Vågutbredningsmätningar

Av Hans-Göran Johansson

 

Selektiv fädning var ett nytt begrepp som kom upp i samband med digitala radiolänkar med för den tiden höga kapaciteten.

Effekten av flervägsutbredning blir en direkt påverkan på HF-kanelen genom ett "dipp" i kanalen.

Telettra förnekade vid vår presentation att något sådant kunde inträffa. Blev dock övertygade speciellt när även andra leverantörer visade på samma problem. Ett speciellt adaptivt utjämningsnät måste därför läggas in för att kompensera för flervägsutbredningen.

 

För att få bättre underlag för dimensionering av digitala radiolänkstråk beslöts att mätningar på olika frekvenser skulle genomföras, i första hand 2GHz (RL-44) och 7GHz (RL-83). Rekognosering för den första mätningen gjordes redan 1976 med deltagare från FOA och FMV.

 

En förteckning över framtagna rapporter finns sammanställd i anteckningar från ett möte 1988 kring " Vågutbredningens inverkan på digital radiolänk" där FFVEL stod som värd. Deltagarna, närmare 20 personer, kom från FMV, Televerket, FOA, ERA och FFVEL.