Tekniska tjänster

 • Framtagning av tekniska specifikationer

 • Delta i upphandling av materiel, system

  • Förfrågningsunderlag

  • Offertutvärdering

  • Progressmöten

  • Prototypkontroller

  • Leveranskontroller

 • Underlag för installation

 • Framtagning Systembeskrivningar

 • Tidiga driftsättningar

 • Speciella undersökning vid val av leverantör

 • Speciella mätningar såsom vågutbredning, EMC, temperaturprov

 • Standardiseringsarbete såsom transmissionsnormer, AG synkronisering

 • Utvecklingsarbete EOLUS, samarbete med FOA, TVT med flera

Underhållstekniska tjänster

 • Inom hela livscykeln från specifikation till avveckling/kassation

 • Underhållstekniska krav vid upphandling

 • Kontroll vid progressmöte och leveranskontroll att kraven uppfyllts

 • LCC uppföljning i vissa fall

 • Framtagning av

  • underhållsplaner

  • underhållsföreskrifter

  • underhållsresurser såsom mäthjälpmedel, instrument

 • Medverka vid anskaffning av nya instrument

 • Specifikationer och kontroll av funktioner

 • Kursplaner och förstagångsutbildning

 • Deltagande i driftsättningar

 • Uppföljningar

 • Driftstöd som "huvudverkstad". Bakre tekniskt stöd

 • Avveckling, kassationer