Allmänt om AEF Digitala Mätinstrumentmuseum

Uppdaterat 2019-01-30

 

Grundplåten till vårt instrumentmuseum var en gåva som AEF fick redan 2004 bestående av 300 mätinstrument. Dessa hade under många år samlats in vid telelaboratorierna inom FOA 3 och Armé-, Marin- och Flygförvaltningarna i Stockholm.

Gåvan var den utlösande faktorn för bildandet av vår förening 2006, men det tog oss 12 år att utforma en lämplig bakgrund till vårt instrumentmuseum.

Gåvan har under åren fördubblats genom att vi fått möjligheten att förfoga över intressanta instrument före destruktion vid Saab i Arboga.

 

Vårt Digitala Instrumentmuseum omfattar idag 660 instrument av 120 fabrikat och omspänner en tidsperiod av 90 år.

 

Struktur

Genom att i Mätteknikportalen klicka på en Tillverkare kommer man till en Bildportal som består av bilder på de mätinstrument som AEF dokumenterat. Alla tillverkare är sorterade i bokstavsordning under knappen "Alla A - X"

För de större leverantörerna till Flygvapnet finns direktlänkar.

 

Genom att klicka på Bilden i bildportalen kommer man till en högupplöst perspektivbild eller, om intressanta konstruktionsdetaljer finns, till Detaljbilder. Från detaljbilderna kan man klicka sig vidare till högupplösta detaljbilder.

 

Genom att klicka på instrumentets Beteckning i bildportalen kommer man till fördjupad information om instrumentet. Informationen kan vara notiser som AEF skrivit eller katalogblad ur Försvarets Typkatalog där tekniska data finns.
Från AEF:s notiser finns länkar till fördjupad information som katalogblad, tekniska data, användningsområde med mera.

 

Genom att klicka på Företagsnamnet i bildportalen kommer man till en notis om Företagets historia.  Företagets historia är även åtkomlig från respektive företagsnamn under knappen "Alla A -X".

 

Tillverkarna General Radio, Hewlett Packard och Tektronix har en något annorlunda struktur än vad som beskrivits ovan. All information, bilder och länkar finns här samlat i en AEF-notis om varje instrument.

 

Vårt arbete med det digitala mätinstrumentmuseet är inte avslutat. Till exempel har vi ett stort antal manualer och beskrivningar som ännu inte registrerats.