Artiklar inom området "Teknisk övervakning"

 • Etablering av ett försvarsgemensamt fjärrövervakningssystem 1960 – 2000
  Hans Broberg beskriver här utvecklingen och etableringen av ett försvarsgemensamt fjärrövervakningssystem som kom att bli en av förutsättningarna för att uppnå försvarets krav på driftsäkerhet för sina marktelesystem och bevakning av anläggningar. Fjärrövervakningen medgav även att underhållet kunde rationaliseras kraftigt.
  Dokumentet finns även i pdf-format. (1,5 MB)
   

 • Teknisk övervakning inom försvaret.  
  Ett antal milstolpar 1965 - 2008. Att fjärrmässigt hålla koll på sina system är viktigt. Ingemar Engdahl beskriver den snabba tekniska utvecklingen och dess tillämpningar i ett generellt fjärrövervakningskoncept, som fått stor användning för markteleobjekt.
  Dokumentet finns även i pdf-format. (0,9 MB)
   

 • ITS 860 - nytt system för driftövervakning.
  För första gången ska en komplett strilradaranläggning övervakas. Systemet kallas ITS - Integrerat Test System - och är just vad namnet antyder, ett övervakningssystem som omspänner hela radaranläggningen och är inbyggt i utrustningarna.
  Utdrag ur tidskriften TIFF, nummer 2 1978. Artikel skriven av Karl-Johan Stymne