Sammanställning av Kabelförstärkarutrustningar i Försvarets Telenät

Uppdaterad 2016-05-25

Benämning

Länk till AEF-notis

Tillverkare

Kapacitet

Tidsperiod

KF-1

David Andersen A/S Oslo

4-108 kHz BF-Par
Max kabellängd 10 km

 

KF-2

David Andersen A/S Oslo

60-552 kHz Klenkoax
Max kabellängd 10 km

 

KF-3

LME

60-552 kHz Klenkoax
Max kabellängd 10 km

 

KF-4

LME

  

KF-5

David Andersen A/S Oslo

60-6000 kHz Grovkoax
Max kabellängd 10 km

 

KF-6

LME

30 Hz-5 MHz Grovkoax
Max kabellängd 10 km

 

KF-10

Telettra

  

KF-12

CIT Alcatel

  

Systemledningsutrustning 1,3 MHz

 

60-6000 kHz Grovkoax
Max kabellängd 10 km

 

Systemledningsutrustning 6 MHz

David Andersen A/S Oslo

60-6000 kHz Grovkoax
Max kabellängd 7 km

1963 - ca1982