Minnesord över Karl ”Kalle” Gardh

 

 

Kalle Gardh lämnade oss hastigt den 2 februari 2020 i en ålder av 85 år. Kalle föddes i Ljusdal där han tillsammans med sina syskon växte upp och gick i skola.

 

När Kalle var 15 år sökte han till Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås där han i stor konkurrens blev antagen. Efter tre års utbildning anställdes Kalle vid CVA:s Elsektion 1952 där han inledningsvis kom att arbeta med markradio och då med de stora flottiljinstallerade radiostationerna Fmr-IV samt också med de mobila utrustningarna Tmr-VIII och Tmr-IX.

 

Så småningom övergick arbetsuppgifterna till radar och efter en kurs på F 2 blev det radarstationen PJ-21. Arbetsuppgifterna med radio och radar medförde mycket resor inom landet.

1962 blev Kalle verkmästare för radars hemmaverksamhet på CVA.

1970 bytte Kalle arbetsområde inom radar och blev då ansvarig för radaravdelningens reseverksamhet.

 

1972 lämnade han produktionssidan och gick över till radars tekniska avdelning där han jobbade med radarstationerna PS-15, PS-870 och PS-810, smalbandsöverföringen SBÖ och väderradar PV-30. Han var huvudsakligen verksam med leveranskontroller som bland annat medförde att han under en längre period var placerad i USA dit han tog med sig sin familj.


När Kalle 1999 gick i pension blev han engagerad av FHT (Försvarets Historiska Telesamlingar) för att skriva historiska dokument om flygvapnets radarsystem där han tog fram ett 10-tal dokument och redigerade ett stort antal äldre radardokument. Kalle var vid sin bortgång ansvarig för radar inom FHT.


2006 blev Kalle aktiv i AEF där han med sin stora kunskap om radar och CVA från 50-talet blev en ovärderlig medarbetare. Han producerade ett 20-tal artiklar för AEF Webbsida och sammankallade ett stort antal arbetsmöten med äldre medarbetare.


Med sitt stora tekniska kunnande, sin positiva läggning, sin förmåga att uttrycka sig i skrift samt försedd med ett utmärkt minne var Karl ”Kalle” Gardh en stor tillgång för veteranföreningarna.


Vi saknar Kalle och kommer alltid att minnas honom.
 

Vännerna i AEF