Innehåll i avsnittet Markradar

Allmänna artiklar och filmer inom markradarområdet

Titel

Författare

Filmer

Vridbordsbyte PS-08 utan lyftkran  24,5 min lång. Ett avancerat Mekano med stora tyngder.

Vridbordsbyte PS-08 med lyftkran  23 min lång. Inte helt okomplicerade lyft.

Vridbordsbyte PH-39  9 min lång. Ett arbete på hög höjd.
Filmerna är försedda med speakertext och inspelade på 1960-talet.
 

FMV:F-UHD och

FFV/CVA

Radarn 101 år   Några reflexioner kring objektet radar

K-G Andersson

Svensk försöksverksamhet med Ekoradio   Om de första experimenten med radar.

Kalle Gardh

Vem ger namn åt saker och ting?   Om namnen Harry, Dick, Fred och Tom

Stig Möller

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ)  Från bredbandsöverföring av radarbild till smalband.

Kalle Gardh

Radarstationer på Gotland 1952 - 2000    En historisk återblick.

B Henriksson m.fl.

 Identitetsgenerator för radarstation.

Kalle Gardh

Radarforskning och utveckling under FOA 3:s tidiga år
1992 höll FOA-veteranerna ett seminarium i Linköping som behandlade Tidig radar- och motmedelsforskning vid FOA
”Från ekoradio till STRIL-60”

Sven Hasselrot

Ballongburen radar (pdf 816 kB)
Behandlar främst den tidigaste utvecklingen av luftburna statiska radarstationer, främst ballongburna eller aerostater som den egentligen kallas. Det är primärt utrustning som Sverige tänkt utveckla eller anskaffa som berörs även om vissa utvikningar finns.

K-G Andersson

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

 

Markradarstationer

Benämning

Länk till AEF-notis

Typ av station

Tidsperiod

Övrigt

ER-IIIB

Ekoradiostation

1944 - 1956

 

PH-12/F

Radarhöjdmätare

1957 -1979

 

PH-39/F

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PH-40/F

Radarhöjdmätare

1962-1993

 

PH-133/F (Ingår i PJ-21)

Radarhöjdmätare

1965 -1990

 

PJ-21

Radarstation

1950 - 1986

 

PS-08

Spaningsradar

1957 - 1979

 

PS-15

Spaningsradar

1967 - 1999

 

PS-16/F

Radarstation

1951 - 1965

 

PS-29/F

Väderradar

1959 - 1961

 

PS-41/T

Spaningsradar

1951 - 1975

 

PS-47

Spaningsradar

1957 - 1977

 

PS-65F

Spaningsradar

1964  - 1993

 

PS-66

Spaningsradar

1970 - 2000

 

PS-68/F

Spaningsradar

1961 - 1980

Simon

PS-810/F

Fylradar

1972 -

 

PS-860/T

Spaningsradar

1980 -

 

PS-870/T

Spaningsradar

1988 -

 

PV-30/R/F

Väderradar

1961 -1996

 

PV-882/R

Referensradar

1980 - 1996

 

PV 883/EWR

Väderradar

1990 -

 

PS-90/PS-91

Spaningsradar

Aktuell

Tillhör Armén-
Luftvärnet