Funktionstillsyn Markradarutrustning
Exempel på mätningar

Funktionstillsyn PS-65

Avsnitt i
TOMT
Radar 065-8

Instrumenttyp

Fabrikat och beteckning

Länk till mer info om instrumentet

Rek. instrument

Alternativ

Sändtagare ER410J, Centralstativ och Startutrustning vridbord

Synkpulsen till diodbegränsaren NJ20.

3.1.17

Oscilloskope

Tektronix-453A

Tektronix-465

Förmodulatorn NJ12, ingående pulser

3.1.18

+12 V till HF-förstärkaren, mätning.

3.1.19

Oscilloskope
Oscilloskopetillsats
Siffervolt-ohmmeter

Tektronix-535A
Tektronix-D
Fluke-8100ADPC-245E alt Fluke-8100B

Modulatorrörets tändpuls, mätning.

3.1.20

Oscilloskope

Tektronix-453A

Tektronix-465

Modulator- och magnetronströmpulsens amplitud och
pulstid, mätning.

3.1.21

Sändarstabiliseringen, kontroll.

3.1.22

Oscilloskope
Högspännmätkropp

Tektronix-453A
Tektronix-010-0172-00

Tektronix-465
 

Magnetronspektrat, kontroll.

3.1.24

Oscilloskope

Oscilloskopetillsats

Spektrumanalysator

Tektronix-535A

Tektronix-CA

CSF-L900330-1


Tektronix-1A1
 

Mätning av +24V-spänningen

3.1.27

URI-meter

Goers-Unigor-5S

 

UHF-filter, kontroll av mittfrekvens.

3.1.28

Oscilloskope

Signalgenerator

Pulsgenerator

Tektronix-453A

HewlettPackard-8614A

LAVLA-LA-593A

Tektronix-465
HewlettPackard-614A
HewlettPackard-214A

För-SM-rörets avjoniseringstid, kontroll.

3.1.29

Oscilloskope

Signalgenerator

Pulsgenerator

Dämpare

Tektronix-453A

HewlettPackard-8614A

LAVLA-LA-593A

Micla-AA-40N

Tektronix-465
HewlettPackard-614A
HewlettPackard-214A
 

Mottagarens brusfaktor 3.1.30 Mätutr FB340AP-12 CSF-L900277-12  

MTI-SSU-Stativet (med VVE)

Likspänningar i förförstärkarblocket E-7311, mätning.

3.2.4

Siffervolt-ohmmeter

Fluke-8100A

DPC-245E alt Fluke-8100B

Likspänningar, SSU-mottagaren E-7312, mätning.

3.2.5

Likspänningar, MTI, mätning.

3.2.6

Likspänningar, videovalsenhet (VVE), mätning

3.2.7

Begränsningsnivå i Dicke-Fix-mottagaren. Kontroll av
nivå.

3.2.8

Oscilloskope

Tektronix-453A

Tektronix-465

Begränsningsnivå i Log-MF-förstärkaren BDF-19/2.
Kontroll av nivå.

3.2.9

Oscilloskope
Dämpare

Tektronix-453A
Kay Electric Co-449A

Tektronix-465
 

Fasningspuls till koherentoscillatorn . Kontroll av nivå.

3.2.10

Oscilloskope

Tektronix-453A

Tektronix-465

Kontroll av brusamplituden på Lin, Log, Log/PLD, KFA,
KFA/PLD, MTI/Lin och MTI/Log.

3.2.11

Kontroll av likspänningsnivåer på video A och video B.

3.2.12

Kontroll av videonivåer på Video A och Video B

3.2.13

Kontroll av likspänningsnivåer på SBÖ video.

3.2.14

Kontroll av videonivåer på SBÖ video.

3.2.15

Blockering av fasta ekon (FE). Funktionskontroll

3.2.16

SCV (Sub Clutter Visibility) Kontrollmätning

3.2.17

KFA/PLD. Kontroll av PLD-funktion.

3.2.19

Oscilloskope

Signalgenerator

Pulsgeneratorr

Tektronix-453A

HewlettPackard-8614A

LAVLA-LA-593A  

Tektronix-465

HewlettPackard-614A

HewlettPackard-214A

Kontroll av MDS på mottagarna Lin, Log, Log/PLD,
KFA. KFA/PLD, MTI/Lin och MTI/Log.

3.2.20