Innehåll i avsnittet Markradio

Allmänna artiklar om markradio    

Artikel

Författare

Flygvapnets radiosystem 1916 till 1945   (pdf-dokument 15 MB)

Arne Larsson

PUSIG Delutredning 220  Radioplan 56, Översyn

Flygstaben 1958

Styrdatasystemet Tillkomsten och uppbyggnaden av det svenska Flygvapnets styrdatasystem

Arne Larsson

Flygradio Fr-7 och Markradio Fmr-5  En en artikel med underrubriken Den Angloamerikanska anknytningen beskriver hur Fr-7 och Fmr-5 hamnade i svenska försvaret.

Stig Hertze

Markradiosystem FYL 1968 beslutade CFV att hela det befintliga radiosystemet för flygtrafikledning skulle bytas ut.

Arne Larsson

Markradiostationer

Benämning
Länk till info

Typ av station

Tidsperiod

Fast markradio Fmr-1

LV- och KV-radio

1936-1964

Fast markradio Fmr-4

LV- och KV-radio

1943-1968

Radiostation Fmr-5

Den första markradiostationen på UK-bandet (VHF). 

1945 till mitten av 60-talet

Radiostation Fmr-7

AM/FM radio på VHF-bandet

1959-70 talet

Radiosändare Fmr-10

Sändare på VHF-bandet för i första hand styrdata

1958-2004

Basradio Fmr-12/Tmr-12

Radiosystem på VHF-bandet för Bas-60

1964-slutet av 80-talet

Radiostation Fmr-13

Amplitudmodulerad radio på UHF-bandet

1962-1970

Radiostation Fmr-16

Amplitudmodulerad VHF-radio

1968-1976

Radiostation Fmr-18

AM/FM station på UHF-bandet

1975- 2000-talet

Transportabel markradio Tmr-8

LV- och KV-radio. UK-radio senare

1940-1968

Transportabel markradio Tmr-9

LV- och KV-radio. UK-radio senare

1943-1969

Transportabel markradio Tmr-10

KV- och VHF-radio

1950-1965

Radiostation Tmr-16

VHF radio för TLF-kärror

1968-1988

Radiostation Tmr-16B

Bärbar radio på VHF-bandet

1969-1988

Radiostation Tmr-17

VHF-radio för räddningsbilar

1964-1970

Radiostation Tmr-19

Radiosystem för Bas 60

1975-1988

Radiostation Tmr-20

Rörlig Stril-radio och rörlig Stril-radioreserv.

1975-2002

Radiostation RK-01

Enkanals kristallstyrd AM-radio på VHF-bandet 

1950-1975

Radiostation RK-02

Enkanals kristallstyrd AM/FM radio på VHF-bandet.

1962-2010

Radiostation RK-03

Enkanals kristallbestyckad radio på VHF-bandet.

1975-alltjämt i drift

Radiostation RK-11

Amplitudmodulerad enkanals VHF-radio

1979-2005

Radiosändare RT-02

Sändare på LV-bandet

1965- slutet av 90-talet

Radiostation RA-151

Bärbar radio för Bas-60

1960-1987

Radiostation RA-154

Radio för ytbärgare

1985-00-talet

Radiostation RA-162MT

FM modulerad radio på VHF bandet för Basräddningspersonal

1984-90-talet

Radiostation RA-163

Bärbar radio på VHF-bandet.

1985-2008

Radiostation RA-529

VHF-radio för räddningsfordon

1979-Delvis i drift

Radiostation RA-530

Mångkanals VHF-radio för TLF/K

1988-2004

Radiostation RA-704

Radio för samband med polis och brandkår vid flottiljer.

1982-90-talet

Radiostation RA-706

Amplitudmodulerad radio på VHF-bandet för TLF-kärror

1983-Delvis i drift

Radiostation RA-730

Mångkanals UHF-radio AM/FM

1978- alltjämt i drift

Radiostation RA-758

Luftvärnsorienteringsbefälsradio

1970-

Radiomottagare 707

Avlyssning av flygradiotrafik vid Bascentralerna i Bas-90

1985-2005

Sändtagare 705

Mångkanals VHF-radio för flygtrafikledning

1988-delvis ännu i drift

Effektförstärkare 201

Ökar räckvidden för Radiostation RK-01 

1951-1967

Effektförstärkare 202

Linjärt slutsteg för sändarna Fmr-7 och RK-02 

1971-2005

Effektförstärkare 204

Effektsteg för Fmr-18 och Ra-730

1982-2007

Kommandoplatsbil KPL

Flygtrafikledning vid krigsflygplatserna

1950-1968