Förbindelsemätningar

Metoder för förbindelsemätningar finns beskrivet i dokumentet:
Mätanvisning för förbindelser i Försvarets Telenät.  

Förbindelsemätningar

Flik 6 i dok.

Instrumenttyp

Ex. på fabrikat och beteckning

Balansering av tvåtrådsförbindelse

Sid 3

LF-mätenhet

HP-3552A

Pupinledningsbalans

F1281-427726

Inställning och mätning av nivån

Sid 8

Nivåmeter

HP-3556A

 LF-generator

HP-236A-H10

Mätning av restdämpningen

Sid 10

Nivåmeter

HP-3556A

LF-generator

HP-236A-H10

Inställning av dämpningskorrektionen

Sid 12

Nivåmeter

HP-3556A

LF-generator

HP-236A-H10

Mätning av dämpningsdistorsionen

Sid 13

Nivåmeter

HP-3556A

LF-generator

HP-236A-H10

Mätning av ekodämpningen

Sid 15

Nivåmeter

HP-3556A

LF-generator

HP-236A-H10

Mätning av störningar

Sid 16

Psofometer

HP-3556A

Mätning av stabiliteten

Sid 18

Nivåmeter

HP-3556A

Mätning av linjesignalomformarens
signaleringsnivå

Sid 19

Nivåmeter

HP-3556A

Inställning av linjesignalomformarens
känslighet

Sid 20

 

 

Mätning och inställning av signalöverdrag
för strömstötssignalering

Sid 21

Provningslåda

M3743-855529

Provningsapparat

M3743-855510