Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

   

Radiolänk RL-03 samt RL-031

 

 

 

 


RL-031 grupperad i havsband
Större bild

 

BAKGRUND

Radio-Ls baserad på RL-03

I slutet på 70-talet aktualiserades frågan att materielomsätta RL-02. En diskussion startade att som ett alternativ till att ersätta RL-02 med en duplexkanal i stället anskaffa en kommersiell radiostation av simplextyp. Det fanns inom FV och FMV förespråkare för båda alternativen. Frågan avgjordes så småningom efter ett starkt engagemang av dåvarande byråchefen Hans Franzèn som var av åsikten att inte ge upp grundidèn med att erbjuda användarna i radiolänknätet duplexkanaler som medgav ”vanliga” telefonsamtal.

 

Den radiolänkutrustning RL-031 MT som slutligen anskaffades under 1988, för 18 st platser, var en transportabel länkutrustning för telefoni och dataöverföring (OPUS) mellan en LS-plats och ett LGC.

 

Systemet består av en radiolänkutrustning RL-03, som via en telekabel och en anslutningsbox ansluter OPUS-givare och LS-telefon. Radiolänkutrustningen placeras i ett väderskyddat utrymme, medan anslutningsboxen tas med upp i LS tornet.

Från anslutningsboxen kan radiolänkutrustningen övervakas och fjärrmanövreras.

Strömförsörjning sker normalt från ett batteri som laddas av ett motorelverk. Utrustningen kan även drivas med 230 V, 50 Hz, om elnät finns tillgängligt på LS-platsen.

Antenn och antennkabel ingår normalt inte i den transportabla utrustningen. Dessa är fast monterade på LS-platsen.

RL-03 anskaffades även för fast installation i ett relativt stort antal.

 

Källa: FHT-dokument: "Flygvapnets transportabla Radiolänkar 1948-2000" skrivet av Göran Kihlström

 

 

 

RL-03 Grundutförande

RL-03 Grundutförande

Större bild

 

RL-03 med Övervakningsenhet och Tongenerator 3825 Hz

RL-03 med Övervakningsenhet och Tongenerator 3825 Hz

Större bild

 

RL-03 i RL-031-utförande med Säkringspanel och Hög/Låg uteffektväljare

RL-03 i RL-031-utförande med Säkringspanel och Hög/Låg uteffektväljare
Större bild

 

TEKNISK BESKRIVNING

Allmänt

RL-03 är en analog Ls-länk (Luftbevakningsstation) för överföring av en analog talkanal i duplex trafik (dubbelriktad). Den skulle fungera som anslutningslänk till FTN och betjänas av personal som placerades i luftspaningstorn för optisk luftbevakning. Personalen var ofta kvinnor som fick i folkmun benämningen ”Tornsvalor”. Deras huvuduppgift var att spana efter flygplan och identifiera om det var eget eller fientligt flyg samt rapportera detta till sambandscentral.

 

RL-03 anskaffades av FMV 1986 från leverantören LM Ericsson i Kumla. Leveranskontrollen utfördes av Bo Björklund/FFV Elektronik på uppdrag av FMV.
 

RL-03 ingick även i ett transportabelt system med benämningen RL-031.

 

RL-03 fanns i två olika varianter registrerade på olika M-nummer:

  • M3959-003011 med övervakningsenhet och tonutrustning 3825 Hz

  • M3959-003021 utan övervakningsenhet och tonutrustning 3825 Hz

 

Tekniska data för RL-03

Frekvensområde

163 – 164 MHz
171 – 172 MHz

Kanalseparation

25 kHz

Duplex separation

8 kHz

Uteffekt sändare

Hög: 15 W
Låg:  6 W

Modulation

FM

Talkanal

0,3 – 3 kHz

Impedans 

600Ω Balanserad

Nivå 4-tråd

-3,5 dBm

Nivå 2-tråd

-7,0 dBm

Nätdrift

230 V, 50 Hz, 1-fas

Batteridrift

12 V, 60 Ah

Driftid batteri

ca 120 timmar (5 dygn) vid +20C
ca 60 timmar (2,5 dygn) vid -30C

 

 

Frekvensläggningsenhet

Frekvensläggningsenhet

Större bild

 

 

Blockschema för RL-03 med Övervakningsenhet och Tongenerator 3825 Hz

Blockschema för RL-03 med Övervakningsenhet och Tongenerator 3825 Hz

Större bild

 

 

Inställning av kanalfrekvens på utrustningen

Utrustningarnas kanalfrekvens ställdes in med hjälp av en speciell frekvensläggningsenhet. Den innehöll en referenskristall som var placerad i en kristallugn för stabil referensfrekvens. Enheten anslöts via ett kablage till en kontakt på antingen sändarens eller mottagarens frontpanel. Kontakten på frontpanelen sitter skyddad bakom ett lock som enkelt demonteras genom att lossa en skruv med fingrarna.

 

Utrustningens elektriska uppbyggnad

Utrustningens elektriska konstruktion samt ingående komponenter kan bäst beskrivas i ett förenklat blockschema. Det som skiljer de båda varianterna av RL-03 åt (M3959-003021) och (M3959-003011) är att den senare är bestyckad med Övervakningsenhet och tongenerator 3825 Hz. Detta illustreras i det förenklade blockschemat.

 

 

 

 

 

 

 

System RL-031 med tillbehör

System RL-031 med tillbehör
Större bild

 

RL-03 ingick dessutom i ett transportabelt system RL-031

Anpassning av RL-03 till transportabelt system RL-031 med tillbehör

Ett antal utrustningar RL-03, togs på uppdrag av FMV ut från fördelningsförråd av Ericsson Radio System i Stockholm, för att implementeras i det transportabla systemet RL-031. Att anpassa utrustningar till ett ”Ruggat” utförande, för tuffare utomhusbruk, var deras specialitet.

Miljöanpassningen bestod mycket i att placera utrustningarna i ”Gröna lådor” med gummihörn och tättslutande lock samt kringutrustning.

Kringutrustningen bestod av Batterilåda med 12 Volts batteri, Låda med Elkraftverk samt Kabelvinda med tillhörande LS-box.

 

 Tekniska data för RL-031 MT

RADIOLÄNKUTRUSTNING

 

Beteckning

RL-03, M3959-003021

Frekvensområde

163-164 MHz
171-172 MHz

Uteffekt sändare

Hög: ca 15 W
Låg: 6 W

Modulation

FM

Frekvensområde talkanal

0,3-3 kHz

Impedans

600Ω bal.

Nivå 4 tr

-3,5 dBm

Nivå 2 tr

-7,0 dBm

STRÖMFÖRSÖRJNING

 

Nät

220 V, 50 Hz, l - fas

Batteri

12 V/60 Ah

Drifttider på batteri:

 

Vid +20°C

ca 120 tim (5 dygn)

Vid -30 °C

ca 60 tim (2,5 dygn)

Elverk, typ

Motorelverk 252 MT,
M2650 -252011

Motor

Bensinmotor 4-takt

Effekt

2,0 kW max

DIMENSIONER/VIKTER
(l x b x h)

 

RL-låda

650x320x350

Kabelvinda

Vikt 12 kg

Batterilåda

480x290x290, vikt 34 kg

Elverk

602x382x482, vikt 53 kg

 


Instruktionsboken till RL-031

 

 Instruktionsbok till RL-031

Instruktionsboken till RL-031, som gavs ut 1990 av FMV, visar funktion samt inkoppling av hela system RL-031 med tillbehör. Där beskrivs bl.a. upprättande på LS-plats och inkoppling till Lgc (Luftförsvarsgruppcentral), åtgärder före-, under- samt efter användning av RL-031 samt felsökning.

 

 

Anekdot från leveranskontrollen av RL-03

I samband med leveranskontrollen av RL-03 som utfördes hos leverantören LM Ericsson i Kumla, så var det tydligen lite olika förväntningar på digniteten och mängden mätningar som skulle utföras. Leverantören hade förväntningen att jag i princip bara skulle räkna antalet enheter och skriva på leveransbeskedet. Men så blev det inte riktigt utan vår vana trogen, och på uppdrag av FMV, så utfördes en väldigt noga kontroll med flera djupa mätningar. Efter 3 dagar av kontrollmätningar blev resultatet en felrapport på två A4-sidor. Jag bad att få överlämna den till en av de högre cheferna då övrig personal inte var så intresserade av att ta emot anmärkningarna eller att åtgärda dem.

Men två veckor senare så meddelade leverantören att felen var åtgärdade och leveransen kunde ske till Arboga där jag förstås utförde en mottagningskontroll. Efter godkännande att anmärkningarna var åtgärdade, kunde materielen skickas in i fördelningsförråd.

  

 

Författare: Bo Björklund, bo.bjorklund@hotmail.com

 

Senast uppdaterad: 2021-01-22