StartsidaMät-Testteknik och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

 

Tidslinje

Artiklar
Dokumentärer om Kalla Kriget

Externa länkar

 

Kalla kriget - Hotet om den ömsesidiga ödeläggelsen

 

Järnridån - En politisk, militär och ideologisk barriär genom Europa
 

Omvärlden

Här skildrar vi händelser i världen omkring Sverige.
Vår avsikt med detta är att ge en bakgrund som kan förklara händelser som vi beskriver i övriga avsnitt.
Händelser i Sverige under åren 1945 -1990 tas även upp. Vår avsikt är inte att skriva kalla krigets historia.
Vi behandlar fakta och händelser som de rapporterades vid denna tid, med information då tillgänglig.

Detta för att spegla känsloläget i Sverige under dessa år.

Anslagen för det militära försvaret styrdes till viss del av detta stämningsläge.

 

Hoppet om en långvarig fred i Europa efter andra världskriget förbyttes till det kalla kriget. Europa delades av en järnridå mellan de två kärnvapenförsedda maktblocken NATO och Warszawa Pakten.
Sverige var neutralt mellan blocken.  Avståndet från södra Sverige till järnridån var mindre än 150 km. Denna norra del av järnridån gick i Östersjön, 12 nautiska mil norr om Östtyskland och Polen, vidare väster om de ockuperade baltiska staterna.
I norr fanns hotet från den sovjetiska uppbyggnaden på Kolahalvön med dess ökade militära betydelse.

 

Händelser i detta närområde påverkade i hög grad hur vi i Sverige uppfattade vår säkerhetspolitiska situation och den hotbild som förelåg.

 

Våra erfarenheter från isoleringen under andra världskriget som hindrade oss att importera försvarsmateriel parat med vår neutralitetspolitik, motiverade svensk tillverkning av den strategiskt viktiga försvarsmaterielen.

 

Dessa faktorer samspelade till den kraftiga expansionen av det militära försvaret och den svenska försvarsindustrin under den första hälften av kalla kriget.
 

Det Svenska Flygvapnet fick med denna expansion en ökad roll.

 

För innehållet i Omvärldsavsnittet svarar Stig Hertze

 

 

 

Catalinan efter nödlandning 1952
 


Luftbro försörjer Berlins två miljoner invånare under ett år
 


Kubakrisen - Världen på randen till ett atomkrig
 


Berlinmuren öppnas 9 nov 1989