Systemmätning av teletransmissionsutrustningar

Exempel på mätningar

Mätprincip

 

Datatransmissionsförbindelse
med DT-112

Avsnitt i
TOMT 857-193

Instrumenttyp

Fabrikat och beteckning

Länk till mer info om instrumentet

Rek. instrument

Alternativ

Kontroll av förbindelsefunktion

Restdämpningsmätning vid 1000Hz
   
dB rel -3,5 dBm

3.1

Tongenerator

Nivåmeter

SIEM-REL3K 119B2B

SIEM-REL3K 119B2B 

HEWPA-236A-H10

HEWPA-3556A

Mätning av dämpningsdistorsion
Frekvensgång 0,3 - 3,4 kHz
Gränsvärde 50dB

3.2

Tongenerator

Nivåmeter

SIEM-REL3K 119B2B

SIEM-REL3K 119B2B 

HEWPA-236A-H10

HEWPA-3556A

Störningsmätning
S/N relativt -3,5 dBm

3.3

Psofometer

SIEM-REL3U32D

 

Mätning av grupplöptidsdistorsion τg
ms enligt toleranskurva

3.4

Grupplöptidsmeter
     Sändare

WANGO-LD3

 

Grupplöptidsmeter
     Mottagare

WANGO-LD2

WANGO-LD3

Kontroll av högdatafunktion

Feltäthetsmätning, bitfel vid 4800 bit/s
Bitfelstäthet <10-5

4.1

Distorsionsmeter

SIEM-S22562-H102-A1

 

Kontroll av backkanalen

Isokron distorsion vid 100 bit/s
Distorsion <15%

5.1

Distorsionsmeter

SIEM-S22562-H102-A1