Systemmätning av radiolänkutrustningar

Mätprincip

 

LF - LF (Lågfrekvens 0,3 - 3,4 kHz)

Mätning

Analog
Digital

Utrustning
Exempel

Teknisk order
TOMT

Avsnitt i
TOMT

Instrumenttyp      Fabrikat

Länk till mer info om instrumentet

Övrigt

Nivåer talkanal

Digital

TM-35

PCM-Utrustning 30 kanaler. Underhållsföreskrift

856-220 

3.4.2

PCM-mätenhet

SIEM-S44034-P2010-A722

 

Signalbrus S/B

3.4.3

Dämpningsdistorsion

3.4.4

Kvantiseringsdistorsion S/Q

3.4.5

Amplitudlinjaritet

3.4.6

Förståelig överhörning (fjärr)

3.4.8

Näröverhörning

3.4.9
3.4.10

Kontroll av larm

3.4.16

Grupplöptidsdistorsion

3.4.7

Grupplöptidsmeter

WANGO-LD-2

 

Oförståelig överhörning (fjärr)

3.4.9

Brusgenerator

MARCI-TM7816

 

Signalering

3.4.11

Siffer URI-meter

FLUKE-8020A

 

Frekvens, grundoscillator

3.4.12

Frekvenstidräknare

HEWPA-5275L

 

Data 64 kbit/s

3.4.13

Pulsfelsanalysator

WANGO-BN861/02

Digitalsnitt 64 kbit/s

3.4.14

Oscilloskop

TETRO-475

 

Digitalsnitt 2048 kbit/s

3.4.15

Oscilloskop

TETRO-476

 
 

Basband - Basband

Mätning

Analog
Digital

Utrustning
Exempel

Teknisk order
TOMT

Avsnitt i
TOMT

Instrumenttyp      Fabrikat

Länk till mer info om instrumentet

Övrigt

Mätning analogt basband

Kontroll av nivå och frekvensgång

Analog

Basband
 R U T S

Basbandssektion Bred

(R, U, T, S)

Kvalitetskontroll

856-149

2.3

Oscillator

Voltmeter

HEWPA-654A

HEWPA-400EL

 

Kontroll av störspänningar (spurioser).
Ej basband S

2.4

Nivåmeter

WANGO-TFPM-76

 

Kontroll av intermodulation S/B+X
och signalbrusförhållande S/B

2.5

Brusnivåmeter

Brusgenerator

SIEM-S44034-D2077-A202

SIEM-S44034-W2077-A252

 Artikel om
Vitbrusmätning
  (Ur TIFF)

Kontroll av linjäritet alternativt
vitbrusintermodulation
Analog RL-81 856-42C 3.3.3 Linjäritetsmätare MATIC-430 Artikel om Iinjäritets- och
intermodulationsmätning
(Ur Radiolänkkompendiet )

Mätning digitalt basband

Kontroll av bitfelstätheten (BER)

Digital

RL-44 2GHz

Underhållsföreskrift RL-44
856-185

3.4.3

Pulsfelsanalysator

HEWPA-3780A-100

 

Kontroll av mottagarens tröskelnivå

3.4.4

Pulsfelsanalysator

 

Dämpare

SINGE-E102

 
 

MF - MF (Mellanfrekvens)

Mätning

Analog
Digital

Utrustning
Exempel

Teknisk order
TOMT

Avsnitt i
TOMT

Instrumenttyp      Fabrikat

Länk till mer info om instrumentet

Övrigt

Kontroll av sändarens MF-HF
amplitudlinjäritet med MLA

Analog

RL-44 2GHz

Underhållsföreskrift RL-44
856-185

3.3.7

Sändare BB
Fasdiffdetektor
Sändare IF/BB
Mottagare IF/BB

HEWPA-3716A
HEWPA-3705A
HEWPA-3710A
HEWPA-3702B

Analog mätning i digital RL

Kontroll av MF-MF amplitudlinjäritet samt
grupplöptidsdistorsion över hoppet med MLA

3.4.2

 

HF - HF (Högfrekvens) över hoppet

Mätning

Analog
Digital

Utrustning
Exempel

Teknisk order
TOMT

Avsnitt i
TOMT

Instrumenttyp      Fabrikat

Länk till mer info om instrumentet

Övrigt

Mätning

 

 

 

 

 

 

Beräkning av sträckdämpning och kontroll av
polarisationsdämpning

Analog

RL-44 2GHz

Underhållsföreskrift RL-44
856-185

 

   Kontrollera uteffekten

3.4.1.1

HF-effektmeter
Termistorhållare
Dämpare

HEWPA-432A
HEWPA-478A
NARDA-766-30

 

   Kontrollera mottagen signal

3.4.1.2

Internt instrument

 - - - - - -

 

   Beräkna sträckdämpning

3.4.1.3

 - - - - - - -

 - - - - - -

 

   Kontroll av polarisationsdämpning
   (endast vid reservdrift)

3.4.1.4

Internt instrument

 - - - - - -

 
 

HF - HF (Högfrekvens) Antennsystem

Mätning

Analog
Digital

Utrustning
Exempel

Teknisk order
TOMT

Beskrivning

Instrumenttyp      Fabrikat

Länk till mer info om instrumentet

Övrigt

Mätmetoder

Ståendevåg förhållande SVF

Analog

Antennsystem
Radiolänk

Antenner RL
Underhållsföreskrift
856-68B

 

Mätning med TDR-meter

4.1.1

Oscilloskop

HEWPA-140A

Artikel om TDR-mätning
(Ur Radiolänkkompendiet)

Oscilloskoptillsats

HEWPA-1415A

Reflektometermetoden

4.1.2

SVF-Indikator

HEWPA-415E

Detektor

HEWPA-423A-02

 

Signalgenerator

Beror på frekvens och impedans

 

Reflektometer

                  -"-

 

Kortslutare

                  -"-

 

Avslutare

                  -"-

 

Dämpningsmätning på vågledarsystem

 

Kontroll av dämpning i rektangulära
och eliptiska vågledarsystem

4.2.1

HF-effektmeter

HEWPA-432A

 

Signalgenerator

Typ beror på frekvens

 

Kontroll av dämpning i  cirkulära
vågledarsystem

4.2.2

Signalgenerator

MATIC-C410A

 

Kvotmeter

HEWPA-416B

 

Övergångsdon

HEWPA-J281A

 

Riktningskopplare

HEWPA-J752C

 

Riktningskopplare

HEWPA-J752D

 

Avslutare

HEWPA-J910A

 

Kortslutare variabel

HEWPA-J920A

 

Reflektionsmätning på vågledarsystem

 

Mätningar kan göras för såväl rektangulära
som cirkulära vågledarsystem

4.3

Kvotmeter

HEWPA-416B

 

Övergångsdon

HEWPA-J281A

 

Detektor

HEWPA-J424A-02

 

Riktningskopplare

HEWPA-J752C

 

Riktningskopplare

HEWPA-J752D

 

Avslutare

HEWPA-J910A

 

Kortslutare variabel

HEWPA-J920A