Historisk notis

Ett viktigt steg i denna tekniska utveckling var att IBM 1966, licensierade rätten att använda skivkasetten 2315. Detta banade väg för att andra företag, inledningsvis Caleus Memories och HP, kunde tillverka skivminnen med utbytbara skivkasseter för lagring av program och data, anpassade till minidatorer.
Genom ett kalibreringsförfarande vid tillsyn av skivenheten, kunde en skiva läsas på en godtycklig enhet. En mycket stor nyhet i detta sammanhang.
Företaget Caleus Memories var först på banan. Inte oväntat då företagets nyckelpersoner kom från IBM:s verksamhet i San Jose, där IBM:s utveckling och tillverkning av massminnen startat redan 1954.
Därmed var vägen öppen för skivminnesbaserade operativsystem som skulle visa sig, vara en förutsättning för komplexa testsystem med en omfattande testprogramvara.
Tidigare testsystem var baserade på inkrementella bandminnen.