Frekvensband

Radiospektrum indelas i olika frekvensområden eller frekvensband.
Användning av frekvenser regleras av ITU Internationella Teleunionen som är huvudorgan för detta.

I Sverige regleras frekvensanvändningen av Post- och telestyrelsen.

Grundindelning enligt ITU

Frekvensspektrums grundläggande delar

Bet.

Namn

Frekvens

Våglängd

Benämning

VLF

Very Low Frequency

3–30kHz

100–10km

Myriametervåg

LF

Low Frequency

30–300kHz

10–1km

Kilometervåg

MF

Medium Frequency

300–3 000kHz

1 000–100m

Hektometervåg

HF

High Frequency

3–30MHz

100–10m

Dekametervåg

VHF

Very High Frequency

30–300MHz

10–1m

Metervåg

UHF

Ultra High Frequency

300–3 000MHz

1 000–100mm

Decimetervåg

SHF

Super High Frequency

3–30GHz

100–10mm

Centimetervåg

EHF

Extremely High Frequency

30–300GHz

10–1mm

Millimetervåg

Länkar till Svenska Wikipedia

Några andra beteckning

Bet.

Namn

 Engelska

Våglängds-
område

Frekvens-
område

ITU-band

Rundradio

LV

Långvåg

Long wave

20–1 km

15–300 kHz

LF: 30–300 kHz

148,5–285 kHz

MV

Mellanvåg

Medium wave

1000–150 m

300–2000 kHz

MF: 300–3000 kHz

526,5–1 606,5 kH

GV

Gränsvåg

Marine band

200–100 m

1,5(1,6)–3 MHz

-

-

KV

Kortvåg

 Short wave

150–10 m

2–30 MHz

HF: 3–30 MHz

4,3–30 MHz

UKV

Ultrakortvåg

(Ultrashort wave)

10–0,5 m

30–600 MHz

VHF: 30–300 MHz

87,5–108 MHz

-

Mikrovåg

Microwave

< 50 cm 

>0,6 GHz

UHF+SHF+EHF

 

Länkar till Svenska Wikipedia

Standard Radar Frequency Letter-Band Nomenclature
(IEEE Standard 521-2002)

Band Designator

 Frequency (GHz)

Wavelength in Free Space (centimeters)

HF

0.003 to 0.030

10000 to 1000

VHF

0.030 to 0.300

 1000 to 100

UHF

0.300 to 1

 100 to 30.0

L band

1 to 2

30.0 to 15.0

S band

2 to 4

15 to 7.5

C band

 4 to 8

7.5 to 3.8

X band

8 to 12

3.8 to 2.5

Ku band

12 to 18

2.5 to 1.7

K band

18 to 27

1.7 to 1.1

Ka band

27 to 40

1.1 to 0.75

V band

40 to 75

0.75 to 0.40

W band

75 to 110

0.40 to 0.27

mm

110 to 300

0.27 to 0.10