Mätteknik- och instrumenthistoriaHistoriska artiklar om CVA och CFA

 

 

 


 

 


 

 


 

Marktelesystem

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av flygvapnets marktelesystem, där även delar av stridsledningssystem samt övriga markbaserade system ingår.

 

Med Marktelesystem avses elektronikmateriel som är permanent installerad, men även transportabel, fordonsmonterad eller bärbar. Denna elektronikmateriel var ofta integrerad i komplexa system som även kunde inkludera avioniksystem i flygplan.

 

Av system där markteleutrustningar ingår kan nämnas:

  • System för ledning och luftbevakning.

  • Stridsledningssystem STRIL50, STRIL60 och STRIL90.

  • System för Bas60, Bas90 och flottiljer.

  • Stödsystem för avioniksystem i flygplan.

Systemen behandlas utförligt under fliken Flygvapnet.

 

Systemen är spridda över hela landet varför ett omfattande och säkert teletransmissionsnät är nödvändigt för de operativa systemens funktion, se vidare under Försvarets Telenät FTN.

 

CVA hade en central roll i denna utveckling som en del av flygvapnet under åren 1945-1968. Därefter en fortsatt betydande roll. Huvuduppgiften var att som central verkstad ansvara för det centrala underhållet av elektronikmateriel. Dessutom verka som stödfunktion för regionala- och lokala underhållsenheter.

 

Efterfrågan inom flygvapnet på teknisk personal med erforderlig kompetens ledde till en snabb uppbyggnad av denna funktion i Arboga som stöd till KFF, senare FMV.

 

Denna tekniska funktion hade till uppgift att inom markteleområdet, med kvalificerade tjänster, medverka vid bland annat materielanskaffning, utvärdering, projektering, installation, driftsättning, utprovning och tillförlitlighetsförbättringar.

För innehållet i Marktele-avsnittet svarar Arne Larsson

 

 

 

Externa länkar