A32A Lansen Tillsyn erforderlig utrustning
Av förteckningen framgår att 20 separata provutrustningar skulle hanteras separat och transporters fram till flygplanet, vanligen med hjälp av en cykelkärra.
 

Delsystem

Benämning

 Beteckning

M-nr/F-nr

Flygradio

FR12

Provdon

 F1230-310907

 

 

Talgarnityr

M2795-001001

 

 

HF-Effektmeter

M3613-206010

Radarhöjdmätare

PH-11

Provutrustning PP-11

M3743-433010

Navigeringsradar

PN-50

Provutrustning PP-50

M3743447010

 

 

Frekvensmeter

M3617-173010

 

 

Provinstrument

M3743-841710

 

 

URI-meter

M3618-102010

 

 

 Indikator

F5225-002925

Flygradar

PS-431

Antennprovningsdon

M3743-472010

 

 

Inriktningsenhet

M3743-437011

 

 

Radarprovningsinstrument

M3743-002010

 

 

Luftläckageprovare

M3733-002010

 

 

Ekosimulator

M3743-033010

 

 

Riktinstrument

M3298-801610

 

 

Ekolåda

M3734-109011

 

 

Oscilloskop

M3656-102010

Igenkänningsradar

 PN-794

Provutrustning PN-79

M3343-431011

Förstärkare

 F9 App 11

 Lamptablå

M3743-087149

 

 

Radarprovare

M3743-087011