Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

Radiomottagare 707

 

 

 

 

 

Radiomottagare 707

Radiomottagare 707

 

Bakgrund.

Radiomottagaren var anskaffad för att huvudsakligen användas i Bascentralerna vid Bas-90 för avlyssning av flygradiotrafik.

Utrustningen kom även att användas på andra platser där behov av att lyssna på den militära flygtrafiken fanns

 

Leverans och utförande

Radiomottagare 707 beställdes av FMV hos SMS Telesystem 1986 i ett antal av 82 enheter.

Utrustningen utgjordes av en apparatlåda med kontrollorgan, högtalare, hörtelefon och Sändtagare 705.

Sändtagare 705 var tillverkad av Becker Flugfunkwerk i Tyskland

Utrustningens sändningsmöjlighet var blockerad. Till mottagaren kunde externa högtalare anslutas.

 

FFV:s roll

FFV beredde och specificerade de tekniska kraven och utformningen av Radiomottagare 707 samt utförde prototyp- och leveranskontroll av utrustningen.

Som Huvudverkstad utarbetade FFV underhållsföreskrifter samt upprätthöll funktionen som tekniskt underhållsstöd till förbanden

 

Tekniska data

Frekvensområde

103-156 MHz

Kanaldelning

25 kHz

Frekvensnoggrannhet

 ± 30 PPM

Modulering

A3 (AM)

Känslighet

 6 dB inom frekvensområdet vid 2,5 µV insignal, 30 %.

 

Skrivet av: Arne Larsson AEF

 

Källor
Dokument vid FFV och personliga minnen


Senast uppdaterad: 2015-02-22