AEF på Gyllene BalkenBra blickfång i foajén
 Telefonutvecklingen 1909-1987
 Tidslinje över elektronikutvecklingen 1945 - 1995
 Montörerna Roland och Bosse