General Radio Experimenter

 

Under arbetet med mätteknikhistoria har vi uppmärksammat General Radios stora betydelse för utvecklingen inom radioteknikområdet, numera elektronikområdet. Man inser snart att General Radio ÄR radiohistoria! 
Sedan 1926 har GR publicerat en månatlig tidskrift General Radio Experimenter.


I denna kommunicerade företagets ingenjörer med kunderna, inledningsvis med radioamatörer, senare med andra ingenjörer. Artiklarna, som är välkända för sin tydlighet och ickekommersiella öppenhet, var en kunskapskälla för flera generationer av ingenjörer.
Denna blev en förebild för många efterföljare främst HP
Journal från september 1949

 

Från Jun 1926 - Dec 1961 har vi en komplett samling.

Vi publicerar här ett urval ur vår samling:

1926 June

1944 Oct

1954 May

1928 Nov

1945 July - Aug

1955 April

1930 March

1950 May

1956 March

1931 Nov

1948 Oct

1959 March

1933 Apr - May

1950 Jan

1959 Nov

1935 June

1950 Feb

1960 April

1935 Oct

1950 Nov

1962 Jan - Feb

1936 June

1951 June

1965 Jan

1941 Feb

1953 Feb

1966 Aug

1942 Nov

1954 Jan

1970 Okt - Dec

 

Ta kontakt med vårt bibliotek för åtkomst till övriga tidskrifter per e-post  biblioteket@aef.se .