Förteckning över intressanta artiklar i Populär Radio
Sorterat efter Årtal - Nummer
 

Förteckningen iordningställd av Lennart Torstensson under 2007

Nummer som AEF digitaliserat framgår av den här sammanställningen.
(Gå hit för  Artiklar i bokstavsordning)
 

ARTIKEL

ÅR

NR

SIDA

Det elektriska stängslet

1933 1 9

Fotocellen

1933 2 58

Satorrören (svenska)

1933 4 130

Heminspelning med Selenophon

1933 5 153

Catkin-röret

1933 6 164

mA-meterns kalibrering

1933 10 311

Ny fjärrskrivmaskin

1933 11 335

Super 34 signalgeneratorns kalibrering

1933 11 339

Radiopennan

1934 1 5

Mavometern (B&B gen.ag)

1934 2 34

Centrum Radio blindskrift på mot.

1934 2 61

I de infraröda strålarnas regioner (IR)

1934 3 73

Enkel motståndsmätare

1934 4 118

En motståndsbrygga hembygge

1934 6 178

Amatörradion 20 år

1934 7 189

En motståndsmätare hembygge

1934 7 194

Signalgenerator Luxor hembygge

1934 9 249

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

1934 9 253

H&B Multavi II Pontavi Hugo Tillquist

1934 10 274

Controleur Universel(V/A) Chauvin Arnoux Rep. J Strauch

1934 10 277

Kapacitiv delare för högfrekvens

1934 10 281

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

1934 10 291

Kalibrering av vågmetrar och oscillatorer

1934 11 313

Moderna katodstrålerör för televisionen

1934 11 327

Rörprovare

1934 11 333

Den fotoelektriska luxmetern

1934 12 345

Nätanslutna rörvoltmetrar

1934 12 346

Nya kondensatorer

1934 12 362

Motalastationen(kristallstyrd temperaturkontr.

1935 1 5

Automatisk avstämning

1935 1 14

Bildradio

1935 1 25

Dynatronen (oscillatorrör)

1935 2 40

En nätansluten moduleringsmätare

1935 2 50

Televisionens frekvensförhållande

1935 3 67

Nya rör helt av metall

1935 7 164

Radioteknisk revy (FM kommer)

1935 9 220

Rörprovare Ontra ORC 5 (agent Elektriska AB Scandia)

1935 10 224

Televisionen på Berlinutställningen

1935 10 227

Från vårt laboratorium (kapacitansmätning)

1935 10 240

Radioprörprovare MOD 36A

1935 12 313

Sveriges första televisionssändare

1936 1 11

Mjukjärnsinstrument

1936 2 33

Decimetervågor

1936 3 58

H&B Multavi II enklare data Hugo Tillquist

1936 4 74

Mätningar på elektrolytkondensatorer

1936 4 80

Universalrörprovare  We-DA238

1936 4 98

Universalinstrument Pa-univa

1936 4 98

Glimvoltmeter Original Pressler

1936 5 96

Televisionen i Amerika

1936 5 99

Mätningar på elektrolytkondensatorer

1936 5 102

Signalgenerator Ultramar

1936 6 142

Katodstråleoscillografen

1936 8 174

Radioteknisk revy Ljudtrycksmätning

1936 8 186

En billig oscillograf

1936 9 204

Instrument för radioservice

1936 11 248

Signalgenerator

1936 12 273

Radionytt från när och fjärran telegrafoner

1937 1 9

Radioindustrins nyheter ORC/10

1937 2 26

Signalgenerator Clough-brengle co typ OC-A

1937 2 26

Oscillograf Clough-Brengle co typ 913

1937 2 26

Kombiinstrument

1937 2 28

Hammondorgeln

1937 2 43

Katodstråleoscillograf 

1937 2 45

AFC (automatisk frekvenskontroll)

1937 3 64

Weston modell 772

1937 4 72

Acornrör

1937 4 79

Clough-Brengle co Super-Unimeter 95 

1937 4 96

Gråhära =en riktad radiofyr

1937 4 89

Signalgeneratorn

1937 6 124

Nya Europeiska rör

1937 6 130

Radioreparatörens egen sida

1937 6 138

Signalgenerator Supreme 570

1937 6 138

Rörvoltmeter Clough-Brengle co

1937 6 142

Rören i röda serien

1937 7-8 157

Laboratorieinstrument

1937 7-8 167

Elektrolytkondensatorer

1937 9 184

Laboratorieinstrument

1937 9 195

Signalgenerator A.H. Hunt Ltd

1937 10 223

Triplett

1937 10 223

Frekvensanalys med tonfrekvensspektrometer

1937 11 236

Bedömning av radiomottagare

1937 11 242

Rör med flyttbara anoder

1937 12 271

Allen B. du Mont Lab katodstråleoscillograf

1937 12 273

Signalgenerator,voltmeter

1938 1 1

Oscillograf med miniatyrrör

1938 1 9

Kortvågsoscillator

1938 1 12

Katodstråleoscillograf Philips 3153

1938 2 26

Mätinstrument.Rätt instrument på rätt plats.

1938 2 38

Signalgenerator

1938 3 59

Signalgenerator Delta Radio

1938 3 70

Rörvoltmeter Weston 669

1938 4  

Rörvoltmetrar

1938 5 114

Magnetronrör

1938 5 120

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

1938 6  

GR 605A, GR 484A

1938 6 30

Beståmning av modulationsgrad

1938 7-8 151

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

1938 7-8 160

Piezokristallen

1938 7-8 166

Cartex rörprovare

1938 7-8 175

Philoskop

1938 9-10 180

Servicemannens bekymmer

1938 9-10 198

Burton Instrument

1938 9-10 215

Philips GM 2880,GM2881,GM5153

1938 11  

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

1938 11 225

Radiotekniska mätningar

1938 11 238

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

1938 12  

GR583,Weston792,RCATMV-121-A,Weston571

1938 12 256

En distorsionsindikator

1938 12 258

Piezokristallen

1938 12 266

Radiotekniska mätningar

1939 1 36

Radiotekniska mätningar

1939 3 67

Riktade sjöradiofyrar

1939 4 74

Telefunkens stålrör

1939 4 102

Modern radioservice

1939 5 127

Flygredionytt 1939

1939 5 130

Nya Philipsrör

1939 6 148

Modern radioservice

1939 6 152

Polisradion i Stockholm

1939 6 162

Modern rörteknik

1939 7-8 184

Mätning av högfrekvenseffekt medelst glödlampa och fotocell

1939 9 221

Generering av ultrahöga frekvenser

1939 10 242

Ledningstrådar och lödproblem. Robert Olsson-Seffer.

1939 10 252

Servicebänken

1939 10 253

Generering av ultrahöga frekvenser

1939 11 278

Radioteknisk revy (radiokompassen)

1939 11 287

LC-brygga Aervox

1939 11 291

Hur skriva radioartiklar

1939 12 301

En direktvisande vågmeter

1940 2 42

Aervox LC-checker

1940 2 44

Philoscop GM2880,GM2881,GM3153

1940 3 50

Ultrakortvågsgenerering med hastighetsstyrda rör

1940 3 51

Mätning av små kapaciteter

1940 3 55

Servicebänken

1940 3 62

Radioteknisk revy blindlandning

1940 3 65

Rörvoltmeter med magiskt öga

1940 4 91

Dielektriska ledare (vågledare)

1940 5 99

Servicebänken (rörprovare)

1940 5 108

Rörvoltmetern

1940 6 126

Radioteknisk revy (augetronen)

1940 6 130

LC-provaren

1940 7-8 147

Mätmetoder för ultrakorta vågor

1940 9 165

Mätmetoder för ultrakorta vågor

1940 10 197

Mätmetoder för ultrakorta vågor

1940 12 232

Elektrolytkondensatorn

1941 1 10

Yteffekten

1941 2 33

Signalanalysator

1941 2 44

Besök hos amerikanska radiofirmor (instrument) 

1941 4 89

Signalanalysatorns handhavande

1941 4 92

Eltron modell 386 (Svensk rörprovare)

1941 4 98

Motstånds- och kapacitetsbrygga

1942 1 10

Armstrong och frekvensmodulationen i USA

1942 2 23

Resistans hos spole vid lågfrekvens

1942 3 59

Serviceteknik

1942 3 65

Universalinstrumentet Ovameter

1942 4 69

Presentation av elektronen

1942 4 71

Rörvoltmeter för lik- och växelström

1942 4 80

Reaktans hos kondensator vid lågfrekvens

1942 4 87

Groots frekvensmätare

1942 5 89

Presentation av elektronen

1942 5 96

Serviceteknik

1942 6 115

Rörprovaren Standard .AB Indikator

1942 7-8 125

För servicemän och amatörer(katodstråleoscillosgraf)

1942 7-8 149

Resonans vid högfrekvens (långvåg)

1942 7-8 151

Modern serviceverkstad

1942 9 178

Signalgenerator för servicebruk

1942 10 208

Vridspoleinstrument DLU83

1942 10 209

Signalgenerator Triumph(svensk)

1942 12 222

Radioskolor i USA

1942 12 223

Radiometer MS6

1943 1 2

Räknemetoder för växelströmskretsar.Symboliska metoden.

1943 1 7

Universalinstrument Atlantus (svenskt)

1943 2 15/18

Ultrahögfrekvensmaterial.

1943 2 22

Serviceoscillograf Radiometer TOG2

1943 2 36

Multimeter Radiometer MM1

1943 3 36

Signalgenerator (svensk)

1943 3 38

Geiger-Mueller-röret

1943 3 44

Signalgenerator National Radio

1943 4 56/58

Rörprovare nr 386

1943 4 58

Den radiotekniska upprustningen i USA

1943 4 63

Signalgenerator

1943 5 89

Annons SER

1943 5 98

Uppmätning av impedanser

1943 8 138

Uppmätning av impedanser

1943 9 148

Kalibrering av bryggpotentiometer

1943 9 160

Uppmätning av impedanser

1943 10 169

En enkel impedansmätbrygga

1943 12 202

RC-oscillatorer

1944 1 4

Atlantus 249.Signalgenerator AB Traco (svensk)

1944 2 16

Rörprovare Radioinstrument typ712 (svensk)

1944 3 32

Rörprovare Eltron RM722 (svensk)

1944 3 54/57

Mottagarantennens verkningssätt

1944 4 59

Mottagarantennens verkningssätt

1944 5 82

Atlantus annons(svensk)

1944 9 148

Atlantus tongenerator data (svensk)

1944 10 193

Kapacitetsmätare Eltron (svensk)

1944 10 197

Elektronrör vid ultrahöga frekvenser

1944 11 267

Enkel termostat för kristallframställning

1944 12 234

Chanalyst serviceinstrument

1945 1 15

Radiometer Polymeter

1945 2 24

Chanalyst art. II

1945 2 36

Nytt från industrin. Banankontakten.

1945 2 42

Philoscop och GM4150

1945 3 46

En ultrahögfrekvensgenerator

1945 3 47

Radioteknisk revy. Moderna radiorör

1945 3 49

Rörprovare Atlantus 444

1945 4 60

Univers typ Standard 10.(URI-meter)

1945 4 60

Framställning av kristaller.

1945 4 63

Induktansmätbrygga (HAY'S)

1945 5 88

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305

1945 7 126

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305 data(svensk)

1945 8 146

Något om framtidens elektronik.

1945 8 147

Signaler för frekvenskalibrering. NBS

1945 8 162

Vilken frwekvens på min kristall

1945 8 163

Ekoradio

1945 9  

Radioteknisk revy.Röntgenbehandling av styrkristaller.

1945 10 194

Universal-flyginstrument

1945 12 235

HP:s första annons.(agent var Tester)

1946 1 22

Nytt från USA och England.

1946 2 32

Cossor dubbelstråleoscillograf.

1946 2 48

Philips rörvoltmeter GM1132

1946 4 82

Multika 55 multimeter

1946 4 101

EMA multimeter II

1946 4 103

Radiometer Q-meter QM 1

1946 5 130

IM nytt modulationssystem

1946 6 139

Ekoradiostyrda granater.

1946 6 140

En praktisk rörprovare

1946 6 153

Svenska mätinstrument

1946 6 155

Heterodyn frekvensmätare

1946 6 160

Simpson model260 och model 215

1946 6 166

Radiometer signalgenerator MS11

1946 7 166

Mikrovågor (länkar)

1946 7 168

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

1946 7 170

Cartex universalinstrument typ 470-B

1946 8 188

Cartex signalgenerator typ915

1946 8 188

Ekoradio

1946 8 191

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

1946 8 194

Radiometer GVM22 ljusgalvanometer

1946 8 203

Nya mätinstrument

1946 8 204

Philips GM2306

1946 8 206

Philips GM7630 rörprovare

1946 8 207

Svensk ekoradio

1946 9 212

Engelsk ekoradio

1946 9 213

Ekoradio (radar skillnad)

1946 9 214

Avo-generator AVO7, AVO-minor

1946 9 227

Measurements MOD80,71,79B,65B,58,78B,84,62

1946 9 230

Ekoradio

1946 10 232

Internordisk mikrovågsförbindelse

1946 10 238

URI-meter Vomax

1946 10 245

Multiscope Danameter

1946 10 245

Utrimeter Cartex470B

1946 10 248

Rörprovare PR45

1946 10 254

Signalgenerator CE48

1946 10 254

Oscillograph Du Mont

1946 10 254

Philips GM 4150,GM2305, GM2882, GM2881, GM3152, GM4140

1946 11 252

Loran.Ett nytt märkligt navigationshjälpmedel.

1946 11 254

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

1946 11 259

Radiometer typ MM1

1946 11 274

Cossor dubbelstråleoscillograf.

1946 11 279

Vomax model 900 (data)

1946 11 280

HP 410A

1946 12 278

BPL signalgenerator

1946 12 280

Mera om impulsmodulation

1946 12 281

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

1946 12 282

Ekoradio

1946 12 286

Triplett model 625N

1946 12 304