MätteknikHistoriska artiklar om CVA och CFA

 

 

 

Generella artiklar inom området Mätteknik

Startsida för AEF:s Virtuella Instrumentmuseum

Typkatalog för c:a 1300 instrument

 

Universalmätbrygga GR 650
1933 GR-650A

 

Dubbelstråleoscilloskop Cossor 339
1939 Cossor 339

 

 

Mätteknik

 

Mätteknik och instrument inom radioområdet utvecklades under 1920-och 30-talen.

 

Under 1940-talet skedde en snabb utveckling inom TV- och radarområdet med frekvenser inom mikrovågsområdet och med ett helt nytt kunskapsområde, pulsteknik. Nya instrumenttyper utvecklades, för dessa nya områden.
Den unika tekniska utvecklingen inom elektronikområdet under 1950 och 60-talen kom i hög grad till användning inom flygvapnet för avionik- och markteleutrustningar.

 

Denna utveckling ledde till att mängden mätinstrument och antalet olika typer ökade i sådan omfattning att det krävdes en helt ny organisation för instrumentunderhåll med säkerställd spårbarhet. Denna blev senare gemensam för försvaret.
Den lagliga mättekniken i Sverige blev strukturerad under 1970-talet och säkerställde därmed en internationell spårbarhet för alla storheter. I denna nya struktur fick försvarets underhållsorganisation sin naturliga förankring.
 

Under 1960-talet ökade antalet mätningar för vissa objekt i sådan omfattning att krav på att automatisera mätförloppen uppkom. Instrument som kunde kommunicera med datorer utvecklades i snabb takt.

 

Under 1970-talet kom mikroprocessorn, som i ett slag förändrade sättet att utveckla mätinstrument och all annan elektronik. Detta krävde helt nya typer av instrument. Olika typer av logikanalysatorer blev ett nödvändiga instrument för utveckling, felsökning och verifiering av datorbaserade apparater och system.
 

En annan betydande förändringsfaktor var de internationella normer som utvecklades inom kommunikationsområdet och senare dataområdet. Detta resulterade i att allt fler hjälpmedel för utveckling och underhåll kom att styras av dessa normer och instrumenttillverkarna fick ett minskat inflytande över instrumentens egenskaper.
 

För innehållet i Mätteknikavsnittet svarar Stig Hertze

 

 

 


1949 Tektronix 511AD

 

Frekvensräknare HP-524
1954 HP-524

 

Mätbuss på väg norrut
1967 Mobilt underhåll

 

Mätprobar i mängd
1974 Logikanalysatorer