Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Radiostation Tmr-17

 

 

 

 

Sändtagaren med fordonstillsats

Sändtagaren med fordonstillsats

 

 

 

Monterad i fordon

Monterad i fordon

 

 

Sändtagaren med bärväska

Sändtagaren med bärväska

 

Bakgrund.

För flygvapnets räddningstjänst fanns ett behov av att under befarad incident kunna följa radiotrafiken mellan flygplan och flygtrafikledare för att vara förberedda om något skulle hända. Behov fanns också av att på flygledningsfrekvenser kunna ledas fram till en haveriplats av exempelvis räddningshelikoptrar och även hålla kontakt med det havererade flygplanet. Detta var några av anledningarna till att man 1964 tog beslut om att anskaffa en mobil- och bärbar radio på flygtrafikbandet.
 

Leverans

Beställningen gjordes hos B.C.C Ltd, London, England med leverans 1966.
 

Ingående utrustning

Tmr-17 var en heltransistoriserad amplitudmodulerad sändtagare och fanns i fyra varianter:

 • Tmr 17A med tillbehör M3955-417011
  Väska F2322-000123.
  Sändtagare M3955-417010.
  Civil beteckning BCC 40F-50S

 • Tmr 17B med tillbehör M3955-417021
  Fordonstillsats M3955-417019.
  Sändtagare M3955-417010

 • Tmr 17C med tillbehör M3955-417031
  Väska F2322-000123.
  Sändtagare M3955-417030.
  Civil beteckning BCC 40F-50 MK2.

 • Tmr 17D med tillbehör M3955-417041
  Fordonstillsats M3955-417019.
  Sändtagare: M3955-417030
  Civil beteckning QVA40 6/12.

Som framgår av ovan så fanns stationerna för två ändamål, dels bärbar i väska och dels fordonmonterad. Sändtagaren fanns i två versioner där M3955-417010 kunde bestyckas med 6 kristaller inom ett frekvensområde av 2,0 MHz samt M3955-417030 som var bestyckad med frekvenserna Kanal F (123.3 MHz) och Kanal H (121.5 MHz). 121,5 MHz är en allmän internationell nödfrekvens och 123,3 MHz en svensk allmän flygledningsfrekvens. Dessa två frekvenser var alla svenska militära flygplan bestyckade med.

Radioutrustningen installerades i:

 • 7 typer av ambulanser

 • Räddningsbil 913, 914, 915, 918

 • Bandvagn 922, 202

 • Räddningsbåt

 • Helikopter HKP 4

 • Tjorven

 • Räddningsstation fast

 • Inhyrda fordon och båtar

Övrigt

Sändtagaren var en tidig utvecklad transistoriserad radiostation och som uppvisade vissa tekniska brister. Modifieringar utfördes som dock inte nämnvärt förbättrade radiostationen. Den ersattes under andra halvan av 70-talet med Radiostation Ra-529.
 

CVA:s roll

Som huvudverkstad för Radiostation Tmr-17 var CVA tekniskt stöd till KFF/FMV och utförde prototyp och leveranskontroller samt var underhållsstöd till förbanden. I den rollen togs underhållsplaner samt tillsyns- och översynsföreskrifter fram. Reparationer av radiostationen utfördes av CVA.
 

Tekniska data

Frekvensområde

112 - 140 MHz

Modulering

A3 (AM)

Sändaruteffekt

 0,2 W

Strömförsörjning

Laddningsbart nickelkadmium batteri 13,2V

 

Skrivet av: Arne Larsson AEF
Källor: Dokument vid Krigsarkivet och personliga minnen

 

Senast uppdaterad: 2020-11-20