Dataförbindelsemätningar

Metoder för dataförbindelsemätningar finns beskrivet i dokumentet
Mätanvisning för förbindelser i Försvarets Telenät.  

Dataförbindelsemätningar

Flik 7 i dok.

Instrumenttyp

Ex. på fabrikat och beteckning

Handhavande av
instrument

Mätning av grupplöptidsdistorsion

Sid 3

Grupplöptidsmeter MT

WANGO-LD-2

TOMT 857-133

Grupplöptidsmeter MT

WANGO-LD-3

 

Grupplöptidsmeter MT

WANGO-LD-30

 

Mätning av feltätheten

Sid 4

Distorsionsmeter

SIEM-522562-H102-A1

 

TOMT 857-162

 

Mätning av sneddistorsion och
isokron distorsion (osynkron drift)

Sid 6

Distorsionsmeter

Mätning av strömmar i lokalkretsen

Sid 8

URI-meter

 

 

Mätning av start- stoppdistorsionen

Sid 10

Distorsionssändare

TREND-TDMG 2-3

 

Distorsionsmeter

TREND-TDSA-1

 

Provningsutrustning

M8393-409810

 

Mätning av teckenfeltätheten

Sid 12

Distorsionssändare

TREND-TDMG 2-3

 

Distorsionsmeter

TREND-TDSA-1

 

Provningsutrustning

M8393-409810