Sammanställning av Radiolänkutrustningar i Försvarets Telenät
 

Benämning

Länk till AEF-notis

Tillverkare

Frekvens-område MHz

Kapacitet

Tidsperiod

Radiolänk RL-01

Motorola

163-174
160-177

1 talkanal

1948-?

Radiolänk RL-02

SRT

163-166
171-174

1 talkanal

1951-1975

Radiolänk RL-03

 

 

1 talkanal

1985- ?

Radiolänk RL-14

SRA

280-330

24 talkanaler

1955-1980

Radiolänk RL-21A, B, C

SRA

360-420

1/4/24 talkanaler

1961-1973

Radiolänk RL-22

Selenia

360-378 var 1

390-408 var 2

6 talkanaler

1965-1985

Radiolänk RL-23

SRA

339-343
353-357

1 talkanal

1967- ?

Radiolänk RL-24

GTE

280-330 A, B
360-410 C, D

6 alt 24 talkanaler

1982- ?

Radiolänk RL-25

DMC

297 - 302, 323 - 328 Band 1
360 - 378, 390 - 408 Band 2

1 (alt 2) x 160 kb/s (V.11) eller
2 (alt 4) x 64 kb/s

?

Radiolänk RL-41

Siemens

1900-2100
2100-2300

22 alt. 60 talkanaler (med TM-3 respektive TM-4)

1956-1980

Radiolänk RL-42A

Selenia

1900-2100

24 talkanaler

1964-?

Radiolänk RL-42B och C

Selenia

1900-2100 var1

2100-2300 var2

120 resp 300 talkanaler

1964-?

Radiolänk RL-43A

Lenkurt

1900-2100

24 talkanaler

1970-1985

Radiolänk RL-43B och C

Lenkurt

2100-2300

120 resp 300 talkanaler

1970- ?

Radiolänk RL-44

Telettra

2100-2300

34 Mbit/s motsvarande 480 talkanaler

1975-?

Radiolänk RL-45

Nera

1900-2100

2048 kbit/s motsvarande 30 talkanaler

1976-?

Radiolänk RL-46

Farinon

2100-2300

2 x 30 PCM + 60 FDM eller 4 x 30 PCM + 60 FDM

1976-?

Radiolänk RL-47

Farinon

2300-2500

10/30 talkanaler

1985-2005

Radiolänk RL-48

Harris/Farinon

1900-2300
1900-2100

704 kbit/s 10 kanaler
2048 kbit/s 30 kanaler

?

Radiolänk RL-61

Decca

3600 - 4200

En videokanal

1951-1970

Radiolänk RL-71  (Scatterlänk)

STC

4400-5000

60 talkanaler

1962-1972

Radiolänk RL-72

Marconi

4400-5000

24/300 talkanaler

1972-1995

Radiolänk RL-74

AYDIN

4500-4740

4800-5000

2, 8 eller 34 Mbit/s (motsvarar 30, 120 eller 480 kanaler)

?

Radiolänk RL-81

Selenia

6845-7405

300 talkanaler alt 2 videokanaler

1961-1990

Radiolänk RL-82

Farinon

7125-7425

600 talkanaler eller video

1970-1990

Radiolänk RL-83

Farinon

7125-7425

480 talkanaler

1976-2004

Radiolänk RL-84/73

NEC

7125-7425 (73)

4600-5000 (84)

8 Mbit/s (120 kanaler)

34 Mbit/s (480 kanaler)

C:a 1982-

Radiolänk RL-91A, B

Nera

12750-13250

2 Mbit/s (30 kanaler) (A)

8 Mbit/s (120 kanaler) (B)

C:a 1983-

Radiolänk RL-91C

Nera

12750-13250

34 Mbit/s (480 kanaler)

?

Radiolänk RL-101

DMC/Nera

14613-14921

15033-15341

2048 kbit/s Motsvarande 30 talkanaler

?