Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix

Ursprunglig benämning/

Original name

Svensk benämning/

Swedish name

Dual-Trace Plug-In Unit Type 1A1

Oscilloskoptillsats Tektronix 1A1

Reflectometer & Sampling Unit Type 1S2 Oscilloskoptillsats Tektronix 1S2
Time Base Type 2B67 Oscilloskoptillsats Tektronix 2B67
Dual-Trace DC to 10 MHz Type 3A1 Oscilloskoptillsats Tektronix 3A1
DC-to-2 MHz Four-Trace Amp Type 3A74 Oscilloskoptillsats Tektronix 3A74
Time Base Unit Type 3B3 Oscilloskoptillsats Tektronix 3B3
Differential Comparator Amplifier 7A13 Oscilloskoptillsats Tektronix 7A13
Single Trace Amplifier 7A15A Oscilloskoptillsats Tektronix 7A15A
Dual-Trace Amplifier 7A18 Oscilloskoptillsats Tektronix 7A18
High-Gain Differential Amplifier 7A22 Oscilloskoptillsats Tektronix 7A22
Dual Trace Amplifier Type 7A26 Oscilloskoptillsats Tektronix 7A26
Dual Time Base Type 7B53A Oscilloskoptillsats Tektronix 7B53A
Sampling Unit Type 7S11 Oscilloskoptillsats Tektronix 7S11
Sampling Sweep Unit 7T11 Oscilloskoptillsats Tektronix 7T11
DC-to-55 MHz Differential Unit Type 10A1 Oscilloskoptillsats Tektronix 10A1
Dual-Trace Amplifier Type 10A2A Oscilloskoptillsats Tektronix 10A2A
Sweep Delay Time Base Type 11B2A Oscilloskoptillsats Tektronix 11B2A
Time Base Plug-In Unit Type 21 Oscilloskoptillsats Tektronix 21
Time Base Plug-In Unit Type 22 Oscilloskoptillsats Tektronix 22
Wide-Band High-Gain Preamp Type 53B

Oscilloskoptillsats Tektronix 53B

Dual-Trace Preamplifier Type 53/54C

Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54C

Differential High-Gain DC Preamp 53/54D Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54D

Fast-Rise High-Gain Preamplifier 53/54L

Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54L

Wide Band High-Gain Preamp Type B

Oscilloskoptillsats Tektronix B

Dual-Trace Unit Type CA

Oscilloskoptillsats Tektronix CA

High-Gain DC Differential Unit Type D

Oscilloskoptillsats Tektronix D

Wide-Band High-Gain DC Unit Type H

Oscilloskoptillsats Tektronix H

Fast-Rise High-Gain Unit Type L Oscilloskoptillsats Tektronix L

Four-Trace Unit Type M

Oscilloskoptillsats Tektronix M

Transistor-Risetime Unit Type R

Oscilloskoptillsats Tektronix R

Sampling Head Type S-2 Samplingshuvud Tektronix S-2
Sampling Head Type S-4 Samplingshuvud Tektronix S-4
Inductance & Capacitance Meter 130 LC-meter Tektronix 130
Time Marker Generator 181 Tidmarkeringsgen Tektronix 181
Pulse Generator 284 Pulsgenerator Tektronix 284

Characteristic Curve Tracer Type 570

Elektr-rörsanalysator Tektronix 570

Curve Tracer Type 576 Transistoranalysator Tektronix 576
1502 TDR Cable Tester Kabelfelsökare Tektronix 1502

Ursprunglig benämning/

Original name

Svensk benämning/

Swedish name

DC-to-4 MHz Portable Oscilloscope 310A Oscilloskop Tektronix 310A

Oscilloscope 465 100 MHz Dual Trace

Oscilloskop Tektronix 465

Oscilloscope 465B 100 MHz Dual Trace Oscilloskop Tektronix 465B
Dual-Trace Oscilloscope 485 Oscilloskop Tektronix 485
Oscilloscope Type 511A Oscilloskop Tektronix 511A
Oscilloscope Type 511AD Oscilloskop Tektronix 511AD

Cathode-Ray Oscilloscope Type 512

Oscilloskop Tektronix 512

DC-to-15 MHz Oscilloscope Type 515A

Oscilloskop Tektronix 515A

Cathode Ray Oscilloscope Type 533

Oscilloskop Tektronix 533

X-Y Oscilloscope Type 536 Oscilloskop Tektronix 536
DC-to-33 MHz Oscilloscope Type 545A Oscilloskop Tektronix 545A

DC-to-33 MHz Oscilloscope Type 545B

Oscilloskop Tektronix 545B

Dual Beam Oscilloscope Type 551

Oscilloskop Tektronix 551

Dual-Beam Oscilloscope Type 555 Oscilloskop Tektronix 555
Storage Oscilloscop Type 564 Oscilloskop Tektronix 564

DC-to-100 MHz Oscilloskop Type 647A

Oscilloskop Tektronix R647A

Oscilloscope Type R7603 Oscilloskop Tektronix R7603

DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM16

Oscilloskop Tektronix RM16

DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM31A

Oscilloskop Tektronix RM31A

DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM35A

Oscilloskop Tektronix RM35A

High Voltage Probe P6015A Mätkropp Tektronix P6015A
FET Probe P6201 Mätkropp Tektronix P6201

Tektronix 160 Series

Modulsystem Tektronix 160

Type 160A Power Supply

Kraftenhet Tektronix 160A

Type 161 Pulse Generator

Pulsgenerator Tektronix 161

Type 162 Waveform Generator

Vågformsgenerator Tektronix 162

Type 163 Fast-Rise Pulse Generator

Pulsgenerator Tektronix 163

Type 360 Indicator Indikator Tektronix 360
Spectrum Analyzer 491 Spektrumanalysator 491
Current Probe Amplifier AM 503 Förstärkare AM 503
Universal Counter DC 503 Räknare DC 503
Function Generator FG 501 Funktionsgenerator FG 501
Function Generator FG 502 Funktionsgenerator FG 502
Pulse Generator PG 501 Pulsgenerator Tektronix PG 501
Calibration Generator PG 506 Kalibreringsgenerator PG 506
Oscillator SG 502 LF-generator SG 502
Time Mark Generator TG 501 Tidmarkeringsgenerator TG 501
Power Module TM 504 Kraftenhet TM 504

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Wide-Band High-Gain Preamplifier Type 53B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
985

 


Större bild

 

    
 


Oscilloskoptillsats Tektronix 53B

Typ 53B var identisk med typ A men kompletterad med en x10 AC- kopplad förförstärkare med bandbredden 2 Hz till 9 MHz tillsammans med 530-seriens oscilloskop. 53B introducerades 1954 och ersattes 1956 av 53/54B med bandbredden DC till 20MHz respektive 2Hz till 2MHz tillsammans med 540-seriens oscilloskop.
Typ 53B bytte beteckning 1959 till Typ B som tillverkades fram till 1970.
 

Känslighet:DC och AC 0,05...20 V/cm
AC även 0,005...0,02 V/cm
Bandbredd:Se ovan.
Serienummer:1032
Typkatalog: M3656-999049
Tillhört:KATF EL. LAB 56.18.1
Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1955
Beskrivning:AEF nr 7496 Manual Plug-In 53B
Referens: Tekwiki - Plug-In 53

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual-Trace Preamplifier Type 53/54C

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
986

 


Större bild

 

        
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54C

Vertikalavlänkningstillsats till oscilloskop ur Tektronix 500-serie med två identiska förstärkare som samtidigt eller alternativt kopplades till oscilloskopets vertikalförstärkare. Härigenom kunde två förlopp samtidigt visas. Därmed uppfattades oscilloskopet som 2-kanaligt.
 

Känslighet:AC och DC 0,05...20 V/cm
Bandbredd:DC...8,5 MHz med 530-serien.
Serienummer:6183
M-nummer:M3656-998019
Typkatalog:--
Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1957
Beskrivning:AEF nr 7496 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki Type C

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Differential High-Gain DC Preamp Type 53/54D

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
582

 


Större bild

 

        
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54D

Detta var en tidig förförstärkare med differential ingång. Föregångaren 53D kom 1954 vid annonseringen av Tektronix 530-serien - de första plug-in oscilloskopen. Beteckningen ändrades till 53/54D 1955 när oscilloskopen 541 och 545 kom. 1959 ändrades beteckningen till D. 
 

Känslighet:AC och DC 1 mV/cm till 125 V/cm
Frekvensområde:DC till 300 kHz vid 1 mV/cm, 2 MHz övriga lägen.
I fas undertryckn: 10 000:1
Serienummer: 6427
M-nummer: --
Antal i försvaret:Endast ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1955
Beskrivning:AEF nr 7496 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki Type D

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Fast-Rice High-Gain Preamplifier Type 53/54L

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
987

 


Större bild

 

       
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 53/54L

Tillsats 53/54L infördes 1957 tillsammans med oscilloskop 536 och var försedd med en x10 AC-förförstärkare. Den var den snabbaste tillsatsen för 5 mV tills typ 1A1 kom 1964. Enheten döptes om till typ L 1959. 
Senare versioner hade en BNC-kontakt istället för en UHF-kontakt.

 

Känslighet:AC och DC 0,05...20 V/cm
Frekvensområde:DC till 30 MHz vid 50 mV/cm till 20 V/cm.
 x10 AC, 3 Hz till 24 MHz, 5 till 20 mV/cm.
Serienummer:3403
Typkatalog:M3656-999039
Antal i Flygvapnet:Ca 10 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1958.
Beskrivning:AEF nr 7499 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki Type L

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Wide Band High-Gain Preamplifier Type B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
984

 


Större bild

 

         
  


Oscilloskoptillsats Tektronix B

Tillsatsen är en vertikalavlänkningsenhet avsedd för Tektronix oscilloskop i 530, 540, 550 och 580-serierna. Den är identisk med tillsats A men kompletterad med en förförstärkare.

 

Känslighet:Enbart AC 1/5/10/20 mV/cm.
 AC och DC 0,05...20 V
Bandbredd:Beroende av oscilloskoptyp.
 20 MHz med typ 545, något mindre med övriga typer.
Serienummer:100283
Typkatalog:M3656-999049
Antal i Flygvapnet:Ca 30 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1963
Beskrivning:AEF nr 7539 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki-Type B

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual-Trace Unit Type CA

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
447

 


Större bild

 

       
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix CA

Vidareutveckling av 53/54C för Tektronix 500-serie oscilloskop.
Två identiska förstärkare som alternativt kopplades till oscilloskopets vertikalförstärkare.
Detta var den vanligaste tillsatsen. Mer än 50 000 tillverkades under 15 år.
Senare versioner hade BNC-kontakter istället för UHF-kontakter.
Typ CA ersattes av Typ 1A1 1973.

 

Bandbredd:24 MHz med oscilloskop 541/545.
Avlänkningsfaktor:0,05...20 V/cm.
Serienummer:102794
Typkatalog:M3656-999029
Antal i Flygvapnet:Ca 320 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1960
Beskrivning:AEF nr 7540 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki-Type CA

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
High-Gain DC Differential Unit Type D

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
935

 


Större bild

 

      
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix D

Tillsatsen är en vertikalavlänkningsenhet avsedd för oscilloskopen i Tektronix 530-, 540-, 550- och 580-serierna.
Den kan mäta skillnad mellan två insignaler med en "common mode"- dämpning på 10.000:1. De sex elektronrören är monterade på ett stötsäkert inre chassi för att undvika mikrofoni.
 

Bandbredd:0,3...2 MHz
Avlänkningsfaktor:1 mV/cm...50 V/cm.
Differentiell ingång:Ifas-undertryckning 10 000:1
Serienummer:101223
Typkatalog:M3656-999069
Antal i Flygvapnet:Ca 70 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning:AEF nr 7544 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki-Type D

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Wide-Band High-Gain DC Unit Type H

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
905

 

Större bild

 

       
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix H

Tektronix Typ H är en enkanalig tillsats för oscilloskop i 500-serien. Den har två ingångar och en omkopplare för att välja mellan dem. Den är DC-kopplad alla områden.
Elektronrören är monterade
på ett vibrationsdämpat inre chassi för att undvika mikrofoni.

 

Frekvensområde:DC...15 MHz med oscilloskop 541/545.
Känslighet:5 mV/cm...20 V/cm.
Ifas-undertryckning: Bättre än 100:1
Serienummer:101060
Typkatalog:M3656-999089
Antal i Flygvapnet:Ca 25 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning:AEF nr 7547 Tektronix manual 
Referens: Tekwiki-Type H

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Fast-Rice High-Gain Unit Type L

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1147

 


Större bild

 

       
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix L

Tillsats för oscilloskop i 500-serien. Den har bandbredden 0 - 30 MHz och är försedd med en 10x AC-förstärkare.
Typ L ersatte typ 53/54L 1959. Koaxialkontakt UHF PL259 byttes senare mot BNC.

 

Egenskaper:Med oscilloskop i 540-serien -
DC till 30 MHz vid 50 mV/cm till 20 V/cm.
3 Hz till 24 MHz vid 5 till 20 mV/cm.
Serienummer:101361
Typkatalog:M3656-999039
Antal i Flygvapnet:Ca 15 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1963
Beskrivning:AEF nr 75499 Tektronix Manual 
Referens: Tekwiki-Plug-In L

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Four-Trace Unit Type M

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
991

 


Större bild

 

      
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix M

Tillsatsen är en fyrkanalig föförstärkare avsedd för oscilloskop i 500-serien. Varje kanal kan vara AC eller DC kopplade, normal eller inverterad eller helt frånkopplad. De aktiverade kanalerna kan fungera i CHOP- eller ALT-lägen.

 

Frekvensområde:DC till 20 MHz
Känslighet:30 mV/cm till10 V/cm.
Funktioner:Kanalerna kan visas separat eller i godtycklig ordning.
Serienummer:100868
Typkatalog:M3656-990789
Antal i Flygvapnet:Ca 50 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning:AEF nr 7544 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In M

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Transistor-Risetime Unit Type R

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
930

 


Större bild
 

 

Oscilloskoptillsats Tektronix R

Denna tillsats är avsedd att mäta stigtiden på NPN- och PNP-transistorer vid jordad emitter- eller bas-koppling.
Den förser transistorn under test med spänning, drivimpedanser och belastningsimpedanser över ett stort område.

För att skapa en strömpuls genom transistorn användes en elektromagnetiskt styrd kvicksilverströmbrytare.

 

Serienummer:100878
Typkatalog:M3656-999149
Antal i Flygvapnet:Ca 5 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1963
Beskrivning:AEF nr 7551 Manual Plug-In R 
Referens: Tekwiki - Plug-In R

 

 

            
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
 Sampling Head Type S-2   

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1311

 


Större bild

 


Samplingshuvud Tektronix S-2

Denna modul ingick i ett flertal samplingstillsatser som till exempel 7S11  i 7000-serien.

Det här exemplaret kommer från normalmätplatsen i Arboga där det fungerade som en normalenhet som var separat kalibrerat vid Spectra-Physics.
 

Frekvensområde:DC till 7 GHz.
Stigtid:70 ps med pulsgenerator Tektronix 284.
Serienummer:B072778
Tillhört:FFV Aerotech, Arboga
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1969
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tektronix Plug-In S-2

 


                
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
 Sampling Head Type S-4   

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1312

 


Större bild

 

Samplingshuvud Tektronix S-4

Denna modul ingick som en separat enhet i samplingstillsatsen 7S11 som användes i oscilloskop i 7000-serien.

Modulen bestämde prestanda för samplingstillsatsen.
 

Frekvensområde:DC till 14 GHz.
Stigtid:25 ps med pulsgeneratorhuvud S-50.
Serienummer:B040732
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1970
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tektronix Plug-In S-4

 


                   
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Type 1A1 Dual-Trace Plug-In Unit

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
988

 


Större bild

 

       
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 1A1

Denna tillsats var en vidareutveckling av den tidigare CA-enheten och hade förutom större frekvensområde även högre känslighet genom seriekoppling av förstärkarna.
Typ 1A1 passade till alla oscilloskop i 530/540-serierna. Bandbredden varierade med oscilloskopmodell.


För oscilloskop typ 545 gällde:

Enkanalig:500 µV/cm, 2 Hz...14 MHz
Dubbla kanaler:5 mV/cm, DC...23 MHz
 50 mV/cm, DC...33 MHz
Serienummer:103186
Typkatalog:M3656-991169
Antal i Flygvapnet:Ca 60 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning:AEF nr 7547 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 1A1

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
 Reflectometer & Sampling Unit Type 1S2  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1149

 


Större bild

 

       
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 1S2

Tillsatsen 1S2 omvandlade Tektronix oscilloskop i 530-, 540-, och 550-serierna till kompletta TDR-system, Time-Domain-Reflectometer-system.

Tillsatsen var en komplett samplingsenhet försedd med två pulsgeneratorer och därmed ett komplett TDR-mätsystem för mätning av reflektioner och diskontinuiteter med visning i tid eller distans.
 

Vertikal visning:Reflektionskoefficient eller avlänkningsfaktor.
Horisontell visning:Tid eller distans..
Pulsgenerator:Stigtid 50 ps vid 250 mV över 50 ohm.
Serienummer:000345
Tillhört:KTH Mikrovågsteknik 1071
Antal i Försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1968
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tektronix  Plug-In 1S2

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time Base Unit Type 2B67

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1140

 


Större bild

 

     
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 2B67

Denna tidavlänkningsenhet var avsedd för oscilloskop i 560-serien.
Den rekommenderades att användas tillsammans med vertikalförstärkare med frekvensområde upp till 4 MHz.
 

Sveptid:1 µs/ruta till 5 s/ruta i 21 steg.
Svepförstoring:x5
Triggersystem:Inre, yttre eller nät.
Engångssvep med manuell återställning.
Serienummer:013104
Typkatalog:M3656-990689
Antal i Flygvapnet:Ca 60 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1968
Beskrivning:AEF nr 7480 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 2B67

 


 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual-Trace DC to 10 MHz Amplifier Type 3A1 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
992

 


Större bild

 

     
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 3A1

Vertikalförstärkare avsedd för oscilloskop ur Tektronix 560-serie. Enheten hade två identiska förstärkare som samtidigt eller alternativt kopplades till avlänkningsplattorna i katodstråleröretgenom 5 olika metoder. Härigenom kunde två förlopp samtidigt visas.
Typ 3A1 hade inga fördröjningsledningar men 1966 kom typ 3A6 med en 260 ns fördröjningsledning i respektive förstärkare.
 

Bandbredd:DC till 10 MHz.
Avlänkningsfaktor: 10 mV till 10 V/cm.
Serienummer: 10434
Typkatalog: M3656-990679
Antal i Flygvapnet:Ca 200 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1963
Beskrivning:AEF nr 7467 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 3A1

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC to 2 MHz Four-Trace Amplifier Type 3A74 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
993

 


Större bild

 

     
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 3A74

Denna tillsats var avsedd för oscilloskoptyperna 561A, 564 och 565.
Fyra identiska förstärkare kunde alternativt, på olika sätt, kopplas direkt till katodstrålerörets vertikalavlänkningsplattor.
 

Bandbredd:DC till 2 MHz.
Avlänkningsfaktor:20 mV till 10 V/div.
Serienummer:8995
Typkatalog:M3656-999219
Antal i försvaret:Ca 10 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1969
Beskrivning:AEF nr 7467 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 3A74

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Type 3B3 Time Base Unit

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
995

 


Större bild

 

   
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 3B3

Denna tidavlänkningsenhet var avsedd för oscilloskop i 560-serien.
Enheten har förutom normala triggfunktion även två svepgeneratorer med tre funktioner:
Normal svepfunktion.
Normalt svep med intensitetsmodulering av det fördröjda svepet.
Fördröjd svepfunktion.
 

Sveptid:Båda generatorerna 0,5 µs/ruta till 1 s/ruta i 20 steg.
Serienummer:10207
Typkatalog:M3656-990709
Antal i Flygvapnet:Ca 170 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1968
Beskrivning:AEF nr 7468 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 3B3

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Differential Comparator Amplifier 7A13 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
824

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7A13

Denna tillsats var en förförstärkare med en differentiell komparator speciellt lämpad för flerkanalstillämpningar och hade tre funktioner:

 • Förstärkare med konstant bandbredd.
 • Differentialförstärkare med god ifas-undertryckning.
 • Differentiell komparator med noggrann referensspänning.

 

Frekvensområde:DC till 105 MHz med Tektronix 7900-serien. Valbar till DC till 5 MHz för LF-mätningar.
Avlänkningsfaktor:1 mV/ruta till 5 V/ruta.
I-fas undertryckning:Minst 10000:1 för max 10 Vt-t, 0,1 till 100MHz.
Serienummer:100445
Typkatalog:--
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1974
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7A13

 


              
 


 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Single Trace Amplifier 7A15A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1317

 

 


 
Större bild
 

        

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7A15A

Denna enkanaliga vertikalförstärkare var av generell typ för frekvenser upp till 80 MHz och var avsedd för oscilloskop i 7000-serien.

Enheten kunde identifiera ansluten mätkropp.

 

Frekvensområde: DC till 80 MHz
Avlänkningsfaktor: 5 mV/ruta till 10 V/ruta.
Serienummer: B052125
Typkatalog: M3656-997129
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980.
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7A15A

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual Trace Amplifier 7A18 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
802

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7A18

Denna tillsats var avsedd som en grundenhet i 7000-serien för att sammanställa ett oscilloskop med 3 eller 4 kanaler med funktionerna:

 • Kanal 1
 • Kanal 2
 • Alternerande kanaler
 • "Choppade" kanaler
 • Adderade kanaler
Bandbredden var konstant och oberoende av avlänkningsfaktor.

Frekvensområde:DC till 75 MHz med Tektronix 7000-serie.
Avlänkningsfaktor:5 mV/ruta till 5 V/ruta i 10 kalibrerade steg.
I-fas undertryckning:Minst 20:1 över hela frekvensområdet.
Triggerkälla:Valbar mellan kanal 1 och 2 samt Mode
Serienummer:102360
Typkatalog:M3656-997039
Antal i försvaret:Ca 10 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1971
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7A18

 

 

            
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual Trace Amplifier 7A22 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1314

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7A22

Denna tillsats var en differentialförstärkare avsedd för 7000-serien. Utmärkande var den mycket höga känsligheten och att frekvensområdets lägsta och högsta gräns var separat inställbara för optimal brusredosering.

 

Frekvensområde:DC till 1 MHz.
LF-punkten inställbar mellan DC till 10 kHz.
HF-punkten inställbar mellan 100 kHz till 1 MHz.
Avlänkningsfaktor: 10 µV/ruta till 10 V/ruta i 19 steg.
Serienummer:100962
M-nummer:M3656-997449
Tillhör:Lars Gunnarsson
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1970
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7A22

 


         
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual Trace Amplifier 7A26

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
823

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7A26

Denna tillsats var liksom 7A18 en grundenhet i 7000-serien för att sammanställa ett oscilloskop med 3 eller 4 kanaler med funktionerna
 • Kanal 1
 • Kanal 2
 • Alternerande kanaler
 • "Choppade" kanaler
 • Adderade kanaler
Denna enhet hade dock mycket större bandbredd än 7A18.

 

Frekvensområde:DC till 200 MHz i oscilloskop i 7600-serien.
Inställbart till 20 MHz för lågfrekvensmätning.
Avlänkningsfaktor:5 mV/ruta till 5 V/ruta i 10 kalibrerade steg
Serienummer:100209
M-nummer: M3656-997119
Tillhört: Försvaret
Antal i försvaret: Ca 20 st.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1974
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7A26

 


         
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time Base Generator 7B50A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
1318

 


Större bild

 

 

Tidbasgenerator Tektronix 7B50A

Tillsatsen var en tidbasgenerator avsedd för oscilloskop i 7600-serien för optimering av bandbredd och svephastighet.

Den passade dock till alla oscilloskop i 7000-serien.

 

Sveptid: 0,05 µs till 5 s/ruta
Svepförstoring: x10
Serienummer: 100664
Typkatalog: M3656-997139
Tillhört: --
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1976
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type 7B50A

 


        
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Insnt Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual Time Base Plug-In 7B53A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
801

 


Större bild

 

      
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7B53A

Denna tidavlänkningsenhet var avsedd för oscilloskopserierna 7000, 7500 och 7600.  Enheten hade förutom normala triggerfunktioner även två svepgeneratorer med fyra funktioner:

 • Normal svepfunktion
 • Normalt svep med intensitetsmodulering av fördröjt svep
 • Fördröjd svepfunktion
 • Blandat svep med två inställbara svephastigheter i samma svep
 

Sveptid:0,05 µs/ruta till 5 s/ruta.
Serienummer:103588
Typkatalog:M3656-997049
Antal i försvaret:Ca 10 stycken
Specifikation: Ur Tektronix katalog 1973
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7B53A

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Sampling Unit 7S11

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1310

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7S11

Denna tillsats var en del av Tektronix 7000-system.
Prestanda för samplingstillsatsen berodde på vilket samplingshuvud som användes. Samplingshuvud S2 täckte från DC till 4.5 GHz, S4 från DC till 14 GHz.
7S11 kunde användas i ett flertal kombinationer. För enkanalig sampling användes 7T11 som tidbasgenerator.

 

Frekvensområde:Max DC till 14 GHz beroende på samplingshuvud.
Avlänkningsfaktor:2 mV/ruta till 200 mV/ruta.
Serienummer:B102655
M-nummer:--
Tillhört:Lars Gunnarsson
Antal i försvaret:--
Specifikation: Ur Tektronix katalog 1970
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7S11

 


               
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Sampling Sweep Unit 7T11

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1309

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 7T11

Denna tillsats var en del av Tektronix 7000-system.
Svepenheten var utvecklad för att tillsammans med 7S11 bilda ett samplingsoscilloskop.
Enheten hade följande funktioner:

 • Slumpvis sampling
 • Sekventiell sampling
 • Sampling i realtid
 • Tid-positionerat samplingsområde.
 

Sveptid:10 ps/ruta till 5 ms/ruta.
Serienummer:B020262
Tillhört:Lars Gunnarsson
Antal i försvaret:--
Specifikation: Ur Tektronix katalog 1971
Beskrivning:AEF nr - Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 7T11

 


              
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Type 10A1 DC to 55MHz Differential Unit 

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
994

 


Större bild

 

Oscilloskoptillsats Tektronix 10A1

Enheten var avsedd för oscilloskopen 647A och R647A och uppfyller samma specificerade miljöfaktorer som dessa.
Tillsatsen är kombinerade följande egenskaper:
Konventionell förstärkare
Differentialförstärkare
Differentiell komparator med en ekvivalent referensspänning ±600 V
 

Frekvensområde:DC till 55 MHz.
Avlänkningsfaktor:1 mV/cm till 20 V/cm i 14 steg. Beroende av frekvens och omgivningstemperatur.
I-fasundertryckn:1000:1
Serienummer:717
M-nummer:M3656-999969
Typkatalog:--
Antal i Försvaret:5 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix katalog 1968
Beskrivning:AEF nr 7472 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 10A1

 


           
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual-Trace Amplifier Type 10A2A    

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
668

 


Större bild

 

       
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 10A2A

Denna vertikalenhet med två kanaler var avsedd för oscilloskopen 647A och R647A och uppfyllde samma specifikationer som dessa oscilloskop.
De två kanalerna kunde seriekopplas varvid känsligheten ökade till 1 mV/cm inom frekvensområdet DC till 40 MHz.
 

Frekvensområde:DC till 40 MHz.
Avlänkningsfaktor:10 mV/cm till 20 V/cm i 11 steg.
Ersatte:Typ 10A2.
Serienummer:80716145
Typkatalog:M3656-999649
Antal i Försvaret:Ca 10 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1970
Beskrivning:AEF nr 7475 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 10A2A

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Sweep Delay Time Base Type 11B2A    

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
669

 


Större bild

 

       
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 11B2A

Denna enhet var avsedd för oscilloskopen 647A och R647A och uppfyllde samma specifikationer som dessa oscilloskop.
Enheten hade två separata svepgeneratorer med en kalibrerad svepfördröjning. Svepgenerator A var den normala svepgeneratorn men den användes också för att fördröja starten på svepgenerator B.
 

Sveptid: Svepgenerator A och B 0,1 µs/cm till 5 s/cm.
Svepfördröjning: 0,1 µs till 50 s.
Serienummer: 8091377
Typkatalog:M3656-999659
Antal i Försvaret:Ca 10 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1970
Beskrivning:AEF nr 7457 Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 11B2A

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time Base Plug-In Unit Type 21   

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1144

 


Större bild

 

     
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 21

Denna tillsats var unik och enbart avsedd för dubbelstråleoscilloskopet 555 som levererades med två tidbasenheter. Enheten innehöll förutom svepkretsar även kretsar för vanliga triggerfunktioner.
1967 kom 21A med tunneldioder i triggerkretsarna. Fördröjt svep saknades.

 

Sveptid:

0,1 µs/cm till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Serienummer:

0004213

M-nummer:

--

Tillhört:

FOA

Antal i Försvaret:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1959

Beskrivning:

Tektronix Manual

Referens:

Tekwiki - Plug-In 21/22

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time Base Plug-In Unit Type 22  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1145

 


Större bild

 

     
 

Oscilloskoptillsats Tektronix 22

Enheten var identisk med typ 21 men försedd med funktion för fördröjt svep. Svepet som genererades av Tidbas B (Typ 22) kunde fördröjas till ett valt värde under den sveptid som Tidbas A (Typ 21) genererade. Enheten hade, förutom svepkretsar, även kretsar för de vanliga triggerfunktionerna. 1967 kom typ 22A med tunneldioder i triggerkretsarna.
 

Sveptid:0,1 µs/cm till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.
Svepfördröjning:0,1 µs/cm till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.
Serienummer:0004228
M-nummer:--
Tillhört:FOA
Antal i försvaret:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1960
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Plug-In 21/22

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-4 MHz Portable Oscilloscope
Type 310A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
535

 


 

Större bild

 
 

Oscilloskop Tektronix 310A

Tektronix 310, som lanserades 1955, var det första kompakta oscilloskopet från Tektronix. Det ersattes 1959 av typ 310A som fått en smartare uppbyggnad. Detta förbättrade åtkomsten vid service samt kylningen, som varit ett problem vid hög omgivningstemperatur. Vidare ersattes de tryckta kretskorten med keramiska lödplintar.
Trots den enpoliga ingången med skyddsjord som referens, var det mycket populärt bland personal i fältservice.

Frekvensområde:DC till 4 MHz
Avlänkningsfaktor:DC/AC 0,1V/ruta till 50 V/ruta.
Enbart AC 10 mV/ruta till 50 mV/ruta.
Sveptid:0,5 µs till 0,2 s/ruta.
Accelerationsspänning:1,85 kV
Serienummer:10545
Typkatalog:M3656-102010
Antal i försvaret:Ca 350 stycken
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1959
Beskrivning:AEF arkiv nr 7523
Arméns Handhavandeinstruktion
Tektronix 310A Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 310

 


                         
 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM16

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
755

 


Större bild

 

 
 


Oscilloskop Tektronix RM16

RM16 var en variant av typ 316 avsett för rackmontage och ingick i ett flertal svenska testutrustningar, till exempel i teletestbilarna för FPL35 Draken.
 

Frekvensområde:

DC...15 MHz

Avlänkningsfaktor:

0,1...50 V/cm i 9 kalibrerade steg.

Sveptid:

0,2 µs...2 s/cm i 22 kalibrerade steg.

Accelerationsspänning:

1850 V

Serienummer:

855

Typkatalog:

M3656-205010

Antal i Flygvapnet:

Ca 65 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1960

Beskrivning:AEF arkiv nr 7553.
Manual Tektronix RM16

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 316

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope
Type 511A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
158

 


 

Större bild

 

 

Oscilloskop Tektronix 511A

Tektronix 511 introducerades 1947 och var Tektronix första produkt. Den ersattes 1949 av typ 511A som hade en reglerad spänningsförsörjning. Högspänningen genererades med en 2 kHz-konstruktion.

 

Bandbredd:10 Hz...10 MHz
Avlänkningsfaktor:5 mV...5 V/ruta i 9 kalibrerade steg.
Svepgenerator:0,05 µs...0,5 s/ruta i 22 kalibrerade steg.
Tillhört:FOA 3M 301.72
Serienummer:964
M-nummer:M3656-203030
Antal i Flygvapnet:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1948
Beskrivning: Tektronix 511 Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 511

 


                 
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope
Type 511AD

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
426

 


 

Större bild

 
      
 

 

Oscilloskop Tektronix 511AD

Tektronix 511AD var ett 511A kompletterat med en fördröjningskrets som fördröjde signalen 0.25 µs och därmed tillät att svepet startade tidigare. Detta gjorde det möjligt att studera en puls framkant för att exempelvis mäta stigtiden. Fördröjningen åstadkoms genom ett 24 sektioners LC-nätverk. För att kunna se om nätverket påverkade pulsens utseende, var det möjligt att koppla in och ur fördröjningen med en omkopplare på frontpanelen. 511AD ersattes 1950 av typ 514AD som hade en likspänningskopplad vertikalförstärkare med det större frekvensområdet DC till 10 MHz. 

 

Tillhört:FOA 3M 301.72
Serienummer: 1316
M-nummer:M3656-103010
Antal i Flygvapnet: Ca 15 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1950
Beskrivning: Tektronix 511 Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 511

 

Övriga egenskaper var samma som för typ 511A.

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Cathode-Ray Oscilloscope
Type 512

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
597

 


 

Större bild

 

Oscilloskop Tektronix 512

Detta var Tektronix första oscilloskop med en likspänningskopplad vertikalförstärkare och dessutom med en differentiell ingång som gav möjligheten att mäta signaler som inte var relaterade till jord.

Förutsättningen för ett kalibrerat oscilloskop är att alla spänningar är stabiliserade. Inledningsvis hade typ 512 alla likspänningar stbiliserade men inte högspänningen. Senare infördes en konstruktion med HF-oscillator som gav en stabiliserad högspänning. Det blev Tektronix lösning under många år.

Frekvensområde:DC till 2 MHz
Avlänkningsfaktor:5 mV/ruta till 50 V/ruta
Svepgenerator:3 µs/ruta till 0,3 s/ruta
Ifas-undertryckning:1 V av ifas-komponent ger en avlänkning motsvarande 5 mV mellan ingångarna vid full förstärkning.
Serienummer:1684
Antal i Flygvapnet:Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1948
Beskrivning: Tektronix 512 Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 512

 


                   
 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope
Type 515A DC-to-15 MHz

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
163

 


Större bild

 

 Oscilloskop Tektronix 515A

Oscilloskopet var enkanaligt och hade 5 tums skärm med skala 6x10 cm. Det var försett med fördröjningsledning för detaljstudie av kurvform.

 

Frekvensområde:DC...15 MHz
Avlänkningsfaktor:50 mV/cm till 20 V/cm
Sveptid:0,2 µs till 2 s/cm
Svepförstoring:5 gånger
Accelerationsspänning:4 kV
Tillhört:--
Serienummer:2855
Typkatalog:M3656-109010
Antal i Flygvapnet:Ca 65 st.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1963
Beskrivning:AEF nr 7492  Tektronix 515 Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 515

 


           
 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM31A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
787

 


Större bild

 

 

Oscilloskop Tektronix RM31A

Oscilloskopet var identiskt med typ 531 men gjort för rackmontage.
Typ 531 och typ 535 var de första oscilloskopen som var gjorda för plug-in-tillsatser.
 

Frekvensområde:

DC...15 MHz

Avlänkningsfaktor:

Känsligheten varierade beroende på tillsats.

Sveptid:

0,1 µs...5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Svepfördröjning:Genom fördröjningsledning

Accelerationsspänning:

10 kV

Serienummer:

2416

Typkatalog:

M3656-201030

Antal i Flygvapnet:

Ca 10 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1960

Beskrivning:AEF arkiv nr 7553.

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 531

 

 

             
 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Cathode Ray Oscilloscope Type 533

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
913

 


Större bild

    
 

 

Oscilloskop Tektronix 533

Oscilloskop typ 533 hade fördröjt svep med hjälp av en svepförstorare. I övrigt hade det många likheter med typ 535 som hade fördröjt svep medelst föredröjningsledning och en andra svepgenerator.
Alla stora oscilloskop var försedda med en kylfläkt med dammfilter på baksidan.
 

Bandbredd:

15 MHz med tillsats C, K eller L.

Avlänkningsfaktor:

Beroende av oscilloskoptillsats.

Sveptid:

0,1 µs...5 s/cm i kalibrerade steg.

Svepförstoring:

2 till 100 gånger i 6 steg.

Katodstrålerör:

5 tum med 10 kV accelerationsspänning.

Tillhört:

--

Serienummer:

1634

Typkatalog:

M3656-204010

Antal i Flygvapnet:

Ca 90 stycken.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1958

Beskrivning:

AEF nr 7547

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 533

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-15 MC Oscilloscope Type 535A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
446

 


Större bild

 

        
 

 

Oscilloskop Tektronix 535A

Typ 535 var det första oscilloskopet från Tektronix med möjlighet att fördröja svepstarten genom en andra svepgenerator. Detta innebar att
man kunde få tidmätning med hög upplösning.
1959 kom 535A med bandbredden utökad från 10 MHz till 15 MHz.
 

Bandbredd:

DC till 15 MHz

Avlänkningsfaktor:

Beroende av oscilloskoptillsats.

Svepgenerator A:

0,1 µs till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Svepgenerator B:

2 µs till 1 s i 18 kalibrerade steg.

Katodstrålerör:

5 tum med 10 kV accelerationsspänning.

Tillhört:

--

Serienummer:

101649

Typkatalog:

M3656-203021

Antal i Flygvapnet:

Ca 130 stycken.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1958

Beskrivning:

AEF nr 7547

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 535

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-15 MHz Oscilloscope Type RM35A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
959

 


Större bild

 

 
Oscilloskop Tektronix RM35A

RM35A hade samma data som typ 535A men var gjort för rackmontage. Oscilloskopet var speciellt eftersom det hade dubbla svepgeneratorer varav en kunde fördröjas.
Oscilloskopet
ingick i ett flertal testutrustningar inom det svenska försvaret.
 

Frekvensområde:

DC...15 MHz beroende av vald tillsatsenhet.

Svepgenerator 1:

0,1 µs...5 s/cm i 18 kalibrerade steg.

Svepgenerator 2:

0,2 µs...1 s/cm i 18 kalibrerade steg.

Tillhört:

FFV-AM53

Serienummer:

2721

Typkatalog:

M3656-203030

Antal i Flygvapnet:

Ca 25 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1965

Beskrivning:AEF arkiv nr 7555.

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope RM35

 


                 
 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-11 MHz X-Y Oscilloscope Type 536

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1150

 


Större bild
 

          
 

 

Oscilloskop Tektronix 536

Detta X-Y oscilloskop hade en helt ny typ av katodstrålerör med identiska avlänkningssytem för den horisontella och vertikala axeln.
536 hade två identiska förstärkare för vertikal respektive horisontell avlänkning med en fasjusteringsratt på frontpanelen för att få signalerna i fas.
Typ 536 kunde omvandlas till ett normalt oscilloskop genom T-tillsatsen som var en konventionell tidbasgenerator. 
 

Frekvensområde:

DC till 11 MHz beroende på tillsats.

Avlänkningsfaktor:

Beroende av oscilloskoptillsats.

Accelerationsspänning:

4 kV

Serienummer:

3095

Tillhört:

SAAB

Antal i försvaret:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1963

Beskrivning:

AEF nr 7523/7524 Tektronix Manual

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 536

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-30 MHz Oscilloscope Type 545A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
142

 


Större bild

 

        
 

 

Oscilloskop Tektronix 545A

545-serien med 30 MHz bandbredd var en framgångsrik konstruktion som tillverkades under 18 år. Grundmodellen 545 kom 1955. 545A kom 1959 och hade då ett flertal ergonomiska förbättringar, men ersattes redan 1964 av 545B som var ytterligare förbättrad genom en ny vertikalförstärkare.
 

Frekvensområde:

DC till 30 MHz

Svepgenerator A:

0,1 µs till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Svepgenerator B:

2 µs till 1 s/cm i 18 kalibrerade steg.

Katodstrålerör:

5 tum med 10 kV accelerationsspänning.

Effektförbrukning: 600 W

Serienummer:

103496

Typkatalog:

M3656-206021

Antal i Flygvapnet:

Ca 45 stycken.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1962

Beskrivning:

AEF nr 7555 Tektronix Manual

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 545

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-33 MHz Oscilloscope Type 545B    

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
187

 


Större bild

 

        
 

 

Oscilloskop Tektronix 545B

Oscilloskop 545B hade ett flertal förbättringar jämfört med typ 545 och 545A. Ökad bandbredd till 33 MHz med ett flertal tillsatser och genom en helt ny icke additiv vertikalförstärkare. Vidare ett nytt katodstrålerör som gav 6 cm vertikal avlänkning och dessutom en inre skala för att undvika paralaxfel.
Oscilloskopet hade 65 elektronrör och alstrade värme som ett elelememt på 500 W.
 

Frekvensområde:

DC till 33 MHz med tillsats 1A1.

Svepgenerator A:

0,1 µs till 5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Svepgenerator B:

2 µs till1 s/cm i 18 kalibrerade steg.

Tillhört:

FFV Elektronik AB

Serienummer:

103144

Typkatalog:

M3656-206030

Antal i Flygvapnet:

Ca 65 stycken.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1965

Beskrivning:

AEF nr 7555 Tektronix Manual

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 545

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Dual Beam Oscilloscope Type 551

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
169

 


Större bild

 

   
 

Oscilloskop Tektronix 551

Oscilloskop med dubbelstråle men med endast ett par horisontalplattor. Svepgenerator och triggerkretsar var inbyggda tillsammans med två vertikalförstärkare och fördröjningsledningar samt identiska vertikalavlänkningsplattor.
 

Frekvensområde:

Beroende på tillsats max DC...25 MHz.

Avlänkningsfaktor:

Beroende på val av de två tillsatserna.

Sveptid:

0,1 µs...5 s/cm i 24 kalibrerade steg.

Accelerationsspänning:

10 kV

Serienummer:

2167

Typkatalog:

M3656-114010

Antal i Flygvapnet:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1963

Beskrivning: Manual Oscilloscope 551

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 551

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope Type 555

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
147
1148

 


Större bild

 

              
 

Oscilloskop Tektronix 555

Detta dubbelstråleoscilloskop hade, av varandra oberoende, kontroller för de två elektronstrålarna. Detta åstadkoms genom fyra separata tillsatser för två kompletta horisontella avlänkningssystem och två kompletta vertikala avlänkningssystem.

Typ 555 hade en regleringskrets som stabiliserade glödspänningen till de 85 elektronrören. I kretsen fanns en rördiod med inbyggd säkring.

Oscilloskopet vägde drygt 30 kg och den tillhörande, separata  kraftenheten cirka 20 kg. Effektförbrukningen var 1kW.
 

Frekvensområde:

DC till 30 MHz med tillsats K.

Avlänkningsfaktor:

Beroende på val av de två tillsatserna.

Sveptid:

0,1 µs till 5 s/cm med tillsats 21 och 22.

Accelerationsspänning:

10 kV

Serienummer:

Oscilloskop: 4202; Kraftenhet: 1374

M-nummer:

--

Tillhört:FOA

Antal i försvaret:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1963

Beskrivning: Manual Oscilloscope 555

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 555

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Storage Oscilloscope Type 564

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
383

 


Större bild

 

       
 

Oscilloskop Tektronix 564

Detta var Tektronixs första minnesoscilloskop och ingick i 560-serien. Dessa hade tillsatserna direktanslutna till det rektangulära bildrörets avlänkningsplattor och kunde fås med minnesfunktion på övre eller undre halvan av skärmen eller över hela skärmen. Ett förlopp kunde sparas upp till en timme.
 

Avlänkningsfaktorer:

Beroende på val av tillsats.

Sveptid:

Beroende på val av tillsats.

Skärmstorlek:

8 x 10 cm.

Accelerationsspänning:

3,5 kV

Serienummer:

002423

M-nummer:

M3656-224010

Antal i Flygvapnet:

Ca 45 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1963

Beskrivning: Manual Oscilloscope 564

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope 564

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
DC-to-100 MHz Oscilloscope Type R647A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
667

 


Större bild

 

     
 

 Oscilloskop Tektronix R647A

Oscilloskop R647A hade rektangulärt bildrör och var speciellt utvecklat för mätningar i svåra miljöer och hade liksom typ 647 plug-in-enheter för både vertikal och horisontal avlänkning. Oscilloskopet var transistoriserat vilket medförde mindre storlek och lägre vikt.
 

Frekvensområde:

DC...100 MHz beroende av vald tillsats.

Avlänkningsfaktor:

0,1...50 V/cm i 9 kalibrerade steg.

Sveptid:

0,2 µs...2 s/cm i 22 kalibrerade steg.

Amplitudkalibrator:1 kHz fyrkantvåg med noggrannhet ±0,1%.

Accelerationsspänning:

14 kV

Serienummer:

8090781

Typkatalog:

M3656-225030

Antal i Flygvapnet:

Ca 5 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1968

Beskrivning:AEF arkiv nr 7552. Manual Tektronix 647

Referens:

Tekwiki - Oscilloscope R647

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope Type R7603

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
800

 


Större bild

 

 
 

 Oscilloskop Tektronix R7603

Detta oscilloskop, med plats för tre tillsatser, hade en stor rektangulär skärm på hela 9,8 x 12,2 cm.  Skärmen hade normalt numerisk visning av oscilloscopets inställningar.
 

Frekvensområde:

DC till 110 MHz beroende av vald tillsats.

Accelerationsspänning:

15 kV

Serienummer:

H708284

M-nummer:

M3656-247110

Antal i Flygvapnet:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1974

Beskrivning: Manual Tektronix R7603

Referenser:

Tekwiki - Oscilloscope R7603
7000 Series Oscilloscope History

 


           
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope Type 7623A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
903

 


Större bild

 

         
 

 Oscilloskop Tektronix 7623A

Detta oscilloskop, med plats för tre tillsatser, hade en stor skärm på hela 9,8 x 12,2 cm.  Skärmen hade normalt numerisk visning av oscilloscopets inställningar.
 

Frekvensområde:

DC till 110 MHz beroende av vald tillsats.

Accelerationsspänning:

15 kV

Serienummer:

702926

M-nummer:

--

Antal i Flygvapnet:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1974

Beskrivning: Manual Tektronix 7623

Referenser:

Tekwiki - Oscilloscope 7623
7000 Series Oscilloscope History

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope 465 100 MHz Dual
Trace

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
202

 


Större bild
 

 

Oscilloskop Tektronix 465

Det här tvåkanaliga oscilloskopet är helt byggt med halvledare. Litet och smidigt, gjort för att lätt kunna tas med vid externa jobb.

 

Frekvensområde:DC...100 MHz beroende på vald tillsats.
Avlänkningsfaktor:5 mV...5 V/ruta i 9 kalibrerade steg.
Svepgenerator A:0,05 µs...0,5 s/ruta i 22 kalibrerade steg.
Svepgenerator B:0,05 µs...50 ms/ruta i 19 kalibrerade steg.
Tillhört:Autotestare ATE-2
Serienummer:100707
Typkatalog:M3656-139010
Antal i Flygvapnet:--
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1973
Beskrivning:AEF nr 7461
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 465

 

 

             
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscilloscope 465B44 100 MHz Dual
Trace

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1323

 


Större bild
 

        
 

 

Oscilloskop Tektronix 465B44

Oscilloskop 465B var en avsevärt förbättrad konstruktion som ersatte typ 465, dock med i huvudsak samma specifikationer. Ovanpå 465B kunde DM44 monteras.

Digitalvoltmetertillsatsen DM 44 ingick och hade följande egenskaper: Tidmätning: ±1% av visat värde (+15C till +35 C)
DC spänning: 0 till 1200 V i 5 områden, noggrannhet: ± 0,1%
Motståndsmätning: 0 till 20 Mohm i 6 områden, noggrannhet: < ± 0,3%
Temperatur: -55 till +150 C, noggrannhet ± 2 C (+15C till +35 C)

 

Frekvensområde:DC till 100 MHz med dubbla svep.
Avlänkningsfaktor:5 mV till 5 V/ruta i 9 kalibrerade steg.
Svepgenerator A:0,05 µs till 0,5 s/ruta i 22 kalibrerade steg.
Svepgenerator B:0,05 µs till 50 ms/ruta i 19 kalibrerade steg.
Tillhört: FFV
Serienummer:101443
Typkatalog: --
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 465

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
350 MHz Dual-
Trace Oscilloscope 485

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1322

 


Större bild
 

 

Oscilloskop Tektronix 485

Det här portabla dubbelstråleoscilloskopet hade 350 MHz bandbredd. Det hade två ingångar som kunde ställas till ingångsimpedansen 1 Mohm för normal mätning eller till 50 ohm för maximal bandbredd. Man använde till viss del egenutvecklade integrerade kretsar. Nätdelen hade switchteknik.

 

Frekvensområde:DC till 350 MHz vid 50 ohm.
DC till 250 MHz vid 1 Mohm.
Avlänkningsfaktor:5 mV till 5 V/ruta i 10 kalibrerade steg.
Svepgenerator A och B: 1 ns till 0,5 s/ruta i 27 kalibrerade steg.
Fördröjt svep: 0 till 10 gångers fördröjning.
Tillhört: Försvaret/FFV-AF27
Serienummer: 700294
Typkatalog: M3656-150010
Antal i Flygvapnet: Ca 10 st
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1974
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Oscilloscope 485

 

 

            
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Inductans and Capacitance Meter Type 130

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
604
990

 


Större bild

 

         
 


LC-meter Tektronix 130

Detta unika instrument var troligen utvecklat för Tektronix egna behov. I den årliga Tektronix-katalogen publicerades LC-metern under hela 26 år. Det är än idag ett efterfrågat instrument då principen att mäta påminner om dagens metodik med "i-krets-test". Den ursprungliga konstruktionen från 1954 anpassades till ett modernare yttre skal 1958.
 

Induktansområde:3, 10, 30, 100 och 300 µH
Kapacitansområde:3, 10, 30, 100 och 300 pF
Noggrannhet:± 3%
Serienummer:AEF nr 604: 194
AEF nr 990: 010618
M-nummer:Modell 1954: M3628-114010
Modell 1958: M3638-114020
Antal i försvaret:Endast ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1954 och 1959
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - LC-meter

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 160 Series

Tillverkningsperiod Manufacturing period

 

AEF
475

 


Större bild

 

   
 

 
Modulsystem Tektronix 160

160-systemets moduler monterades normalt i en speciell monteringsram. Strömförsörjningen från kraftenheten 160A till de olika modulerna gjordes på baksidan med speciella kablar försedda med oktalkontakter.
Signalförbindningar mellan modulerna gjordes på framsidan med ledningar försedda med banankontakter.
 

Modulsystemet  bestod av följande enheter:

Monteringsram

Mounting Frame FA160

 

Kraftenhet

Power Supply 160A

AEF 471
Pulsgenerator Pulse Generator 161AEF 469

Vågformsgenerator

Waveform Generator 162

AEF 472

Pulsgenerator

Fast-Rice Pulse Generator 163

AEF 473

Indikator

Indicator 360

AEF 474
   
Beskrivning: Specifications 160-Series 
Referens: Tektronix 160 Series 

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 160 Series

Type 160A Power Supply

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
471

 


Större bild

 

      
 

 
Kraftenhet Tektronix 160A

Denna enhet ingick i 160-serien som var ett system med 5 moduler som kunde kombineras för speciella behov. Föregångaren 160 kom tre år tidigare.
Kraftenheten försåg de olika kombinationerna av enheter med erforderliga spänningar varav tre var stabiliserade. Matningen till modulerna ske i serie eller parallellt. Kontakterna var av oktaltyp, modell rörsockel.
 

Tillhört:

Stansaab M 945-1

Serienummer:

902

Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1956, sid 32.

Beskrivning:

AEF arkiv nr 7474.

Referens:

 Tektronix 160 Series

 

 

   


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 161 Series

Type 161 Pulse Generator

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
469

 


Större bild

       
 

 Pulsgenerator Tektronix 161

Denna enhet ingick i 160-serien som var ett system med 5 moduler som kunde kombineras för speciella behov.
Enheten genererade kalibrerade rektangulära pulser med inställbar varaktighet och amplitud när den triggades från en yttre källa.
 

Pulsamplituder:Puls 0 - 50 V, grindpuls 50 V
Varaktighet:10 µs - 100 ms
Fördröjning:Variabel 0 - 100% av den triggande sågtandspulsen.

Tillhört:

--

Serienummer:

12049

Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1956, sid 33.

Beskrivning:

AEF arkiv nr 7575.

Referens:

 Tektronix 160 Series

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 160 Series

Type 162 Waveform Generator

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
472

 


Större bild

       
 

 Vågformsgenerator Tektronix 162

Denna enhet ingick i 160-serien som var ett system med 5 moduler som kunde kombineras för speciella behov.
Enheten genererar tre olika vågformer med inställbar varaktighet och frekvens. Generatorn kunde startas med en yttre impuls eller med  tryckknapp på frontpanelen.

 

Pulsformer:Puls, grindpuls och sågtand.
Pulsamplituder:Puls och grindpuls 50 V
Sågtand, minskande linjärt från 150 V till 20 V.
Varaktighet:Puls 10 µs - 50 ms
Sågtand och grindpuls 0,1 ms - 10 s.

Tillhört:

--

Serienummer:

1584

Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1956, sid 34.

Beskrivning:

AEF arkiv nr 7476.

Referens:

 Tektronix 160 Series

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 160 Series

Type 163 Fast-Rise Pulse Generator

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
473

 


Större bild

 

       
 

 Pulsgenerator Tektronix 163

Denna enhet ingick i 160-serien som var ett system med 5 moduler som kunde kombineras för speciella behov.
Enheten var avsedd att generera en rektangulär positiv puls med inställbar pulstid och amplitud när den triggades från yttre källa.

 

Pulsamplituder:0 V till 25 V
Pulstid:1 µs - 10 ms

Tillhört:

Stansaab M945-3

Serienummer:

439

Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1956, sid 35.

Beskrivning:

AEF arkiv nr 7477.

Referens:

 Tektronix 160 Series

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix 160 Series

Type 360 Indicator

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
474

 


Större bild

 

         
 

 Indikator Tektronix 360

Denna enhet ingick i 160-serien som var ett system med 5 moduler som kunde kombineras för speciella behov.
Indikatorn består av ett 3-tums katodstrålerör, högspänningsenhet och vertikalförstärkare med en kalibrerad vertikaldämpare.
Indikatorn strömförsörjs med kraftenheten 160A och förses med svepspänning och släckpulser från vågformsgenerator 162.

 

Frekvensområde:DC till 500 kHz
Vertikal känslighet:0,05 ... 50 V/ruta
Accelerationsspänning:1,5 kV

Tillhört:

Stansaab M945-5

Serienummer:

204

Antal i Flygvapnet:Endast ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1956, sid 53.

Beskrivning:

Tektronix 160 Manual.

Referens:

Tekwiki - Tektronix 360

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Function Generator FG 502

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1343

 


Större bild

 
   
 

 

Funktionsgenerator Tektronix FG 502

Denna funktionsgenerator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

FG 502 var en av sju funktionsgeneratorer som ingick i systemet.

 

Frekvensområde:

1 Hz till 11 MHz.
Puls och ramp max 1,1 MHz.

Vågform: Sinus, fyrkant, triangel, puls och ramp.
Pulsamplitud: 5 V topp till topp över 50 ohm.
Serienummer: B031284
Typkatalog: --
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type FG502

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Pulse Generator PG 501  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1344

 


Större bild

 
   
 

 

Pulssgenerator Tektronix PG 501

Denna pulsgenerator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

PG 501 var en av fem pulsgeneratorer som ingick i systemet.

 

Frekvensområde:

5 Hz till 50 MHz

Pulstid: 10 ns till 100 ms
Stigtid: 3,5 ns vid 50 ohm
Pulsamplitud: 5 V
Serienummer: B040315
Typkatalog: --
Tillhört: Telub AB avd KB37
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type PG501

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Pulse Generator PG 506

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
807

 


Större bild

 
     
 

 

Kalibreringsgenerator Tektronix PG 506

Denna kalibreringsgenerator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

PG 506 var avsedd för verifiering av den vertikala kalibreringen av oscilloskop inom området 200 µV till 100 V. Dessutom kontroll av transientsvar och frekvensgång.
Numerisk visning av avikelser i procent av den vertikala kalibreringen mellan inställd amplitud och visning relativt skärmens rutnät.

 

Pulsamplitud: 200 µV till 100 V över 1 megaohm
100 µV till 5 V över 50 ohm
Pulstid: 1 µs till 10 ms
Serienummer: B035339
Typkatalog: --
Tillhört: FFV Mätteknik
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type PG506

 


 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Oscillator SG 502

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
806

 


Större bild

 
      
 

 

LF-generator Tektronix SG 502

Denna generator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.
SG 502 var en av nio signalgeneratorer som ingick i systemet.

 

Frekvensområde: 5 Hz till 500 kHz
Vågform: Sinusvåg - Distorsion < 0,1%
  Fyrkantvåg - Stig- och falltid < 50 ns
Serienummer: B074261
Typkatalog: --
Tillhört: ASEA
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1978
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type SG502

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time Mark Generator TG 501

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
805

 

 
Större bild

 
      
 

 

Tidmarkeringsgenerator Tektronix TG 501

Denna generator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

TG 501 gav tidsmarkeringar inom området 1 ns till 5 s och var avsedd för underhåll av oscilloskop.
Vid verifiering av tidbasgeneratorns kalibrering angavs, numeriskt i procent, avvikelsen mellan markör och oscilloskopskärmens rutnät

 

Tidsintervall: 1 ns till 5 s
Frekvensstabilitet: 1 x 10-5 efter ½ timme.
Serienummer: B031899
Typkatalog: --
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal.
Tillhört: FFV Mätteknik
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1978
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type TG501

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Power Module Type TM 504

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
806

 

 

Större bild

 
        
 

 

Kraftenhet Tektronix TM 504

TM 504 ingick i Tektronixs instrumentsystem TM500 och TM5000 som introducerades 1973 som ett modulärt instrumentsystem som idémässigt för tankarna till 160-serien från 1953. TM5000 kunde fås med datorgränssnitt.

Tanken bakom denna utvecklingssatsning var sannolikt att:

- bredda produktsortimentet och komplettera oscilloskoputbudet
- ge en modulär och kostnadseffektiv lösning
- ha en flexibel produkt som snabbt kunde lösa nya krav och önskemål
- erbjuda en plattform för andra leverantörer att skapa egna instrument

Serien tillverkades fram till 1994 med ständigt nya moduler och tillbehör.
Det fanns till slut över 200 olika moduler att tillgå.
 

Tillhört: ASEA
Serienummer: 101560
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1976
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type TM504

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Current Probe Amplifier AM 503

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
811

 


Större bild

 
   
 

 

Förstärkare Tektronix AM 503

Förstärkare AM 503 ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler som tillverkades mellan 1973 och 1994.

AM 503 var avsedd för strömmätprobarna P6302 och P6303 som både byggde på Hall-sensorer.

Konstruktionen hade sitt ursprung från Tektronix 6042 som lanserades 1967.

 

Bandbredd:

För 6302: DC till 50 MHz, för 6303: DC till 15 MHz

Max ström: Med 6302: 20 A, med 6203: 100 A
Serienummer: B051933
Typkatalog: --
Tillhört: Televerket
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type AM503

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Universial Counter DC 503

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1346

 


Större bild

 
      
 

 

Tektronix DC 503

Denna enhet ingick i det modulära mätsystemet TM500 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

Denna 100 MHz-räknare med två kanaler hade 6 mätfunktioner med 7 siffrors presentation.

 

Frekvensområde:

Ingång A: 0 Hz till 100 MHz.

Ingång B: 0 Hz till 10 MHz.

Serienummer: B050702
Typkatalog: --
Tillhört: Telub AB
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1980
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type DC503

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Function Generator FG 501

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1345

 


Större bild

 
   
 

 

Funktionsgenerator Tektronix FG 501

Denna funktionsgenerator ingick i det modulära mätsystemet TM500/TM5000 som omfattade över 200 olika funktionsmoduler tillverkade 1973 till 1994.

FG 501 var en av sju funktionsgeneratorer som ingick i systemet.

 

Frekvensområde:

0,01 Hz till 1 MHz.

Vågform: Sinus, fyrkant, triangel, puls och ramp.
Pulsamplitud: 10 V topp till topp över 50 ohm.
Serienummer: B091406
Typkatalog: --
Tillhört: Telub, KA 1230
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1974
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type FG501

 

 
 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Time-Mark Generator Type 181  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
344
619

 


Större bild

 
         
 

 

Tidmarkeringsgenerator Tektronix 181

Enheten genererade tidmarkeringssignaler för kalibrering och kontroll av svepgeneratorer i oscilloskop, tidaxelkalibrering.
Den här generatorn är en Mod 110 som hade en 1 MHz-kristall som var temperaturstabiliserad i en ugn. Typen fanns även för rackmontering, RM181.
Typ 181 ersattes 1965 med typ 184.

Tidsintervall:

0,1 µs till 10 ms.

Frekvensstabilitet: 2 x 10-6 per 24 timmar.
Serienummer: 6350
Typkatalog: M2569-222010
Tillhört: Försvarets underhållsorganisation för teleinstrument
Antal i försvaret: Cirka 20 stycken.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1960
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type 181

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Pulse Generator Type 284

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1305

 


Större bild

 
 
      
 

 

Pulssgenerator Tektronix 284

Denna pulsgenerator var i första hand avsedd för att verifiera prestanda på samplingsoscilloskop. Den genererade alla typer av signaler som krävdes för att verifiera stigtid, avlänkningsfaktor och sveptider.

284 kunde även användas vid TDR-mätning eftersom den genererade en stegsignal med mycket kort stigtid.
 

Pulsutgång:

Stigtid <70 ps, 50 kHz prf, pulstid 1 µs

Fyrkantvåg: Periodtid 10 µs, 1 µs eller 0,1 µs
Serienummer: 8030303
Typkatalog: --
Antal i försvaret: Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1968
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Type 284

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Spectrum Analyzer 491

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
448

 


Större bild
 

 Spektrumanalysator Tektronix 491

Denna bärbara spektrumanalysator var ett tekniskt genombrott med dess kompakta utförande anpassat för fältbruk. Den ersattes 1980 med modell 492 med mindre dimensioner och avsevärt förbättrade egenskaper.

Instrumentets dimensioner lär härröra från krav av ubåtsvapnet inom amerikanska marinen.

 

Frekvensområde:

10 MHz till 40 GHz i 8 olika områden

Vertikalskala: 40 dB dynamiskt område.

Serienummer:

8283488 och 8283520

M-nummer:

M3631-

Antal i Flygvapnet:

Ca 5 st.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1974

Beskrivning: Tektronix Manuals

Referens:

Tekwiki - Spectrum Analyzer 491

 

 


               
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Characteristic Curve Tracer Type 570

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
914

 


Större bild

 

     
 

 
Elektronrörsanalysator Tektronix 570

Denna analysator för elektronrör presenterades 1955. Den kunde grafiskt visa de karakteristiska kurvorna för ett elektronrör. Provningsvillkoren var inställbara och medgav mycket varierande driftsvillkor.
 

Vertikal axel:

Kan visa anodström, skärmgallerström eller

 gallerström.

Horisontal axel:

Kan visa anodspänning eller gallerspänning.

Antal visade kurvor:

Inställbart mellan 4 till 12 kurvor.

Serienummer:

5186

Tillhört:

Komponentprovningen vid CVA.

Antal i Flygvapnet:

Ett fåtal.

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1963

Beskrivning:AEF arkiv nr 7529. Manual Tektronix 570

Referens:

Tekwiki - Curve Tracer 570

 

 

  


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Curve Tracer Type 576

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
392


Större bild

 

      
 

 
Transistoranalysator Tektronix 576

Denna analysator kunde visa kurvor på egenskaper för bipolära transistorer, fälteffekttransistorer, kisellikriktare, triacs, dioder, zenerdioder och nästan alla halvledare man kan tänka sig.
Analysatorn kunde leverera 20 A genom ett mätobjekt upp till en effekt av 220 W.
Typ 576 hade dessutom många andra användningsområden genom att det vertikala systemets känslighet kunde justeras ned till nA-området. Med tillgång till 1500 V kunde t.ex. läckströmmar i kondensatorer mätas eller defekta högspänningskondensatorer upptäckas. 
 

Användningsområde:
 

Primärt avsedd för mätning av egenskaper hos 2- och 3-poliga halvledare.

Resultatvisning:
 

Genom steggeneratorer kunde olika parametrar skannas och mätresultaten visa i diagramform.

Antal visade kurvor:

Inställbart mellan 4 till 12 kurvor.

Serienummer:

B060558

Tillhört:

Försvarets Fabriksverk, Arboga

M-nummer:

--

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1971

Beskrivning:AEF arkiv nr 7529. Manual Tektronix 576

Referens:

Tekwiki - Curve Tracer 576

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
TDR Cable Tester 1502    

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
1316

 


Större bild

 

       
 

 Kabelfelsökare Tektronix 1502

Denna TDR-enhet användes huvudsakligen för test av koaxialkablar i fält för att upptäcka felaktigheter som avslöjas som reflektioner. Den kunde genom enkel justering användas för de flesta kabeltyper.
 

Testsignal:

Stigtider - Utgående 1,7 cm, reflekterad 2,1 cm.

Vertikal skala:

5 mρ/ruta till 500 ρ/ruta. Noggrannhet ±3%.

Horisontal skala:

0 till 25 m alt. 0 till 250 m. Noggrannhet ±2%.

Serienummer:

112289

M-nummer:

M3742-856210

Antal i försvaret:

Ca 10 stycken

Specifikation:

Ur Tektronix Catalog 1980

Beskrivning: Manual Tektronix 1502

Referens:

Tekwiki - Tektronix 1502

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
Camera C12  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
204

 


Större bild

 
    
 

 

Oscilloskopkamera Tektronix C-12

Endast två år efter att Ferdinand Braun 1897, i Annalen der Fysik, beskrev det första katodstråleröret, publicerades i samma publikation en artikel om fotografering av växelströmskurvor visade på ett katodstrålerör. 
Sedan dess har fotografering av visningar på katodstrålerör varit en vanlig metod, bland annat för att dokumentera långsamma förlopp.
Men det var först med annonsering av polaroidkameran Land 1962, som gav en färdig bild inom tio sekunder, som oscilloskopkameran blev ett vanligt tillbehör till laboratorieoscilloskop.
Samma år annonserade Tektronix sin kamera C12 avsedd för montage på oscilloskopen i 500-serie.

 

 

Serienummer: 012037
Typkatalog: --
F-nummer: F6572-000002
Tillhört: FOA 3
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Camerawiki - Type C-12

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
1000x High Voltage Probe P6015A  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
476

 


Större bild

 
   
 

 

Högspänningsmätkropp Tektronix P6015A

Den ursprungliga mätkroppen P6015, som kom 1964, hade en övre gräns på 40kV för puls eller växelspänning. För att uppnå denna höga spänning var mätkroppen fylld med dielektrisk vätska.
Senare kompletterades denna 1970 med P6015A med vissa begränsningar av högspänningsegenskaperna.

 

Max inspänning: 1,5 till 20 kV beroende på frekvens.
Dämpning: 1000:1 ±3 %
Bandbredd: 75 MHz med 30 cm kabel.
Serienummer: B024777
Typkatalog: M3656-996999
Tillhört: FFV Arboga, ATS2
Antal i Flygvapnet: Ca 12 st.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1965
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - Probe P6015A

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

Tektronix
FET Probe P6201  

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
476

 


Större bild

 
   
 

 

Mätkropp Tektronix P6201

Denna mätkropp var avsedd för att mäta på halvledare av FET-typ med oscilloskop ur 7000-serien, men kunde även användas med oscilloskop 475 och 485. Mätkroppen strömförsörjdes av oscilloskopet.

 

Mätområde:  ±600 mV utan dämpare
Bandbredd: DC till 900 MHz
Stigtid: 0,4 ns
Serienummer: B071341
Typkatalog: --
Tillhört: Lars Gunnarsson AEF
Antal i Flygvapnet: Ett fåtal.
Specifikation: Ur Tektronix Catalog 1974
Beskrivning: Tektronix Manual
Referens: Tekwiki - P6201

 

 

AEF©2014-2017 - S Hertze/GSg