Lennart Torstensson 1937 - 2020

 

             

 

Föreningens minnesord

Lennart Torstensson avled 3 april 2020.

Lennart var en av grundarna av Arboga Elektronikhistoriska Förening. Han var med i den arbetsgrupp som i december 2004 träffades och beslöt att bilda en förening för att ta vara på en större donation av historiska mätinstrument. Tanken var att instrumenten skulle fotograferas och beskrivas innan de destruerades. Detta blev grunden till vårt virtuella instrumentmuseum som i dag innehåller data och bilder på över 600 instrument. Lennart har med sina expertkunskaper varit ovärderlig i skapandet av detta museum.

 

Lennart har också bidragit till att AEF nu har ett arkiv bestående av cirka 3000 instrumentmanualer, noggrant förtecknade och sorterade. Ett arkiv vars innehåll presenterats på vår webb och som uppmärksammats av entusiaster världen över, vilket vi kan se på de önskemål om kopior som kommer till oss.

Han har dessutom bland annat skrivit artiklar om signalgeneratorer, ett teknikområde som var hans specialitet.

 

Trots sitt fysiska handikapp, förorsakat av polio i ungdomen, hade han alltid glimten i ögat. Många dråpliga historier om värmländska original och andra skrönor har vi fått höra under åren, berättade på bredaste karlskogamål.

De sista åren har Lennart inte kunnat delta i våra möten, men alltid funnits tillgänglig som uppslagsbok i instrumentfrågor. Minnet var det inget fel på!

 

Lennart blev så sent som vid årsmötet i februari i år utsedd till hedersmedlem i AEF för sina insatser för föreningen.

 

Vi i AEF kommer att sakna hans historier och tekniska kunnande.

 

Göran Malmstens minnesord

Lennart Torstensson gick ur tiden fredagen den 3 april.

Lennart kom till CVA:s mätinstrumentverkstad 1962 efter en ingenjörsutbildning i Hässleholm. Från början arbetade han med mätinstrument inom frekvensområdet upp till 500 MHz, framför allt med signalgeneratorer. Lennart var noggrann och seriös och blev snart en auktoritet. Hans arbetsområde utvidgades med åren och han blev teknisk chef för hela mätinstrumentavdelningen. Han blev något av Flygförvaltningens högra hand inom mätinstrumentverksamheten. När nya mätinstrument behövde skaffas, ledde Lennart marknadsundersökningen med tillhörande typprovning för att bästa alternativet skulle köpas. Det ledde till många utlandsresor, framför allt till USA, som låg längst fram i den tekniska utvecklingen.  

Exempel på framstående tillverkare av mätinstrument var Hewlett Packard och Tektronix.

Med tiden blev Lennart ”gift” med sitt jobb. Han var ofta kvar på jobbet till 10-tiden på kvällarna och därför en välkänd man av företagets vaktpersonal, som tittade till honom på sina rundor.

Han var unik och när han avtackades på sin sista arbetsdag, fortsatte han efter avtackningen att jobba. Vid 16-tiden då de flesta gick hem, fortsatte han lugnt och på frågan när han tänkte sluta svarade han: jag går inte i pension förrän klockan 24. Det visade sig att klockan 24, hade han stämplat ut. Sedan besökte han inte arbetsplatsen mer. Lennart hade sina principer och dem ruckade han inte på.

 

Lennart var med och startade AEFs muséeverksamhet och där deltog han på sitt vanliga, idoga sätt och bidrog med sitt stora kunnande.

 

Privat var Lennart en sällskapsmänniska. Att fiske låg honom varmt om hjärtat var allmänt känt, så fiskehistorier dök upp bland alla andra historier ur verkliga livet. Han var en god människokännare med fin känsla för människors svaga punkter och här kommer en av hans egna svagheter fram: Han var en retsticka som ibland inte kunde låta bli att, med finess, utdela små nålstick. Trots det vet jag inte om att han hade några ovänner. Lennart hade alltid glimten i ögat. Personligen fick jag veta att det stod HP stämplat i min panna. Han hade märkt, att jag var en stor beundrare av Hewlett-Packards mätinstrument.

 

Jag har haft den stora förmånen att ha Lennart som arbetskamrat i 40 år. Det tackar jag för! Må han vila i frid!

 

Göran Malmsten

 

Fotnot

Centrala flygverkstaden i Arboga, CVA, var det svenska flygvapnets huvudverkstad för kalibrering och underhåll av elektroniska mätinstrument. Regelbundet kalibrerades mer än 2000 olika typer av mätinstrument, som användes för kalibrering av såväl flygburen som landbaserad elektronikutrustning, t ex radio, radar, navigering, igenkänning, motmedel, kommunikation och stridsrobotar.