Info om Motmedelsmuseet i Järfälla

 

På museet finns produkter inom motmedelsområdet som Saab Surveillance och dess företrädare SRA, SATT, Arenco och Philips har tillverkat. Tidspannet är från 1940-talet fram till år 2000 ca.
Exempel på utrustningar

 • PQ17, varnare till Tunnan

 • F9/5, varnare till Lansen

 • Apparat 91, störare till Lansen

 • Apparat 27, varnare till AJ37

 • Apparat 73, varnare till JA37

 • VMS39, varnare och störare till Gripen A/B

 • U13 Lage, störare

 • Ingeborg, inställningsmottagare för Lansen

 • Petrus, generatorenhet (del av kapsel)

 • Kapsel U22, störsändare för AJ37

 • Kapsel BOX3, remsfällare för Lansen

 • BOY401, fackelfällare för JA37

Det finns några marina utrustningar också men den absoluta majoriteten är till flygvapnet.
Det mesta är sådant som serietillverkats men några försöksutrustningar som är av speciellt intresse har tagits med.
De flesta apparater är öppnade så att man kan se inkromet.

Museet ligger inne på Saabs område så det krävs formell inpassering. Jag återkommer om hur vi löser det praktiskt.

Gottfrid Strindlund