Sammanställning av Multiplexutrustningar i Försvarets Telenät

Uppdaterad 2015-01-31

Benämning

Länk till AEF-notis

Tillverkare

Kapacitet/Funktion

Tidsperiod

TMX-11 (Engelsk text)

GEC

FDM-mux 5 talkanaler

1951-

TM-1 (Engelsk text)

Philips

FDM-mux 16 talkanaler

1954-

TM-2A och TM-2B

Pintch/Telefunken

FDM-mux Max 12 talkanaler

1957-

TM-3  (Tysk text)

Siemens, Tyskland

FDM-mux Max 23 talkanaler

1956-

TM-4

Siemens, Tyskland

FDM-mux Max 60 talkanaler

1956-

TM-6

Ericsson, Sverige

FDM-mux Max 300 talkanaler

1961-

TM-7

Ericsson, Sverige

Videomux 2-3 video

1963-c:a 1985

TM-8

Raytheon, USA

Videomux 2 video

1962-

TM-9

Raytheon, USA

Bäringsmux

1962-

TM-10

Selenia, Italien

Datamux FÖ

1963-1968

TM-11A  TM-11B
TM-11C  TM-11E

Magnetic, Sverige

Datamux FÖ

1966-1999

TM-12

Philips

FDM-mux Max 24 talkanaler

1966-

TM-13

SRT, Sverige

FDM-mux Max 300 talkanaler

1966-

TM-14

SRT, Sverige

Bäringsmux

1968-

TM-15

Lenkurt, USA

Avtappningsmux
Max 60 talkanaler

1972-

TM-16

Ericsson, Sverige

FDM-mux Max 300 talkanaler

1969-

TM-19

Magnetic, Sverige

Datamux FÖ

1974-1985

TM-20

Magnetic, Sverige

Datamux FÖ

1974-1985

TM-21

Magnetic, Sverige

Datamux FÖ

1972-

TM-22

Philips

FDM-mux Max 24 talkanaler

1973-

TM-23

SRT, Sverige

FDM-mux Max 300 talkanaler

1969-

TM-24

Telettra, Italien

PCM-mux Max 480 digitala kanaler

1975-