Funktionstillsyn Markradioutrustning

Exempel på mätningar

 

Funktionstillsyn TLF-radio FYL

Avsnitt i
TOMT 851-116B

Instrumenttyp

Fabrikat och beteckning

Länk till mer info om instrumentet

Kontroll av LF-nivå i sändriktning
 -3,5 dBu ±2 dB (0,41V-0,65V)

4.2.1.2

LF-generator

Oltronix-RCO-6K 

URI-meter

Masterranger CEE-639

Kontroll av medhörningsnivå
-10 dBu ±2 dB (0,19V - 0,31V)

4.2.1.3

LF-generator

Oltronix-RCO-6K 

URI-meter

Masterranger CEE-639

Kontroll av sändarens modulationsgrad
Modulationsgrad 60-90%

4.2.1.4

LF-generator

Oltronix-RCO-6K 

URI-meter

Masterranger CEE-639

Moduleringsmeter

Radiometer-AFM3

Kontroll av sändarens uteffekt
>1,8W

4.2.1.5

HF-effektmeter

Sierra-164-FMN

Kontroll av sändarens frekvens
Nominellt värde ±30ppm

4.2.1.6

Frekvensräknare

Philips-PM 6614/02-PM 9673

Kontroll av mottagarens LF-nivå
-3,5 dBu ±2 dB (0,41V-0,65V)

4.2.1.7

URI-meter

Masterranger CEE-639

Signalgenerator

Wavet-3001-SP-433

Frekvensräknare

Philips-PM 6614/02-PM 9673
Kontroll av trafikfunktion i mottagnings-
riktningen
0 dBu ±2 dB (0,62V-0,98V)
+8
dBu ±2 dB (1,45V-2,45V)
4.2.1.8

URI-meter

Masterranger CEE-639

Signalgenerator

Wavet-3001-SP-433

Frekvensräknare

Philips-PM 6614/02-PM 9673
Kontroll av passningsfunktion
+8 dBu ±2 dB (1,45V-2,45V)
4.2.1.9

URI-meter

Masterranger CEE-639

Signalgenerator

Wavet-3001-SP-433