Mätprinciper Radiolänk

 

Principbild Radiolänktransmission

Förkortningar:

RL       Radiolänk
Mux   Multiplex
KF       Kabelförstärkare
OK      Omkopplingsfält
TX      Transmitter Sändare
RX      Receiver Mottagare
 

Basbandskanal

Analog

Basbandens frekvensområden:

Basband

R

U

T

S

Frekvensområde kHz

60-552

60-1300

60-2540

60-6000

Talkanaler

 120

300

 600

 Video

   
Digital

Bithastigheter:

Basband

0,7

2

8

34

Bithastighet Mbit/s

0,704

2,048

8,448

34,368

Talkanaler

10

30

120

480

 

Systemmätningar

Princip för radiolänk, analog eller digital

Större bild

Förkortningar och innebörd

LF

 Lågfrekvens tal eller data eller video. För talkanal avses 4- eller 6 -trådssnittet

BB

Basband Analogt eller Digitalt upp till 34 Mbit/s

MF

70 MHz. Vid direktmodulering saknas MF på sändarsidan

HF

Utsänd signal inom området ca 200 MHz – 13 GHz beroende på typ av utrustning

MOD

Modulator

DEM

Demodulator

 

Normala systemmätningar framgår av dokumentet "Systemmätningar"

 

Utrustningsmätningar

Exempel på mätningar

 

Åtgärder enligt underhållsföreskrift RL-43  (TO 856-99).

 • Inställning av spänningar samt kontroll av strömbegränsningen

 • Kontroll av sändarens uteffekt

 • Inställning av sändarens frekvens

 • Inställning av sändarens deviation

 • Inställning av mottagarens frekvens

 • Kontroll av mottagarens brusfaktor

 • Inställning av larmar

 • Kontroll av antennsystemet

 • Inriktning av antenn

 • Bestämning av sträckdämpning samt upptagning av AGC-kurva

 • Inställning av basbandsnivå och kontroll av frekvensgång

 • Inställning av tjänstekanalnivå och signalering

 • Kontroll av störspänningar (spurioser) i basbandet

 • Kontroll av S/B + x och S/B över hoppet

 • Kontroll av instrumentutslag på provinstrument

 • Inställning av linjariteten

 • Trimning av sändarens effektförstärkare och multiplikator

 

Åtgärder enligt underhållsföreskrift RL-44  (TO 856-185).

Stativmätningar

 • Kontroll av matningsspänningar

 • Kontroll av kraftenheternas sekundärspänningar

 • Kontroll av sändarens uteffekt

 • Kontroll av uteffekt från modulator

 • Kontroll av modulatorfrekvens

 • Kontroll av sändarens LO-frekvens

 • Kontroll av sändaren MF- till HF-amplitudlinjäritet med MLA

 • Kalibrering av instrumentutslag PR

 • Inställning av squelch (bruslarm)

 • Kontroll av mottagarens LO-frekvens

Mätningar över hoppet

 • Beräkning av sträckdämpning och kontroll av polarisationsdämpning

 • Kontroll av MF-MF-amplitudlinjäritet samt grupplöptidsdistorsion över hoppet med MLA.

 • Kontroll av bitfelstätheten (BER)

 • Kontroll av mottagarens tröskelnivå

 • Kontroll av omkoppling (endast reservdrift)

 • Kontroll av pulsformer i digitalsnittet

 • Kontroll av deviation

 • Kontroll av tjänstekanal

 • Kontroll av FSK-kanal