Mätteknik och instrumentbehov inom FFRL
 Transmission

Kort om FFRL

Bakgrund

 • Försvarets Fasta Radiolänknät, FFRL är ett delsystem inom nuvarande FTN Försvarets Telenät

 • FFRL består i huvudsak av radiolänkförbindelser med komplettering av kabelförbindelser till större centraler. Landsomfattande radiolänknät för överföring av tal data och radarvideo och ett komplement till trådnätet

 • Transportabla system, TpRL, kompletterar det fasta nätet

 • Ett system består av radiolänk med tillhörande multiplex

Utbyggnad

50-talet

Provnät byggs med få talkanaler

60-talets första del.

Större utbyggnad med RL-41 (60 PPM kanaler) och RL-81 video eller 300 talkanaler.

60-talets senare del

Anskaffning av RL-42, den första helt halvledarbestyckade utrustningen

Kompletterande nät för fjärrövervakning påbörjas

70-talets första del

Digitaliseringen startar genom anskaffning av RL-44 och TM-24. Kapaciteten var nu 480 PCM-kanaler (34 Mbit/s).

70- och 80-talen

Fortsatt utbyggnad av nätet mot högre frekvenser.

 

Drift- och underhåll

 • Landsomfattande Underhållsorganisation

 • CVA som central verkstad som på uppdrag av FF/FMV föreslog underhållsuppläggningen och behov av instrument

 • Styrning mot mera "fältmässiga" instrument

Teknikutveckling fram till ca 1990

Det finns två milstolpar som är speciellt intressanta med tanke på teknikutveckling:

Milstolpe 1

Anskaffning av RL-42 som var den första helt halvledarbestyckade radiolänkutrustningen. Problem med ny teknik upptäcktes först efter driftsättningen.

Milstolpe 2

Digitaliseringen av FFRL genom anskaffning av RL-44 och TM-24. Den första förbindelsen var den då längsta i Europa. Problem upptäcktes i samband med driftsättningen. Fel som funnits i den analoga världen visade sig nu som bitfel eller synkroniseringsfel.

 

Behov av instrument

Stort behov av instrument:

 • Omfattande radiolänknät

 • Överföring av tal, data och video

 • Stort frekvensområde från DC till 15GHz

 • Teknikutvecklingen; analogt till digitalt, rörbestyckade system till halvledarsystem

 • Krav på fältmässiga instrument

Användning

 • Landsomfattande underhåll (tillsyn och översyn)

 • Central verkstad för reparationer

 • Vid utbildning

 • Vid driftsättning

 • Prov- och försöksverksamhet