Artiklar och notiser inom "Mätteknik"

 • Oscilloskophistoria 1945-1980
   

 • Begreppen testteknik, autotest, mätteknik och spårbarhet

   

 • Begreppet noggrannhet och dess användning inom AEF Ordet noggrannhet (accuracy) och dess betydelse har diskuterats  sedan 1950-talet.
  Många betraktade det som självklart att 99 % noggrannhet var högre än 1 % noggrannhet.

   

 • Mätinstrument i Flygvapnet - en tillbakablick

  Artikeln behandlar grunderna för mätning och vårt internationella beroende i detta sammanhang samt underhåll och kalibrering av mätinstrument fram till mitten av 1990-talet. Den principiellt viktiga omläggningen av underhållet under 1960-talet belyses även.

  Skrivet av Rolf Hjerter
   

 • Historien om Magnetic AB.

  Historiken speglar i första hand den del av Magnetic AB:s verksamhet som rör tillverkningen av instrument för kontroll och övervakning av flygvapnets radio- och radarstationer. Historiken bygger på intervjuer av ledande personer hos Magnetic.

 • Antennmättorn för helikoptrar.
  Om en spektakulär landningsplats för helikoptrar.
   

 •  AMPA  (AntennMätPlats Arboga)
  En anläggning för test och utvärdering av fullskaliga fordons antennsystem.
   

 • Digitalvoltmeter DM2001 MK2  Digitalvoltmetern från Digital Measurements Ltd. i England har en hög mätnoggrannhet på 0,05% och mäter likspänning från 50µV upp till 1599,5V samt har en hel del intressanta finesser, som beskrivs i artikeln.
   

 • Oscilloskopets historia
  Från Karl Ferdinand Braun´s ”Braun tube”-oscilloskop, introducerat 1897, till modernare efterföljare använda inom svenska försvaret fram till slutet av ”kalla kriget”-epoken.
   

 • Signalgeneratorer i Svenska Flygvapnet
  Försvarets olika signalgeneratorer från 1940 och framåt.
   

 

 

 


Antennmätplats för helikopterantenner

 


 

The Braun tube