Mät- Testteknik och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

 

 


 

 


 

 


 

Marktele

I detta avsnitt beskrivs utvecklingen av flygvapnets marktelesystem, där även delar av stridsledningssystem samt övriga markbaserade system ingår.

 

Med Marktelemateriel avses telemateriel med tillhörande mekaniska utrustningar ingående i system avsedda för operativ/taktisk ledning, stridsledning och kommunikation.

Marktelematerielen kan vara fast installerad, transportabel, fordonsmonterade eller bärbar. Vanligen är denna materiel integrerad i övergripande system och spridda över ett stort geografiskt område.   

Av system där markteleutrustningar ingår kan nämnas:

 

  • Stridsledningssystem STRIL50, STRIL60 och FV2000.
  • System för Flygledning och Väder.
  • Försvarets Telenät, FTN
  • Flygbaser

 

CVA i Arboga hade en central roll i denna utveckling som en del av flygvapnet under åren 1945-1968. Därefter en fortsatt betydande roll. Huvuduppgiften var att som central verkstad ansvara för det centrala underhållet av elektronikmateriel. Dessutom verka som stödfunktion för regionala- och lokala underhållsenheter.

 

Efterfrågan inom flygvapnet på teknisk personal med erforderlig kompetens ledde till en snabb uppbyggnad av denna funktion i Arboga som stöd till KFF, senare FMV.

 

Denna tekniska funktion hade till uppgift att inom markteleområdet, med kvalificerade tjänster, medverka vid bland annat materielanskaffning, utvärdering, projektering, installation, driftsättning, utprovning och tillförlitlighetsförbättringar.

För innehållet i Marktele-avsnittet svarar Arne Larsson

 

 

 

Externa länkar