Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Signalstation, Transportabel (TP)

 

Signalstation TP
Signalstation TP

 

Inredning

Inredning
 

Principskiss

Principskiss
Större bild

 

Planlösning

Planlösning

Större bild

 

Telefonväxel 40DL

Telefonväxel LME 40DL

 

Telefaxmottagare WF 103S

Telefaxmottagare WF 103S

 

SIEM 2-kanalremssändare 312 och fjärrskrivare 508

SIEM 2-kanalremssändare 312 och fjärrskrivare 508

 

Transmissionsstativ

Transmissionsstativ

 

 

Bakgrund

Signalstation TP ingick som en del i Flygbassystem Bas-60, som blev Sveriges krigsflygbaser, placerade runt i hela landet. De första signalstationsvagnarna togs fram 1963 till 1964. Sammanlagt togs det fram c:a 60 signalstationsvagnar. De sista driftsattes i slutet på 70-talet.

 

Utförande

Signalstation TP:s funktion var att förse Bas-60 med kommunikation inom telefoni, telefax och fjärrskrift.

Följande system var anslutna:

  • Televerkets Telefonnät

  • Flygvapnets Telefaxnät

  • Luftoperativa (LOPRA) radionätet

  • Baskabelnät, se Signalstation TP principskiss.

Utrustningar

Telefonväxel LME 40DL var placerad i den mindre plasthyddan och var ansluten via transmissionsstativet till flygbasens Baskabelnät, Försvarets Fasta Radiolänknät, Stabsplatsen, Televerkets telefonnät och telefoner i vagnen.

 

Telefaxmottagarstativ TFM 1 innehöll:

  • LV-mottagare LWF44A från PFITZ-Teletron med benämning Mrm-9 (50 – 130 kHz). För FV behov försågs den med kristaller för frekvenserna 59,15, 67,00, 119,85,  125,10  och 134,20 kHz.

  • Telefaxmottagare Hell WF 103S.

Telefaxmottagarstativ TFM 1 ersattes c:a 1967 med TFM 2, som innehöll:

  • LV-mottagare Hell-1118 med benämning Ra-710  (50 – 130 kHz) alternativt Mrm-9. Meningen att byta till Ra-710 var att införa telefaxkrypto HI 510 där HI stod för Hell Impulsgerät. Svenska benämningen var Kryapp-401 för sändaren och Kryapp-402 för mottagaren.
    Dessvärre kom telefaxkryptot inte i drift på grund av att systemet tappade synkronisering vid störning, mycket beroende på att faxdatan innehöll mestadels 0:or. Det inköptes 2 st Kryapp-401 och 40 st Kryapp-402, som inte kom till användning.

  • Telefaxmottagare Hell BS 110.  Mottagaren hade kontinuerlig pappersmatning till skillnad mot Hell WF 103S där man fick mata in nytt papper för varje utskrift.

 Telefax sändes från början från en 10 kW sändare i Ölme som ersattes av 40 kW sändare i Sala 1968. Telefaxsystemet avvecklades 1990.

 

Mer info om telefaxsystemet finns i dokumentet Flygvapnets telefaxnät som utgivits av FHT.

 

Förbindelsen med LOPRA gick via Radiolänkhyddan och Radioprintertelefonutrustning MRX16, som förmedlade fjärrskriftstrafik i 50 baud och telefonkontakt med US-personal och anslutna abonnenter.

Inkommande fjärrskrift kom till fjärrskrivare SIEM 503 utan tangentbord och utgående fjärrskrift sändes från remssändare SIEM 312 med löpnummergivare SIEM  TSend 77.

Meddelande skrevs ut på hålremsa och papper med fjärrskrivare SIEM 508.

 

LOPRA avvecklades 1987 och ersattes av MILTEX.

 

Ersätttning av Bas-60.

1984 var prototyp Bas-90 i Hagshult klar och 1986 fanns fyra Bas-90 klara. Totalt blev det femton Bas-90, klart 1999. Många av Bas-60 fanns kvar in på 1990-talet.

 

CVA:s och FFV:s roll.

CVA var central verkstad för Siemens fjärrskriftmateriel till mitten av 1960-talet och även telefaxmateriel och LOPRA till 1970. Driftsättning av Signalstationsvagnar från slutet av 1960-talet och under 1970-talet.

 

Telub AB:s roll.

Telub tog över central verkstad från CVA/FFV. Även en del av driftsättningen av Signalstationsvagnar utfördes av Telub under 1970-talet.

 

SRA:s roll.

SRA installerade utrustningarna i Signalstationsvagnarna.

 

 

 

Skrivet av Göran Gustafsson

Uppdaterad 2021-02-09