Allmänt om AEF Digitala Mätinstrumentmuseum


Grundplåten till vårt instrumentmuseum var en gåva som AEF fick redan 2004 bestående av 300 mätinstrument. Dessa hade under många år samlats in vid telelaboratorierna inom FOA 3 och Armé-, Marin- och Flygförvaltningarna i Stockholm.
Gåvan har under åren fördubblats genom att vi fått möjligheten att förfoga över intressanta instrument före destruktion vid Saab i Arboga.

Vårt Digitala Instrumentmuseum omfattar idag 660 instrument av 120 fabrikat och omspänner en tidsperiod av 90 år.

Gåvan var den utlösande faktorn för bildandet av vår förening 2006, men det tog oss 12 år att utforma en lämplig bakgrund till vårt instrumentmuseum.

Struktur

Genom att klicka på en Tillverkare kommer man till en Bildportal som består av bilder på de mätinstrument som AEF dokumenterat.

 

Företagets historia finns klickbar från Företagsnamnet i bildportalen i den mån vi hittat information om företaget.

 

Genom att klicka på Bilden kommer man till en högupplöst perspektivbild eller, om intressanta konstruktionsdetaljer finns, till Detaljbilder. Från detaljbilderna kan man klicka sig vidare till högupplösta detaljbilder.

 

Genom att klicka på instrumentets Beteckning kommer man till fördjupad information om instrumentet. Informationen kan vara notiser som AEF skrivit eller katalogblad ur Försvarets Typkatalog där tekniska data finns.
Från AEF:s notiser finns länkar till digitaliserad information som katalogblad, tekniska data, användningsområde med mera.

 

Vårt arbete med det digitala mätinstrumentmuseet är inte avslutat. Till exempel har vi ett stort antal manualer och beskrivningar som ännu inte registrerats.