Instrument och mätteknik inom Marktele

Inledning

Syftet med detta avsnitt är att beskriva användningen av instrument för teknikområden ingående i Marktele. Tidsperioden är begränsad till ca 1940 - 1990.

För att förstå användningen av de olika instrumenten inleds varje teknikområde med en kort beskrivning över området.

Behov av instrument finns inom många verksamhetsområden såsom:

 • underhåll i fält

 • underhåll i verkstad

 • driftsättning

 • prov och försök

 • speciella utredningar

Avsnitt Mätteknik och instrumentbehov beskriver för varje teknikområde använda instrument och hur de används för att verifiera funktioner och kvalitet.

Många instrument används inom olika verksamheter och teknikområden. En gruppering har därför gjorts i tre grupper.

 • Grupp 1 Enkla instrument
  Omfattar URI-metrar, voltmetrar och diverse komponenter

 • Grupp 2 Allmänna instrument
  Omfattar instrument såsom oscilloskop, signalgeneratorer, frekvensräknare, effektmätare m.fl.

 • Grupp 3 Speciella för teknikområdet
  Listas inom respektive teknikområde

Teknikområden

Inom respektive teknikområde beskrivs teknikutveckling, mätprinciper, mätmetoder, specialinstrument mm.
Vid beskrivning av användning av instrumenten prioriteras Grupp 3.