beslöt bilda SSA och det första numret av QTC från 1927. Skanning pågår nu febrilt och resultatet kan följas här!
   

 • 2020-07-10  På vår webbplats finns över 1000 artiklar. Många av artiklarna kan vara svåra att hitta i vår struktur. Här några utvalda artiklar inom olika områden att läsa i hemestertider.

   

  • Naustasmällen 1957. Under 50-talet var anfall mot Sverige med atombomb ett stort hot. För att studera en stötvågs påverkan på utrustningar, byggnader och terräng utfördes 28/8 1957 en sprängning av 36 ton nitrolit på låg höjd på försöksplatsen Nausta. Personal från Arboga deltog i förberedelserna och uppföljningen efter smällen. Projektet gick under täcknamnet VEGA.

  • Fingerskivan. Ett hundraårig pryl som den yngre generationen aldrig använt. Hur fungerar den? Hur låter den?

  • Det militära hotet mot Sverige 1949.Reportage från Bildtidningen Se 1949

  • Arbogas flygfält. 1944 gjordes den första landningen på flygfältet. Läs om flyguppvisningar, O-ringen, Trafikledning mm.

  • Mingografen. I slutet av 40-talet konstruerade Rune Elmqvist en bläckstråleskrivare för att mäta hjärtats elektriska aktivitet, EKG. Vi har dissekerat en sådan apparat och beskriver i ord och bild hur den fungerar.

  • Hilding Björklund. Här får vi inblick i en enormt kunnig ingenjörs liv från 1926 till 1974. Stor del av hans arbetsgärning bedrevs vid ELLAB, FMV´s elektroniklaboratorium i Frösunda, Stockholm. En av de första uppgifterna var att prova gniststationer! Sedan fortsätter han med framtagning och utprovning av många utrustningar, som han beskriver på ett kunnigt och roligt sätt i sin biografi.
   Då hans arbete var nyskapande i många stycken, har hans kunnande samlats i en handbok: Konstruktionspraxis för elektronisk materiel, utgiven av Kungliga Armétygförvaltningen 1962.


  Tips! Sök efter artiklar i sökfunktionen på startsidan.
   

 • 2020-07-02  Vad är det som lockar läsare till vår webb? Här är de 20 mest besökta sidorna första halvåret 2020.
   

 • 2020-06-22  Göran Gustavsson har skrivit om Kalibreringspulsgenerator KPG 7 som han har varit med att konstruera. Många bilder.
   

 • 2020-06-22  Göran Hawée har skrivit två notiser inom ämnet "Motmedel", nämligen:

   

   

  Alla artiklar inom "Motmedel" finns samlade under fliken Avionik/Motmedel.
   

 • 2020-06-10  En uppmärksam cyklist fotograferade ett robotliknande föremål i terrängen utanför Arboga. Vad är det för föremål?
  Uppdaterad 2020-06-14
   

 • 2020-05-21 Som säkert många uppmärksammat har vår styrelseledamot Göran Hawée försett AEF med många högklassiga artiklar inom flygavioniken. Nyfiken på vem Göran är? Läs denna artikel publicerad i tidskriften TIFF nummer 3 2019.
   

 • 2020-05-11 Flygplan 35 Draken tjänstgjorde i Flygvapnet i olika versioner mellan 1961 och 1999, alltså nästan 40 år. Flygplanets avionik och beväpning anpassades successivt till teknikutvecklingen på dessa områden och för samverkan med stridsledningssystemet STRIL-60. Göran Hawée har skrivit fyra artiklar som utförligt beskriver den s.k. Jaktprofilen med dess olika skeden under flygplanets uppdrag att bekämpa bombflygplan på hög höjd. Artiklarna har den gemensamma rubriken:

  ”FPL35 Draken, SAAB 35 - Det första svenska Systemflygplanet för jaktuppdrag i överljudsfart”.

  De versioner som beskrivs är System J35A, System J35BD, System J35F och System J35J.
   

 • 2020-05-03 Artiklar skrivna av Göran Hawée som nu är mogna för publicering:
   


  Alla artiklar om avionikutrustningar hittar du under fliken Avionik.
   

 • 2020-04-27  Minnesord över vår medlem Lennart Torstensson som avled 3 april.
   

 • 2020-04-24  Läsa gamla tidningar är en bra sysselsättning i dessa tider, inte minst dåtidens annonser.
  Vi har nu lagt in ytterligare 326 nummer av QTC, Sveriges sändaramatörers tidskrift. Äldre tidningar tillkommer efterhand. De flesta är gåvor från två amatörer, SM3ULU och SM3PJQ. Stort tack!

  Alla Populär Radio finns också läsbara. QTC använde denna tidskrift under krigsåren. Radiotidningar från 1923 och framåt, t.ex Radioamatören finns också.
  Alla Radio & Television fram till 1969 finns inlästa, många teknikartiklar i dessa.

  Starta läsningen här!
   

 • 2020-04-10  Intresserad av frimärken? Läs Ulf Edéns inställda föredrag "Från frimärksamlare till filatelist" under vår rubrik "Kuriosa".
  Under rubriken Kuriosa har vi dessutom samlat en del udda artiklar som kanske kan pigga upp i Coronatider.
   

 • 2020-03-31  Två mastiga dokument från Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT, finns nu nerladdade till vår webb. Det är:
   


  Intressant läsning för den historieintresserade under Coronatider.
   

 • 2020-03-23 Museerna vid F11 och F13 har meddelat att de är stängda tills vidare. Vår resa som var planerad till 21 april får vi därför skjuta upp och återkomma senare .
   

 • 2020-03-17  Visserligen inte utegångsförbud i Sverige än, men vi tillhör ju riskgruppen. Därför gör vi uppehåll i mötesverksamheten för AEF tills vidare.
  Men det är inget som hindrar produktion på egen kammare, för publicering på vår webb (som förhoppningsvis är virusfri).
   

 • 2020-03-05  Föreningens minnesord över vår medlem Kalle Gardh som avled 2 februari.
   

 • 2020-03-03  Vi publicerar nu artiklar om de olika registreringssystem som fanns ombord på stridsflygplanen. Samtliga skrivna av Göran Hawée.

   

  Alla artiklar om avionikutrustningar hittar du under fliken Avionik.

   

 • 2020-03-03 Under fliken Avionik och avsnittet  Motmedel finns nu artiklar om Störsändaren G24 och Apparat 91 Störsändare.
   

 • 2020-02-16 Vi publicerar nu ett antal initierade artiklar om olika avionikutrustningar. Samtliga skrivna av Göran Hawée.

   


  Alla artiklar om avionikutrustningar hittar du under fliken Avionik.

   

 • 2020-02-14  Några bilder från föreningens årsmöte utlagda på Medlemssidan.
   

 • 2020-02-05  En artikel om "CVA på 1960-talet" utlagd under fliken Historik avsnitt Artiklar.
   

 • 2020-01-01 (Uppdaterad 2020-01-12) Statistiken för vår webbplats för 2019 finns nu på Medlemssidan. Totala antalet besök (sessioner) var 66019 med en topp under januari med 7024 besök.  Antalet besök var något lägre än under 2018 (-5,7%) men i gengäld stannade varje besökare längre tid och besökte fler sidor än under 2018. Totalt besöktes 187 398 sidor.
  Mest besökta sidor inom varje huvudområde visas här.
   

 • 2019-12-06 Göran Svanborg har skrivit en utförlig artikel om "Helikopterns historia", från da Vincis "luftskruv" 1483 fram till dagens helikoptrar i Försvarsmakten. Artikeln innehåller många fina bilder och fantastiska filmklipp från mer eller mindre lyckade försök.
  Artikeln finns under fliken Flygvapnet och knappen Helikoptrar där alla artiklar om helikoptrar är samlade.