Grupp 3 Speciella för Teletransmission
 

LF  Lågfrekvens
0,3 - 3,4 kHz

Instrument

Länk till mer information

LF-generator

PHIL-R723 

SIEM-W2023

LF-nivåmeter

PHIL-R722

SIEM-D2023

LF-mätenhet

SIEM-Rel 3K117F

 

Psofometer

SIEM-Rel 3U32D

 

PCM-mätenhet

SIEM-S44034-P2010-A722

 

Tfn app 386

SATT-5486

 

Grupplöptidsmeter

WANGO-LD-2

 

Linjaritetsmätare

MATIC 430

 

     

BB  Basband

 

 

Brusmätutrustning

MARCI-OA2090A

SIEM-K1077

Oscillator

HEWPA-654A

SIEM-S45034-W2057-A102

Nivåmeter

WANGO-TFPM 76

 

Pulsfelsanalysator

HEWPA-3780A-100

 

     

MF  Mellanfrekvens

 

 

Linjaritetsmätare MLA
- -Sändare BB
- -Fasdiffdetektor
- -Sändare IF/BB
- -Mottagare IF/BB


HEWPA-3716A
HEWPA-3705A
HEWPA-3710A
HEWPA-3702B

 

     

HF    Högfrekvens

 

 

TDR-meter

HEWPA-1415A

 

Kvotmeter

HEWPA-416B

 

Stående-våg-indikator

HEWPA-415B/E 

 

Brusfaktormeter

MATIC-113

 

Modulationsmeter

RAMET-AFM1-AS1
RAMET-AFM3

ROSWA-FMV-BN4620