Grupp 1 Enkla instrument
 

Komponenter

Avslutare / avslutning

Detektor

Dämpare / dämparset

Kortslutare / kortslutning

Mätsats

Reflektometer

Riktningskopplare

T-stycke

Övergångsdon

Instrument

Kikare 7x50

Likriktare

Siffer URI-meter / siffervoltohmmeter

URI-meter / voltmeter /voltohmmeter

Millivoltmeter

Rörvoltmeter