Försvarets Telenät FTN

 

FTN är ett landsomfattande telenät som används för att överföra ljud, text, bild och data. Det är utformat utgående ifrån de speciella krav som försvaret ställer på ett skadetåligt nät för telekommunikationer. Abonnenterna i FTN är främst förband inom mark-, sjö- och luftstridskrafterna samt bemannade och obemannade anläggningar tillhörande dessa stridskrafter.

FTN har även abonnenter inom det civila totalförsvaret och antalet civila abonnenter har ökat med tiden. 
 

Artiklar om FTN                  Uppdaterat 2019-03-18

Titel

Författare

Historik FTN. Utdrag ur FMV:s publikation, utgiven 2003.
Hela publikationen: Försvarets Telenät Systembeskrivning"

FMV

Försvarets Telenät Kompendium 1982

En utförlig beskrivning av telenätets uppbyggnad, olika standards som styrt utvecklingen, transmissionsnätets uppbyggnad och de olika trafiknät som utnyttjar transmissionsnäten.

FMV

En MS-ledare minns
"Några reflektioner om FTN. - - -  När jag börjar fundera inser jag att det är en hel del som hänt genom åren, det svåra är att välja bland minnesfragmenten."

Lars Burström FMV

Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar.

FMV Bilaga till TOMT 857-282

Försvarets Fasta Radiolänknät Försvarets Telenät

1996 tog FMV fram en skrift om uppbyggnaden av FFRL och FTN sett ur ett historiskt perspektiv.

 FMV

En knappt 10 minuter lång film om Försvarets Telenät FTN 

Producerad av FMV Elektro.

FFRL blir försvarsgemensamt 

1954 godtog CFV och försvarsstaben en plan som ledde till beslut att FFRL skulle förverkligas inom en 15-årsperiod.

Hans Broberg

Hans Franzén, Mr. FFRL  

Hans Franzén ledde under ett kvarts sekel den tekniska utvecklingen och utbyggnaden av FFRL.

Hans Broberg

Översikt av försvarets fasta radiolänknät (FFRL)
1971 skrev Hans  Franzén en översikt av FFRL.

Hans Franzén

Utbyggnaden av FFRL  1950 byggdes ett provnät med radiolänk mellan Stockholm och Norrköping.

Roland Persson

Flygvapnets Transportabla Radiolänkar    För att möta hot under 60- och 70-talet utvecklades transportabla sambandssystem med radiolänkar.

FHT

Digitalisering av transmissionsnätet

Om första digitala utbyggnaden i länknätet

FMV

PCM ökar kapaciteten och minskar underhållsbehovet
Artikel som beskriver en teknik för digitalisering av talkanaler som infördes i Försvarets Fasta Radiolänknät (FFRL) i slutet av 70-talet.

Artikel ur TIFF nr 3-1976
Hans-Göran Johansson

Digital förmedling i försvarets telenät

I denna artikel beskrivs kortfattat försvarets telenät (FTN) och prov med digital förmedling.

Artikel ur TIFF nr 2-1979

Göran Kihlström

Vitbrusmätning för radiolänk
För att förvissa sig om hur nätet klarar ökade kvalitetskrav och en ökande trafikbeläggningen används en metod som simulerar full belastning.

Artikel ur TIFF nr 1-1974
Hans-Göran Johansson

U-länk 75  En ny och epokgörande metod för underhållet av FFRL.

Hans Broberg

Fjärrövervakning, Radiolänk (FÖRL)

För övervakning av huvudstråken i Försvarets Fasta RadioLänknät (FFRL) togs ett fjärrövervakningssystem (FÖRL) fram.

FÖRL användes för trafikal och teknisk övervakning.

SRA 1977

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ) 

Från bredbandsöverföring av radarbild till smalband.

Kalle Gardh

Transportabel luftbevakningscentral AN/TTQ-1. 

(Army Navy/Transportable Tracing Equipment) köptes från amerikanska surpluslager redan 1950

K-G Andersson

OPUS

System för optisk luftbevakning. I drift 1970 - 2000

Ur TIFF nr 2-1970

Telefonhistorien.

Tekniska Museet och Telemuseum har gett ut ett häfte som heter "Telegrafen - Telefonen" "Ur Uppfinningarnas bok". I häftet finns kapitlet "Telefonen" ur 1896 års upplaga. Vi har skannat första delen av kapitlet om Telefonhistorien.

Tekniska Muséet

Radioprintertelefonutrustning MRX16
Telefonutrustning konstruerad speciellt för Luftoperativa radionätet, (LOPRA).

Roland Persson

Telefonväxel AKE-129
Under slutet av 1960-talet infördes programminnesstyrda, elektromekaniska växlar i Försvarets Telenät FTN. En artikel om växelns uppbyggnad, verkningssätt, drifterfarenheter mm

Roland Persson

Tonsvarar´n - Hallå, Hallå 

Om en uppfinning som kraftigt reducerade underhållskostnader i trådnätet.

K-G Andersson

Tonsvarare Funktionsstörningar och modifieringar
Då tonsvararen suttit monterad en tid började alarmerande rapporter om hög felfrekvens komma. CVA fick därför i uppdrag att utreda felorsakerna.

Roland Persson

Radiolänkutrustningar RL  sammanställning

Sammanställning av radiolänkar som förekommit i FTN från 1948 och fram till 2000-talet

Roland Persson

Multiplexutrustningar Mux sammanställning

Sammanställning av multiplexutrustningar som förekommit i FTN från 1951 och fram till 2000-talet  

Roland Persson

Kabelförstärkarutrustningar KF Sammanställning
Sammanställning av kabelförstärkarutrustningar som förekommit i FTN

Hans-Göran Johansson

Fiberoptiken - nya ljuspunkter i tillvaron

Den fiberoptiska tekniken håller på att revolutionera informationsöverföringen. Det nya ligger i att kunna skicka ljus långa sträckor utan att det försvagas även om vägen är krokig

 

Ur TIFF nr 2 1980