Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

 

 

 

 

 

The Braun tube

The Braun tube


Oscilloskopets historia
 

Oscilloskopet – "fönstret mot elektroniken"

I slutet av 1800-talet började det hända saker på "elektronikfronten", som vi skulle kalla det idag. Bland några av de faktorer som drev på utvecklingen kan nämnas arbetet med att utveckla en mätmöjlighet för växelström när staden Strasbourg fick problem med sitt nyinstallerade kraftnät för växelspänning samtidigt som Röntgen upptäckte röntgenstrålarna 1895 och behövde mätutrustning. Den problemkombination var en av drivkrafterna bakom Karl Ferdinan Braun´s arbete med att ta fram ett hjälpmedel att visuellt kunna mäta "högfrekventa" signaler av olika typer. "The Braun tube", som det första katod­stråleröret kom att kallas fanns färdigt och fungerande 1897.

 

Vill Du veta mera om oscilloskopets historia kan Du fortsätta att läsa mer här.