Operativ Tidsperiod  

 

 

FR/FD provbänk

 

 


FR/FD provbänk 1960

 

 


Provbänk 1990

 

 


Kontrollenhet FR/FD

 

 


Exempel på manöverbox.
Denna avsedd för FR21
 

 


Kommersiell radioprovare
Stabilock från Schlumberger


Mängden flygplan som var försedda med flygradio, inledningsvis på VHF-området, senare även på UHF-området resulterar i att närmare tusentalet flygradioutrustningar av olika typer var i drift i Flygvapnet under 1960 talet.
För att testa dessa och därmed verifiera dess funktion efter åtgärd krävdes i princip samma typer av instrument.
I början av 1960-talet kom en helt ny funktion för överföring av styrdatainformation FD. Detta var en ny användning av flygradio, som hittills varit avsedd för talkommunikation och som krävde en ny testmetodik för kontroll av dataöverföringen.

För att underhålla alla dessa typer av flygradio, som i princip krävde samma instrument, fick radioavdelningen inom CVA, i början av 1960-talet i uppdrag att, för behovet vid flottiljerna, tillverka en provutrustning för aktuella och framtida typer av flygradio. Dessa kom att kallas FR/FD provbänken. Denna skulle vara modulärt uppbyggd för att möjliggöra anpassning till framtida typer av flygradio.
Förutom aktuella instrument och FR/FD provpanel skulle provbänken strömförsörja testobjektet.
För att kunna manövrera flygradion under test skulle tillsatsenheter med nödvändigt kablage ingå för respektive flottiljs typer av flygradio.

CVA hade redan innan utvecklat en radioprovbänk för internt bruk som anpassades med nya typer av instrument för leverans till aktuella flottiljer.
En större förändring skedde när flygvapnet började att använda UFF-bandet för flygradiotrafik med FM-modulering. Därmed ersattes den befintliga signalgeneratorn HP 608D med AM/FM signalgeneratorn Rohde-Schwarz typ SMDA
Även andra instrument byttes ut mot modernare typer under de följande 40 åren.

Under 1980 talet blev det kommersiellt intressant att tillverka radioprovare för den stora marknad som utvecklats under 1970-90 talen.
Schlumberger och Rohde & Schwarz var ledande tillverkare inom detta område.

Beskrivning: Provbänk FR/FD MT M3743-835011 (exkl. A3-bilagor)

Sammanställt av Lennart Torstensson och Stig Hertze
 

Senast uppdaterad 2019-04-04