Definition av Teletransmission

2020-01-30

Det allmänna begreppet för transmission är överföring.
Inom Försvarets Telenät, FTN har transmission varit uppdelat i radiolänk (ELT6) och trådtransmission (ELT3).
Inom Telub/Saab användes begreppet Teletransmission eftersom både radiolänk, trådtransmission och senare opto/fibertransmission ingick i verksamhetsområdet.
En annan anledning till att använda begreppet Teletransmission var att skilja oss från kraftöverföring och växellådor mm som också använder begreppet transmission.

 

Teletransmission

Teletransmission innebär överföring av information från en punkt till en annan.
Informationen kan består av analoga eller digitala LF- (tal-)kanaler med en bandbred på 0,3 till 3,4 kHz, digitala datakanaler med kapaciteten 64 kbit/s, bredbandskanaler för video eller radarbilder.
Informationen multiplexeras ihop till ett basband

  • analoga kanaler 12, 24, 120, 300 kanaler med en basband upp till 1,3 MHz

  • digitala kanaler 10, 30, 120, 480 kanaler med en bithastighet upp till 34 Mbit/s

  • bredbandsvideo med bandbredd upp till 6MHz

Informationen kan överföras antingen med radiolänk, kabel och på senare år optosystem. För sammanlagring av informationen används multiplexutrustningar TM

 

Radiolänkutrustningar RL

Radiolänk eller mikrovågslänk är en punkt-till-punkt-förbindelse, idag vanligen via mikrovågor, ibland radiovågor, och starkt riktade sändar- och mottagarantenner.

Läs mer om Radiolänk här.

 

Multiplexutrustningar TM

Multiplex kallas ett antal tekniker som möjliggör samtidig överföring av flera oberoende informationskanaler över en och samma fysiska informationsbärare. Läs mer om Multiplex här.

 

Kabelsystem KF

Läs mer om Kabelsystem här.

Fibersystem/Optosystem

Läs mer om  Fibersystem/Optosystem här. (pdf-dokument)