Mät- TestteknikHistoriska artiklar om CVA och CFA

 

 

Mätinstrument-museum

Allmänt

 

Tillverkare

 

Alla  A - X

 

Artiklar

Signalgeneratorer

LF-generatorer

Pulsgeneratorer

Svepgeneratorer

Brusgeneratorer

Q-metrar

 

 

 

 

Mät- och Testteknik
 

Historisk återblick - den tekniska utvecklingen  

Före och under andra världskriget skedde en snabb utveckling inom elektronikområdet och speciellt inom radarområdet som drev på en kunskapsutveckling inom mikrovågs-och pulsteknik. Nödvändiga instrumenttyper utvecklades snabbt för dessa nya områden.

Under det efterföljande Kalla Kriget fortsatte utvecklingen speciellt inom halvledarområdet som med åren fullständigt revolutionerade sättet att utveckla och tillverka elektronikutrustningar.
Till detta kom under 1970-talet möjligheten att med mikrodatorer utveckla programstyrda konstruktioner som krävde helt nya typer av instrument för prestandaverifiering och felsökning.

 

Flygvapnets utveckling under Kalla Kriget
Denna tekniska utveckling, parad med flygvapnets kraftiga expansion, ledde till en exempellös ökning av mängden elektronikmateriel inom Avionik- och Marktele-områdena.
Antalet mätningar för verifiering av systemprestanda inom avionikområdet nådde sådan omfattning, att det blev nödvändigt att för vissa system datorisera mätförloppen genom Autotest.
Därmed blev
instrument som kunde kommunicera med datorer aktuella.

Inom markteleområdet utvecklades bland annat Markradiosystemen och Försvarets Telenät. Alla dessa system krävde helt nya typer av mätinstrument ofta baserade på internationella normer.

 

 

Allmänt

Dokumentarkiv

 

 

 

Testteknik

 

 


 

 

 

 

 

 

Frekvensräknare HP-524